PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PAPATKI PARERGA PARKOUR PAROBAS PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PÓŁOSMA PÓŁRYBA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERDUT PIERROT PIKADOR PILZNER PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA POZYTON PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PAPATKI
Źródło zdjęcia:
https://i.pinimg.com/originals/f1/61/94/f16194fb03829f449ba428e855d7af4c.png
żart. pożegnanie; pa pa

Odmiana

ndm

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

PAPISTKA PRAPTAKI

Subanagramy

AA AT KA KI PA PI TA AKT ATA IKT KAP KAT KIP KIT KPA KPI PAI PAK PAP PAT PIA PIK PIP PIT TAI TAK TIK TIP TKA AKIA AKIT AKTA APKA APKI ATAK KAPA KAPP KATA KIAT KIPA KITA PAKA PAKI PAKT PAPA PATA PIKA PIPA PITA PTAK TAKA TAKI TIPA AKITA ATAKI KAPPA KIATA PAKTA PAPAI PAPKA PAPKI PATIA PATKA PATKI PIKAP PIPKA PTAKA PTAKI AKAPIT PIKAPA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie