Aktualne władze Federacji zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków 28 kwietnia 2018 r.

Zarząd

1.Rafał Wesołowski (Warszawa) - prezes telefon: 604 684 084
2.Kamil Górka (Kraków) - wiceprezes telefon: 602 443 800
3.Szymon Płachta (Warszawa) - skarbnik telefon: 695 177 871
4.Grzegorz Koczkodon (Ostróda) telefon: 502 581 516
5.Miłosz Wrzałek (Warszawa) telefon: 606 763 452
6.Joanna Juszczak (Warszawa) telefon: 698 300 148
7.Bartosz Morawski (Wrocław) telefon: 695 922 983

Komisja Rewizyjna

1.Krzysztof Sporczyk
2.Katarzyna Ślusarska
3.Łukasz Tuszyński

Sąd Koleżeński

1.Krzysztof Mówka - przewodniczący
2.Waldemar Czerwoniec
3.Rafał Matczak
Regulamin Sądu Koleżeńskiego
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie