Uchwała nr 1/2008 z dnia 01.01.2008 w sprawie usunięcia członków PFSNa podstawie par. 14 ust. 2 p.b) Statutu PFS oraz uchwały 2/2007 Zarządu PFS usunięto następujące osoby z listy członków PFS:

Balcerak Lucyna
Opyc Paweł M.
Wiśniewski Tadeusz
Frynia Paweł
Leśniak Krzysztof
Florek Paweł
Lisiewski Jan
Deptuła Marta
Olsztyn Stanisław
Jędryka Paweł
Szymkowski Michał
Morga Paweł
Lerska Beata
Bugno Bogusław
Kowarczyk Dariusz
Trumpus Michał

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 2/2008 z dnia 08.01.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Agnieszka Piotrowicz (legitymacja członkowska nr 264)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 3/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie cyklu Grand Prix 2008Niniejszym Zarząd PFS ustala liczbę turniejów Grand Prix w roku 2008 na 10, przyznając jednocześnie rangę GP 2008 wszystkim turniejom, których organizatorzy zgłosili chęć otrzymania statusu GP 2008 i zadeklarowali spełnienie warunków dla turniejów cyklu Grand Prix 2008 zawartych w uchwale 41/2007 z dnia 20.12.2007. W skład cyklu wejdą zatem następujące turnieje:
 1. X Mistrzostwa Szczecina "Zanim Zakwitną Magnolie", Szczecin (8-9 marca)
 2. XII Mistrzostwa Warszawy, Warszawa (19-20 kwietnia)
 3. V Mistrzostwa Katowic, Katowice (26-27 kwietnia)
 4. VII Mistrzostwa Wybrzeża, Rumia (3-4 maja)
 5. XIII Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia, Zabrze (31 maja-1 czerwca)
 6. VIII Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej "Blanki w szranki", Ostróda (5-6 lipca)
 7. XII Mistrzostwa Krakowa, Kraków (26-27 lipca)
 8. XII Mistrzostwa Ziemi Słupskiej, Słupsk (9-10 sierpnia)
 9. IV Mistrzostwa Wałcza "Wałeckie Scrabblobranie", Wałcz (15-17 sierpnia)
 10. IV Mistrzostwa Wrocławia, Wrocław (11-12 października)
Ponadto Zarząd PFS ustala, że:
 1. Turnieje tegorocznego cyklu Grand Prix zostaną połączone w pięć par, według położenia geograficznego oraz terminu rozgrywania, w następujący sposób (wg powyższej numeracji): 1 i 5, 2 i 8, 3 i 9, 4 i 7 oraz 6 i 10.
 2. Każdemu zawodnikowi biorącemu udział w cyklu rozgrywek Grand Prix 2008 do końcowej klasyfikacji zalicza się lepszy wynik uzyskany z każdej tak połączonej pary.
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 4/2008 z dnia 24.01.2008 w sprawie nagród w cyklu Grand Prix 2008Niniejszym Zarząd PFS ustala następujący podział nagród w cyklu GP 2008:
 1. miejsce - 800 zł
 2. miejsce - 550 zł
 3. miejsce - 350 zł
 4. miejsce - 200 zł
 5. miejsce - 100 zł
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 5/2008 z dnia 29.02.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Wojciech Zemło (legitymacja członkowska nr 265)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 6/2008 z dnia 17.03.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Joanna Zacharewicz (legitymacja członkowska nr 266)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 7/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PFSUchwała nr 7/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków PFS Zarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §19 Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie w terminie 12 kwietnia 2008 roku w Warszawie. Miejsce - Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Integracyjnych nr 75, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa.
Pierwszy termin - godz. 18:15, drugi termin 18:30.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Prezydium, protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 5. Sprawozdanie Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego i rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Sąd
 8. Sprawozdanie Komisji Językowej
 9. Wybór Prezesa Zarządu
 10. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 11. Dyskusja programowa
 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał
 13. Sprawozdanie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 8/2008 z dnia 09.04.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Sławomir Piotrowski (legitymacja członkowska nr 267)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 9/2008 z dnia 10.04.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Beata Wiączkowska (legitymacja członkowska nr 268)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 10/2008 z dnia 11.04.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu KMP 2008Zarząd postanawia przyjąć regulamin klubowych Mistrzostw Polski w Scrabble 2008 (w załączeniu).

Regulamin KMP'08

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 11/2008 z dnia 12.04.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Monika Gawron-Cieślik (legitymacja członkowska nr 269)
 2. Andrzej Kroc (legitymacja członkowska nr 270)
 3. Michał Ozimiński (legitymacja członkowska nr 271)
Uchwałę przyjęto przy obecności 5 członków Zarządu: 4 za, 1 wstrzymujący się.
Uchwała nr 12/2008 z dnia 19.04.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu Pucharu PolskiZarząd niniejszym przyjmuje Regulamin Pucharu Polski 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Regulamin PP'08

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 13/2008 z dnia 19.04.2008 w sprawie dofinansowania VI Mistrzostw Polski Gimnazjów oraz V Mistrzostw Polski Szkół PonadgimnazjalnychZarząd postanawia dofinansować VI Mistrzostwa Polski Gimnazjów w wysokości 700 PLN oraz V Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 700 PLN.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 14/2008 z dnia 19.04.2008 w sprawie powołania nowego składu Komisji Językowej PFSW związku z upływem dwuletniej kadencji Komisji Językowej, Zarząd niniejszym powołuje do nowego składu KJ PFS następujące osoby:
 1. Miłosz Wrzałek
 2. Łukasz Szałkiewicz
 3. Mariusz Skrobosz
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 15/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Artur Chrzczonowicz (legitymacja członkowska nr 272)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 16/2008 z dnia 05.05.2008 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminówZarząd niniejszym przyjmuje poniższe zmiany w regulaminach III Klubowych Mistrzostw Polski oraz XIV Pucharu Polski: Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 17/2008 z dnia 29.05.2008 w sprawie zbiórki publicznej na rzecz programu "Scrabble w szkole"Zarząd PFS do otwierania puszek kwestarskich i skarbonek stacjonarnych w czasie i po zakończeniu zbiórki publicznej
prowadzonej na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 49/2008
z dnia 07 kwietnia 2008r. upoważnia:

- Annę Aranę
- Mariusza Skrobosza
- Krzysztofa Sporczyka
- Rafała Wesołowskiego
- Karola Wyrębkiewicza


Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 18/2008 z dnia 01.08.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Małgorzata Sulejewska (legitymacja członkowska nr 273)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 19/2008 z dnia 13.10.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu Mistrzostw Polski 2008Zarząd postanawia przyjąć Regulamin Mistrzostw Polski 2008 (w załączeniu)
Załącznik (Regulamin MP 2008)
Załącznik (Plan gier 2 fazy w grupach)

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 20/2008 z dnia 26.10.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Przemysław Rybicki (legitymacja członkowska nr 274)
 2. Michał Kołodziejczyk (legitymacja członkowska nr 275)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 21/2008 z dnia 01.11.2008 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PFS w celu zmiany statutu PFSZarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie § 19 Statutu PFS postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 15 listopada 2008 roku w Warszawie.
Miejsce - Centrum Konferencyjno Apartamentowe "Mrówka", ul. Przekorna 33, Warszawa
Pierwszy termin - godz. 20:00, drugi termin 20:15.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Dyskusja nad proponowanymi zmianami statutu
 5. Głosowanie zmian statutu PFS i podjęcie odpowiednich uchwał (według załącznika)
 6. Zamknięcie obrad
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 22/2008 z dnia 06.11.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Szymon Płachta (legitymacja członkowska nr 276)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 23/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie przyjęcia członków FederacjiW poczet Członków PFS przyjęto następujące osoby:
 1. Adam Klimont (legitymacja członkowska nr 277)
 2. Krzysztof Jaworski (legitymacja członkowska nr 278)
Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
Uchwała nr 24/2008 z dnia 18.12.2008 w sprawie zasad wyznaczenia turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2009 rokuZarząd ustala następujące warunki dla turniejów rozgrywanych w ramach cyklu Grand Prix Polski 2009:
 1. Zapewnienie miejsca gry dla minimum 90 uczestników.
 2. Zapewnienie puli nagród pieniężnych w turnieju za miejsca 1-3 w kwocie minimum 500 zł.
 3. Wpłata 200 zł do puli nagród cyklu Grand Prix.
 4. Zgłoszenie chęci otrzymania statusu Grand Prix do 10 stycznia 2009.
Spośród organizatorów, którzy zagwarantują spełnienie powyższych kryteriów Zarząd wybierze kandydatów, którzy otrzymają prawo organizacji turnieju pod rangą Grand Prix 2009. Zarząd określi także ilość turniejów cyklu Grand Prix w roku 2009. Przy wyborze turniejów Zarząd kierował będzie się przede wszystkim: Zarząd ustala następujący tryb zgłoszeń do cyklu turniejów GP 2009: Wysokość nagród w cyklu GP zostanie ustalona po podjęciu przez Zarząd decyzji o liczbie turniejów wchodzących w skład cyklu GP 2009.
Uchwała nr 25/2008 z dnia 18.12.2008 w sprawie regulaminu cyklu turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2009 rokuRegulamin cyklu turniejów Grand Prix Polski w Scrabble w 2009 roku.
 1. Założenia organizacyjne
  1. Cykl Grand Prix 2009 obejmie turnieje, które Zarząd PFS wybierze w drodze konkursu w oparciu o uchwałę nr 24/2008 z dnia 18 grudnia 2008.
 2. Założenia sportowe
  1. Zawodnicy, którzy zajęli w turniejach Grand Prix miejsca od pierwszego do dwudziestego, zdobywają punkty do klasyfikacji łącznej Grand Prix - od 20 za I miejsce, ze zniżką o 1 punkt za każde kolejne - do 1 pkt za 20 miejsce. Zdobywcy 3 czołowych miejsc otrzymują dodatkowo: 5 punktów za miejsce pierwsze, 3 punkty za drugie i 1 punkt za trzecie.
  2. Zarząd PFS ustali liczbę turniejów w cyklu Grand Prix 2009 oraz liczbę turniejów, które zostaną wliczone każdemu zawodnikowi do końcowej klasyfikacji cyklu.
  3. Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje wyższe miejsce w najlepszym dla danego gracza turnieju, a jeśli to nie da efektu (gracze mieli identyczne najwyższe miejsce) - w kolejnym najlepszym turnieju, itd. Jeżeli w ten sposób nie uda się ustalić kolejności, decyduje losowanie.
 3. Postanowienia końcowe
  1. W Grand Prix 2009 obowiązują wszystkie zasady stosowane w turniejach rankingowych PFS.
  2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu PFS.
  3. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie każdego turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2008.
Uchwała nr 26/2008 z dnia 23.12.2008 w sprawie maksymalnej wysokości wpisowego podczas turniejów rankingowych PFS
Niniejszym Zarząd ustala maksymalną opłatę wpisowego za każdy dzień rozgrywek na turniejach rankingowych organizowanych pod egidą PFS na poziomie:
 1. - 10 zł dla członków PFS z aktualnie opłaconymi składkami
 2. - 5 zł dla młodzieży szkolnej (do liceum włącznie)
 3. - 15 zł (14 zł + 1 zł na cele statutowe PFS) dla pozostałych osób
 4. - debiutanci są zwolnieni z wpisowego.
Organizator ma prawo ustalić wpisowe na niższym poziomie, w szczególności decyduje o ewentualnych ulgach dla uczestników turnieju (ulga nie dotyczy składki 1 zł od osób nie będących członkami na cele statutowe PFS). Uchwała nie dotyczy wpisowego na turniejach szczebla centralnego i w turniejach specjalnych.
Przepisy sprzeczne z niniejszą uchwałą przestają obowiązywać.

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym bez głosów przeciwnych.
Uchwała nr 27/2008 z dnia 29.12.2008 w sprawie wysokości składki członkowskiej za rok 2009Zarząd ustala wysokość składki członkowskiej za rok 2009 na 84 zł (7zł za miesiąc).

Uchwałę przyjęto w trybie obiegowym.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie