Aktualne władze Federacji zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków 5 września 2020r.

Zarząd

1.Rafał Wesołowski (Warszawa) - prezes telefon: 604 684 084
2.Kamil Górka (Kraków) - wiceprezes telefon: 602 443 800
3.Adam Janicki (Wrocław) - skarbnik telefon: 502 949 180
4.Zuzanna Cichoń (Gdańsk) telefon: 798 324 306
5.Franciszek Łysek (Warszawa) telefon: 535 718 777
6.Mariusz Skrobosz (Warszawa) telefon: 607 624 892
7.Miłosz Wrzałek (Warszawa) telefon: 606 763 452

Komisja Rewizyjna

1.Marta Świątkowska - przewodnicząca
2.Krzysztof Listowski
3.Krzysztof Sporczyk

Sąd Koleżeński

1.Waldemar Czerwoniec - przewodniczący telefon: 601 204 177
2.Grzegorz Pukniel
3.Dawid Węgrzyński
Regulamin Sądu Koleżeńskiego
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie