1 - Andrzej Lożyński

Andrzej LożyńskiAndrzej Lożyński jeszcze przed założeniem PFS był liderem ruchu scrabble’owego w Polsce. W roku 1997 był jednym z założycieli Polskiej Federacji Scrabble. Został pierwszym prezesem Stowarzyszenia i funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 2005 roku. Propagował grę w scrabble przez organizowanie licznych ogólnopolskich turniejów tak otwartych jak i turniejów dla dziennikarzy. Były to turnieje zarówno rangi Mistrzostw Polski jak również lokalne. Promował scrabble także w programach radiowych, m.in. na antenie radiowej Trójki, często przy okazji jednego z organizowanych lub współorganizowanych przez niego turniejów. Był autorem wielu inicjatyw mających na celu popularyzację gry Scrabble takich jak organizacja wczasów scrabble’owych czy w przeszłości przez organizację Mistrzostw Polski Par. Z inicjatywy Andrzeja doszło do zawarcia umowy między PFS, a Wydawnictwem Naukowym PWN, na podstawie której w roku 1998 rozstał wydany Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty. Do 2016 roku był sędzią PFS.

Statystyki gracza

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie