PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PAPATKI PARERGA PARKOUR PAROBAS PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PÓŁOSMA PÓŁRURA PÓŁRYBA PĘTÓWKA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERDUT PIERROT PIKADOR PILZNER PIZZOWY PLAZMON PLOMBIR PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PORYTYD POZYTON PRACZAS PRAGĘBA PRONAOS PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PTASTWO PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PLOMBIR
Źródło zdjęcia:
https://www.eis-perfecto.de/en/recipes/seal-ice/
dawniej: rodzaj lodów kremowych ze zwiększoną ilością tłuszczu mlecznego; plombiera

Odmiana

rm. D. plombiru

Przedłużki

PLOMBIR-U PLOMBIR-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

PLOMBIER PLOMBIRU PLOMBIRY
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie