Kolorem czerwonym oznaczone są uchwały, które nie obowiązują na skutek przyjęcia nowych ustaleń w tej samej sprawie.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie