Komisja Językowa

1.Miłosz Wrzałek - przewodniczący
2.Jakub Szymczak - wiceprzewodniczący
3.Mikołaj Cieplik
4.Michał Gniazdowski
5.Franciszek Łysek
6.Mariusz Skrobosz
7.Dominik Urbacki
Statut Komisji Językowej PFS

Wszelkie uwagi dotyczące bazy słów można zgłaszać Komisji Językowej mailowo na adres przewodniczącego, na forum PFS lub na Facebooku PFS.

Kolegium Sędziów

1.Karol Wyrębkiewicz - przewodniczący
2.Miłosz Wrzałek - wiceprzewodniczący
3.Adam Janicki
4.Rafał Wesołowski
Regulamin Kolegium Sędziów PFS
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie