Regulamin III Mistrzostw Polski w Scrabble po angielsku

I. Założenia organizacyjne

1. III Mistrzostwa Polski w scrabble po angielsku (MPA) są turniejem
otwartym, w którym startować może dowolna osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
2. MPA odbędą się w Poznaniu w dniach 14-15 lipca 2007.
3. Udział w MPA  jest bezpłatny.

II. Założenia sportowe

1. Turniej MPA będzie się składał z fazy eliminacyjnej oraz fazy finałowej.

Faza eliminacyjna: 7 rund systemem szwajcarskim.

Faza finałowa: system zależny od ilości uczestników fazy eliminacyjnej:

- nie więcej niż 10 uczestników; czołowa czwórka eliminacji rozegra 6 rund (po dwa pojedynki każdy z każdym)
- więcej niż 10 i nie więcej niż 20 uczestników; czołowa szóstka rozegra 5 rund (każdy z każdym)
- więcej niż 20 uczestników; czołowa ósemka rozegra 6 rund systemem szwajcarskim

Gracze, którzy nie awansują do fazy finałowej uczestniczą w drugiej fazie mistrzostw (rywalizacja o dalsze miejsca) w 5-rundowym turnieju systemem szwajcarskim.

We wszystkich scenariuszach przepisuje się graczom ilość dużych punktów zdobytych w fazie eliminacyjnej.

Rozstawienie w drugim dniu jest niezależne od rozegranych już pojedynków pierwszego dnia.

 

2. Słownikiem obowiązującym podczas zawodów będzie "Collins Scrabble Tournament and Club Word List" (CSW).


3. O miejscu w klasyfikacji po każdej rundzie decyduje:
- liczba dużych punktów
- różnica między małymi punktami zdobytymi a straconymi
- suma zdobytych małych punktów


4. O zwycięstwie w MPA decyduje:
- liczba dużych punktów

- liczba rozegranych partii (partie wygrane/przegrane walkowerem liczą się jako partie rozegrane)
- różnica między małymi punktami zdobytymi a straconymi
- suma zdobytych małych punktów
- wynik bezpośrednich spotkań (z obu faz)
- losowanie

 

5. Ustalenia dodatkowe:

- za bye w danej rundzie gracz uzyskuje 1 duży punkt oraz +50 małych punktów różnicy (wynik 300:250)

- za niestawienie się do rundy (walkower) gracz otrzymuje 0 dużych punktów i -50 małych punktów różnicy (wynik 350:400), zaś jego rywal odpowiednio 1 duży punkt i +50 małych punktów różnicy (wynik 400:350).


6. W MPA obowiązuje regulamin rozgrywania partii scrabble podczas
turniejów PFS, z następującymi zmianami:
- obaj gracze mają na wykonanie wszystkich ruchów po 25 minut
- na ruch gracza składają się kolejno:
a) ułożenie płytek na planszy lub zgłoszenie wymiany albo pauzy;
b) podanie głośno wartości punktowej ruchu;
c) włączenie zegara przeciwnikowi (oznacza to zakończenie własnego ruchu);

- gdy gracz zakończy swój ruch (poprzez zatrzymanie swojego zegara i
włączenie przeciwnikowi), przeciwnik może zażądać sprawdzenia ruchu (wyrazy) w
słowniku. W tym celu mówi "sprawdzam" i zatrzymuje zegar. Przeciwnik może także zastanowić się czy sprawdzić ruch przeciwnika na własnym czasie - w tym celu informuje gracza zaraz po ruchu, a ten do czasu decyzji nie może dolosować brakujących płytek;
- jeśli po sprawdzeniu okazuje się, iż ruch (wyrazy) był poprawny, graczowi,
którego poprawny wyraz był sprawdzany dodaje się 5 pkt
d) zapisanie ruchu przez gracza (wartości punktowej danego ruchu i sumy
punktów po ruchu);
e) dobranie płytek;
f) ewentualne wykreślenie liter na wykreślance.

III. Wyłonienie reprezentanta na World Scrabble Championship 2007.

1. Zwycięzca MPA ma prawo reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata
(World Scrabble Championship, WSC), które odbędą się w dniach 9-12
listopada 2007 w Indiach.

2. Polska Federacja Scrabble dofinansuje wyjazd reprezentanta Polski na Mistrzostwa Świata w kwocie 1200zł (tylko w przypadku startu w Mistrzostwach Świata).
3. Jeśli zwycięzca MPA zrezygnuje z udziału w WSC (termin potwierdzenia wyjazdu na Mistrzostwa Świata mija 15 sierpnia), prawo reprezentowania Polski uzyskuje kolejny gracz wg klasyfikacji MPA, spośród tych, którzy zgłoszą swoją gotowość do wyjazdu i udziału w Mistrzostwach Świata do 20 sierpnia. Gracz, który potwierdzi swój start w Mistrzostwach Świata, a nie weźmie w nich udziału, traci prawo do reprezentowania Polski w dwóch kolejnych edycjach Mistrzostw Świata.

IV. Postanowienia końcowe

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego MPA.
2. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nie
objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny, o ile regulamin
turniejowy nie stanowi inaczej.