Najdroższe słowa
Najlepsze otwarcie
Najlepsze zestawy liter
Najlepszy zestaw sześciu liter z blankiem
Najlepszy zestaw siedmiu liter do krzyżowania
Najdroższe słowo na planszy
Najwyżej punktowany ruch
Najwyższy wynik w samotnej grze
Słowa, których się nie da ułożyć
Najszybsze bloki
Nazwy niekoniecznie własne
O czy Ó
Wstrętne zestawy siódemkowe
Trzy takie same litery
Cztery i więcej takich samych liter

Najdroższe słowa

Najlepsze otwarcie

126 punktów
Taki wynik daje słowo PÓŹNOŚĆ, ułożone na polach H18-H14 lub 8H-8N.
To rozwiązanie zostało znalezione w 1994 roku przez Jacka Szczapa (wówczas za 118 pkt, według starej punktacji). Poprzednim rozwiązaniem było słowo PÓŹŃMYŻ za 132 punkty (H2-H8 lub 8B-8H) zgłoszone przez Sławomira Noska, które jednak zostało usunięte z OSPS 1 stycznia 2017 r.

Najlepsze zestawy liter

Zestaw, z którego można ułożyć 13 siódemek:
A E I K P R S APRESKI, EPIRSKA, KIPERSA, PARSEKI, PASERKI, PERSAKI, PISAREK, PRASKIE, SAPERKI, SIERPAK, SKARPIE, SKIPERA, SPIKERA


Zestawy, z których można ułożyć 12 siódemek:
A I K M O S T ASTIKOM, KOSMITA, MASTIKO, MOSKITA, OSTKAMI, SAMOTKI, SIATKOM, SITAKOM, SKOTAMI, STOKAMI, STOMIKA, TOMISKA
E I K L N O W KLINOWE, KLOWNIE, KNELOWI, KOWELIN, LENIWKO, LENKOWI, LINEWKO, LINKOWE, NIKLOWE, NOWELKI, WELONIK, WELONKI


Zestawy, z których można ułożyć 11 siódemek:
A A I K L M S AKSLAMI, ALASKIM, KLASAMI, LAKSAMI, LASKAMI, MASKILA, MISKALA, SAKLAMI, SALKAMI, SALMIAK, SKALAMI
A I K O M R W KARMOWI, KARWIOM, KRAMOWI, KROWAMI, KWORAMI, MARKOWI, MAWORKI, MOKRAWI, RAMKOWI, ROWKAMI, WORKAMI
A E K N R T Y ANKERYT, KARNETY, KERATYN, KREATYN, KRETYNA, NAKRYTE, NEKTARY, RANKETY, TRAKENY, TRYKANE, TYRANEK
A E I K M N T ANTKIEM, KENTAMI, KETAMIN, MANETKI, MANKIET, MATINEK, MINETKA, MITENKA, TAKINEM, TANKIEM, TKANIEM


Zestawy, z których można ułożyć 10 siódemek:
A D E M N O R ARDENOM, ARENDOM, DAREMNO, DENAROM, MERDANO, MODERNA, NARODEM, NEMRODA, RADONEM, REDANOM
A E I K L N P KLAPNIE, KLEPANI, LEPNIKA, NALEPKI, NALIPEK, PALINEK, PANEKLI, PELIKAN, PILANEK, PINAKLE
A I K L M N O AKLINOM, ALKINOM, ALNIKOM, KALINOM, KLONAMI, KOLAMIN, LIMONKA, MALINKO, MANILKO, NAMOKLI
A I K L M S U LAMUSIK, LAMUSKI, LUKSAMI, MASKILU, MISKALU, MULISKA, MUSKALI, SKULAMI, SKUMALI, SULKAMI
A I K L N O W AKWILON, KLANOWI, KLINOWA, KNOWALI, KOWALNI, LINKOWA, NIKLOWA, WALONKI, WOKALNI, WOLNIAK
A I K M N O R AKRONIM, ARNIKOM, IRANKOM, KRAINOM, KRONAMI, MAROKIN, MIKRONA, MINORKA, MONARKI, NORKAMI

Najlepszy zestaw sześciu liter z blankiem

A I K M N O *
84 siódemki
ADMINKO, AKANIOM, AKLINOM, AKRONIM, ALKINOM, ALNIKOM, AMINKOM, AMONIAK, ANIMKOM, ARNIKOM, CMOKANI, ĆMIANKO, IKONAMI, IMIONKA, INKASOM, IRANKOM, KABINOM, KAHINOM, KALINOM, KAMFINO, KAONAMI, KAŹNIOM, KIANGOM, KINAZOM, KINOMAN, KLONAMI, KNOTAMI, KOANAMI, KOLAMIN, KOMINKA, KOMIŚNA, KOMPANI, KOMUNIA, KONGAMI, KONIAMI, KONTAMI, KOPNAMI, KRAINOM, KRONAMI, LIMONKA, ŁKANIOM, MAKIMON, MAKOWIN, MALINKO, MANILKO, MANIOKI, MANIOKU, MAROKIN, MASONKI, MATINKO, MIJANKO, MIKRONA, MINORKA, MOCNIKA, MONARKI, MONIAKA, MONIAKI, MONIAKU, MOPANKI, NAMOKLI, NIAŃKOM, NIKABOM, NOCKAMI, NOKSAMI, NOMADKI, NORKAMI, NOSKAMI, NOTKAMI, OMATNIK, PANIKOM, PIANKOM, PNIAKOM, POMNIKA, SIANKOM, SKONAMI, TAKINOM, TKANIOM, TONKAMI, WIANKOM, ZANIKOM, ZMIANKO, ZNIKOMA, ZONKAMI, ŻONKAMI
A I K M O R *
84 siódemki
AKRONIM, AMROCKI, ARNIKOM, BORKAMI, CIARKOM, DOKARMI, FAKIROM, FIAKROM, FORMAKI, FORMIKA, IRANKOM, KAFIROM, KAIRKOM, KARIAMO, KARMIŁO, KARMOWI, KARPIOM, KARWIOM, KITAROM, KOBRAMI, KOPRAMI, KORBAMI, KORCAMI, KORDAMI, KORKAMI, KORMAMI, KORSAMI, KORTAMI, KRAIKOM, KRAINOM, KRAMOWI, KROIŁAM, KROJAMI, KROKAMI, KRONAMI, KROPAMI, KROSAMI, KROWAMI, KWORAMI, LORKAMI, MARKIZO, MARKOCI, MARKOWI, MAROKIN, MAWORKI, MIARKOM, MIKROBA, MIKRONA, MINORKA, MOCARKI, MODRAKI, MOKRAWI, MONARKI, MORKAMI, MOTARKI, MROKAMI, NORKAMI, OBKARMI, ODKARMI, OKARAMI, OKARMIA, OKARMIĄ, OKARMIĆ, OKARMIĘ, OKARMIŁ, POKARMI, RAKIJOM, RAMKOWI, RAMOTKI, ROCKAMI, ROIKAMI, ROJKAMI, ROLKAMI, ROWKAMI, ROŻKAMI, SIARKOM, SORKAMI, SROKAMI, TAKIROM, TRIAKOM, TROKAMI, UROKAMI, WORKAMI, YORKAMI
Rekordowe zestawy zostały zgłoszone przez Daniela Janusa 28 lutego 2019 roku i Mateusza Żbikowskiego 22 lutego 1998 roku. Poprzedni rekordowy zestaw A E I K L N * z którego można utworzyć 83 siódemki został zgłoszony przez Jacka Szczapa 28 kwietnia 2004 roku. Rekordowe zestawy zmieniły się z powodu update'ów.

Najlepszy zestaw siedmiu liter do krzyżowania

Rozwiązanie to zostało zgłoszone przez Michała Makowskiego 8 maja 2010 roku. Poprzedni rekord należał do Daniela Janusa, który 28 lutego 2019 roku zgłosił poniższy zestaw (rekordowy zestaw zmienił się wskutek update'ów):
A I K M N O R80 wyrazów 8-literowych z 26 różnymi literami AKRANIOM, AKRONAMI, AKRONIMU, AKRONIMY, ARIANKOM, BRAMINKO, DRANIKOM, FIRANKOM, GRONKAMI, HARMONIK, JARNIKOM, KARANIOM, KARMINOM, KARMIONA, KARMIONĄ, KARMIONE, KARMIONO, KARMIONY, KARNIKOM, KARPINOM, KNOPRAMI, KOMARNIC, KOMINIAR, KONARAMI, KONIAROM, KONTRAMI, KONURAMI, KORANAMI, KORONAMI, KRANIKOM, KRAŚNIOM, KROSNAMI, KRTANIOM, MAKRONIE, MANIERKO, MANTIKOR, MARCINKO, MARIANKO, MARKOTNI, MARKOWNI, MARLINKO, MAROKINU, MAROKINY, MARYKINO, MINIARKO, MNOŻARKI, NAKROIMY, NIEMOKRA, NITARKOM, NORMALKI, ORANKAMI, ORKANAMI, ORMIANEK, ORMIANKA, ORMIANKĄ, ORMIANKĘ, ORMIANKI, ORMIANKO, PARKINOM, PARNIKOM, RABINKOM, RAMIONEK, RAMIONKA, RAMIONKO, RAMIONKU, RANDOMKI, RANNIKOM, REKONAMI, ROCKMANI, ROMANSIK, RONDKAMI, ROZKMINA, RUMIANKO, TARNIKOM, TIRANKOM, WARNIKOM, WNORKAMI, ZIARNKOM, ŻARNIKOM, ŻRONKAMI
A E I L N O W76 wyrazów 8-literowych z 21 różnymi literami ALGINOWE, ALKENOWI, ALKINOWE, ALLENOWI, BELOWANI, CELOWANI, DOLEWANI, DOWALENI, ELANDOWI, ERLANOWI, FILOWANE, FLAWONIE, GALENOWI, ILANGOWE, JOWIALNE, KALINOWE, KLENIOWA, KONWALIE, LAWINOWE, LAWSONIE, LEGOWANI, LEMANOWI, LEPOWANI, LEWKONIA, LICOWANE, LIKOWANE, LIMANOWE, LIZENOWA, MALINOWE, MANILOWE, NALEWOWI, NAOLIWŻE, NEGOWALI, NIEKLAWO, NIELNOWA, NIEULOWA, NIEWOLNA, NOWELAMI, OBLEWANI, OBWALENI, ODLEWANI, ODLEWNIA, ODWALENI, OLEINOWA, OLEWANIA, OLEWANIE, OLEWANIU, OLŚNIEWA, OPLWANIE, OWALNICE, OWLEKANI, PANELOWI, PLEWIONA, POLEWANI, POWALENI, SILANOWE, WALENIOM, WANDELIO, WAZELINO, WCIELANO, WCIELONA, WELINOWA, WELONAMI, WELONIKA, WERONALI, WLECIANO, WLEPIANO, WLEPIONA, WOKALNIE, WOLANCIE, WSOLENIA, ZALEWNIO, ZELOWANI, ZELOWIAN, ŻELOWANI, ŻENOWALI
Poprzedni rekordowy zestaw A I L K N O W * z którego można ułożyć 72 wyrazy, zgłosił 28 kwietnia 2004 Jacek Szczap.
Poprzedni rekordowy zestaw A E I K N O W * z którego można ułożyć 66 wyrazów, zgłosił 22 października 1997 Andrzej Lożyński.

Najdroższe słowo na planszy

1481 punktów
Taki wynik dają słowa: PODŹWIGNĘŁYŚCIE, WYDŹWIGNĘŁYŚCIE ułożone na jednym z czterech brzegów planszy.
Kolejne słowa to UCIĄGNĘŁYBYŚCIE, UKOŃCZYŁYBYŚCIE (1373).

Jest to teoretycznie możliwe, jeśli między czerwonymi i niebieskimi polami leżą już pojedyncze litery, dwu- lub trzyliterówki, a my dokładamy ze stojaka siedem liter, zakrywając jednocześnie trzy pola potrójnej premii słownej i dwa pola podwójnej premii literowej.

Pierwsze trzy rozwiązania zgłosił Mariusz Skrobosz, a czwarte Małgorzata Kania - 28 stycznia 1998 roku.

Poprzednim najlepszym rozwiązaniem tego problemu było słowo ZAŻÓŁCIŁYBYŚCIE za 1319 punktów, zgłoszone 16 listopada 1997 roku przez Jarosława Michalaka.

Najwyżej punktowany ruch

1750 punktów
Taki wynik zgłosili Dawid Pikul i Mateusz Żbikowski 25 kwietnia 2004 roku za ruch w którym powstały słowa: PODŹWIGNĘŁYŚCIE / PODERŻNĄŁBYM / ŹDZIARSKIEJ / IGREKÓW / NASTIKACH / ŚLUBOWAŃ / EFUZYJNYCH.

Najwyższy wynik w samotnej grze

4000 punktów
Wynik 4000 punktów zgłosił Jakub Szymczak 19 grudnia 2016 roku - gra jest modyfikacją poprzedniego rekordu zgłoszonego przez Marka Redę.

Poprzedni rekord, tj. 3973 punkty zgłosił Marek Reda 28 maja 2006 roku, jako autopoprawkę do własnego wyniku 3970 punktów z 27 maja 2006 roku (rozwiązania nie różnią się układem planszy).

Poprzedni rekord, tj. 3883 punkty zgłosił Mateusz Żbikowski 23 kwietnia 2006 roku. Rozwiązanie to stanowiło poprawkę w postaci rozłożenia jednego ze skrabli w rozwiązaniu Dawida Pikula (25 kwietnia 2004 roku - 3880 punktów) na siedem ruchów po jednej płytce, co pozwoliło powiększyć liczbę punktów o 3.

Słowa, których się nie da ułożyć

CHICHOCZĄCYCH, CHACHMĘCĄCYCH, CHICHOCĄCYCH, NIECHICHOCĄCYCH
Wszystkie słowa zawierają po pięć liter C i trzy litery H, natomiast w polskim zestawie liter są jedynie trzy litery C, dwie litery H i dwa blanki. Dwa pierwsze słowa zgłosił Wojciech Usakiewicz 2 maja 1998 roku. 24 października 1999 roku Grzegorz Wiączkowski dorzucił jeszcze słowo CHICHOCĄCYCH - najkrótsze z „niemożliwych”, bo 12-literowe.

Najszybsze bloki

 Y Y     H M M
Y H Y     M R R 
Y Y      M R R

Pierwsze rozwiązanie zgłosił Bartosz Bartczak 27 stycznia 2020 roku (choć istnieje słowo DYHYDRYT, to nie jest w tym układzie możliwe do położenia ze względu na zbyt małą liczbę litery Y). Drugie rozwiązanie zostało zgłoszone przez Jakuba Szymczaka 3 lutego 2020 roku. Istnieje możliwość szybkiego zablokowania partii bez użycia blanka - w 5 ruchach z użyciem 9 płytek i w 4 ruchach z użyciem 8 płytek:

Ó S       B
S O I     B Ę C
 I D Ę     C E Ł
  U       Ł

Pierwsze rozwiązanie zgłosił Wojciech Usakiewicz 2 maja 1998 roku, drugie zgłosił Jakub Szymczak 25 listopada 2008 roku.
Update 35 (1 stycznia 2017) wyeliminował poprzednie 3-ruchowe rozwiązanie z blankiem (trzy "sklejone" ruchy III).

Blok w 4 ruchach z jednym blankiem (propozycje Jakuba Szymczaka z 4 marca 2019 roku):
 C       C
C Ł A     C Ł A
 A J Ć     A U Ć 
  Ć       Ć

Nazwy niekoniecznie własne

W scrabble nie można układać wyrazów będących nazwami własnymi, ale wiele z nich jest także rzeczownikami pospolitymi, oznaczającymi np. tkaniny (arizona, teksas), rośliny (eugenia, sudanka), zwierzęta (minorka, belg) itp. W wyniku odmiany wyrazów również można otrzymać nazwy własne (np. Paulina - dopełniacz rzeczownika PAULIN - zakonnik, Chiny - liczba mnoga od CHINA - drzewo). Poniżej znajdują się „nazwy własne”, które bezpiecznie można ułożyć w scrabble:

Nazwy geograficzne

AKRA AKROPOL ALASKA ALPY AMAZONKA AMUR ANGOLA ANTYLE ARDENY ARIZONA ARKADIA ARMAGNAC ATLANTA ATLAS ATTYKA AUGUSTÓW BAHAMA BAKU BALI BASTYLIA BELMOPAN BENGAL BERLIN BERMUDY BOSTON BÓBR BRISTOL BUG BUSKO BYTOM BYTÓW CAYENNE CHANTILLY CHARLESTON CHILE CHINY CORDOBA CZAD DAKKA DAMASZEK DANIA DIJON DRAWSKO DUKLA ELDORADO FILIPINY GENUA GHATY GŁOGÓW GNIEW GRABÓW GROCHÓW GRODZISK GWINEA HANOWER HAWAJE HAWANA HEL HELSINKI HIMALAJE HOKKAIDO HURON INDIE IŃSKO JANTAR JASŁO JAWA JERSEY JORDAN KABATY KABUL KAJMANY KAMA KANADA KANDAHAR KANTON KARWIA KASZMIR KATAR KAZAŃ KENT KENTUCKY KINGSTON KIRIBATI KŁODZKO KOLA KOLONIA LABRADOR LEDNICA LEWANT LIBERIA LIMA LUCERNA ŁEBSKO ŁOSICE ŁÓDŹ MACAO MADERA MADISON MADRAS MALAGA MALI MAŁOPOLSKA MAMRY MANCZESTER MANILA MARIANY MARKIZY MARNA MARSYLIA MAZURY MEDYKA MEDYNA MEKKA MEKLEMBURG MEKSYK MIELEC MIKOŁAJKI MINORKA MODENA NANKIN NOSAL ODRA OJCÓW OKSFORD OLDENBURG OLIMP OMAN OPOLE ORLEAN ORPINGTON OSTRAWA PAD PALATYNAT PAMPA PANAMA PANTEON PARNAS PERM PIŁA PISZ POLSKA PORTO POWIŚLE POZNAŃ PRETORIA PRZEMYŚL RABAT RADOM RADOMSKO REDA REN REUNION RIOJA RIWIERA RUDAWY RYGA RYSY SAJANY SALISBURY SALONIKI SAMOS SHANTUNG SIERRA LEONE SKOPIE SOMALI SOSNOWIEC SUAZI SUCRE SUWA SYBIR SZANTUNG SZCZECIN SZCZYRK SZETLANDY ŚNIEŻKA ŚWIECIE TAG TAMWORTH TARGOWICA TEKSAS TENERYFA TOGO TOLEDO TOLKMICKO TONGA TONKIN TRENT TRZEBNICA TUREK TURKU TYBET TYGRYS ULSTER USTROŃ UTRECHT UZNAM WALENCJA WARNA WARTA WDA WELLINGTON WERSAL WIELKOPOLSKA WIEPRZ WIEŻYCA WIKTORIA WILIA WIRGINIA WŁOCHY WOLIN WORCESTER WRZEŚNIA YORK YORKSHIRE ZAGRZEB ZAIR ZAKOPANE ŻARNOWIEC ŻYWIEC

Mieszkańcy krajów, krain itp.

ABISYNKA AFGAN AFRYKANKA AMERYKANKA ANGIELKA ANGLIK ANGOLKA ARAB ARABKA ARYJKA BALIJKA BANTAMKA BANTU BARBADOSKA BASKIJKA BAWARKA BEDUIN BELG BELGIJKA BUR BURGUND CELT CHIŃCZYK CYGAN CYGANKA CZERKIES CZERKIESKA DALMATYŃCZYK DOMINIKANKA ESKIMOSKA ETIOPKA EUROPEJCZYK FIDŻYJKA FILIPINKA FIN FINKA FLAMAND FRANCUZ GOT GOTKA GREK GWINEJKA HEBRAJKA HELANIN HELANKA HELWETA HELWETKA HINDUS HINDUSKA HISZPAN HISZPANKA HOLENDER HOLENDERKA HUCUŁ INKA IRANKA IROKEZ IZRAELITA IZRAELITKA JAPONKA JAWAJKA JORDANKA KAŁMUK KANADYJKA KARAIM KARAIMKA KASZUB KATARKA KOZACZKA KOZAK KREOL KUJAWIAK KURP LECHITKA LEZGINKA LIBERYJCZYK LIBERYJKA MALAJKA MALTAŃCZYK MAORYSKA MAZOWSZANIN MAZOWSZANKA MAZUR MAZURKA METYS METYSKA MONGOŁ MURZYN MURZYNKA NIKOBARCZYK NIEMIEC NORWEG NOWOGWINEJKA ORMIANKA PATAGONKA PERS PIAST PIGMEJ PIGMEJKA POLACZEK POLAK POLANIE POLKA PRUSAK RUSEK RUSKA SAMOJED SARDYNKA SOWIET SUDANKA SZKOT SZWAB SZWABKA SZWAJCAR SZWED SZWEDKA TAJ TAMIL TATAR TATARKA TUREK TYROLKA WALONKA WANDAL WESTFALKA WĘGIERKA WŁOCH WŁOSZKA ŻYD ŻYDÓWKA

Imiona

AFRODYTA AGATKA ALA ALBERT ALFONS AMELIA ANDRZEJEK ANIELKA ANTEK APOLLO AREK AUGUST AUGUSTA BAŚKA BENIAMIN BERNARD BERNARDYNA BLANKA BRYGIDKA CEZARY CZAREK DANIEL DANIELA DULCYNEA ELKA EUGENIA EWA FABIAN FILIP FRANK GILBERT HAMLET HELMUT HENRY HERKULES HEROD HOMER HONORATKA ISMENA IWAN JACK JANOSIK JANUSZ JAREK JASIEK JAŚ JOLA JOLKA JONASZ JUDASZ KAJA KAJTEK KALINA KAROLEK KATARZYNKA KONSTANTY KORNEL LILA LUCJAN LUDOLFINA LUDWIK LUDWIKA LUKRECJA MACIEK MAGDALENKA MAJA MAJKA MAKS MAŁGORZATKA MAŃKA MARCELINA MARCINEK MAREK MARYSIA MARYŚKA MARZANNA MELA MELCHIOR MESJASZ MICHAŁEK MIKOŁAJ MIRANDA NAPOLEON OLEK OTELLO PAULINA REBEKA ROBINSON ROMEO SYLWESTER SYLWIN SZAWEŁ TARZAN TOMEK ULA WALENTYNKA WALERIAN WERONIKA WIKTORIA WIRGINIA WITEK ZEUS ZOŚKA

Nazwiska scrabblistek i scrabblistów

BAJER BAJOREK BARANOWSKI BAŚKO BEDNARSKA BEDNARSKI BIAŁEK BIEGUN BOBOWSKI BOCZEK BOROWSKI BORSUK BOŻEK BRODA BRUSKA BRYŁA BRZESKA BUK BUKOWSKI BUKS BULKOWSKI BUŁAWKO BURAK CEGLAREK CHABOWSKI CHŁOPEK CIEPLAK CIEPLIK CIESIELSKI CIEŚLA CIOŁEK CZERWONIEC ĆWIEK DĄBROWSKA DĄBROWSKI DĘBSKA DĘBSKI DŁUGOSZ DOBRZAŃSKA DUDA DZIK FIGIEL GASIK GĄBKA GÓRKA GRABOWSKI GRAJEWSKA GRAJEWSKI GRYZ JABŁONOWSKI JAROSŁAWSKI JAROSZ JAWORSKI JEDYNAK KACZOR KAŁUŻA KANIA KAPELA KARAIM KARP KATYŃSKI KĘDZIOR KLAR KOKOSZKA KOŁODZIEJSKI KORSAK KOSZ KOŚCIAŃSKA KOTWICA KOWALEWSKA KOWALIK KOWALSKA KOWALSKI KOZAK KOZŁOWSKA KOZŁOWSKI KRAJ KRASKA KRĘŻEL KRUK KRUPKA KRZYŻANOWSKA KSIĄŻEK KUBIK KUCIA KUĆ KULA KUROWSKI KWAŚNY KWIECIEŃ LASECKI LASKOWSKA LATAŁA LEWIŃSKI LIPKA LUTER ŁADA ŁAPKA ŁYDKA ŁYSEK MAK MAKOWSKI MAKUCH MAŃKO MAREK MAZOWIECKA MAZUREK MECH MOGIELNICKI MORAWSKI MORGA MÓWKA MROZEK MUSZYŃSKI NALEPA NIEDBAŁA NIEDŹWIEDŹ NOSEK OCHOT OCHOCKI ORZELSKI ORZEŁ OSTROWSKA OWCZAREK OWSIANY PARADA PASZEK PATERA PAWŁOWSKI PIASECKI PIĄTEK PIETRUSZKA PLISZKA PŁACHTA PŁATEK PODLASKA POGORZELSKI POKOJSKI POLAK POTĘGA POTOCZEK PRÓCHNIAK REDA ROGALA ROSÓŁ RUDNICKA RUTA RYŚ SAK SIKORA SILNY SKWAREK SOCHA SOJKA SOSZKA STAMBULSKA STERNIK STĘPIEŃ STOKŁOSA STRUGAŁA SWOBODA SZCZAP SZCZODRY SZCZUROWSKA SZCZYGIEŁ SZEWCZYK SZOTA SZUBA SZYSZKA ŚLIWA ŚLUSARSKA ŚMIECH TUSZYŃSKI TUTKA TUZ WARZECHA WĄS WIECZOREK WIELUŃSKA WILK WIŚNIEWSKI WIŚNIOWSKI WOJCIECHOWSKI WOLSKI WÓJCIK WRÓBLEWSKI WRZAŁEK WYPCHAŁ ZABAWA ZAJĄC ZALEGA ZALESKI ZALEWSKA ZALEWSKI ZAPAŁA ZAWADZKI ZAWOJSKI ZĄBEK ZIĘBA ZIĘBICKA

Znane osobistości

MAREK BELKA, CEZARY PAZURA, POLA RAKSA, MIKOŁAJ REJ, KORNEL UJEJSKI, ALBERT EINSTEIN, AUGUST COMTE, FIDEL CASTRO, ARIEL SZARON, AL GORE, NAT KING COLE, ZE DONG, EWA SWOBODA, EWA KOPACZ, MAJKA JEŻOWSKA, LUDWIK SOLSKI, MIKOŁAJ KOPERNIK, NIKOLA TESLA, EWA FARNA, CEZARY ŻAK, EDEN HAZARD, JONASZ KOFTA, TOM CRUISE, ANDRUS BACH BAJOR BEDNARSKI BOCHEŃSKI BRZECHWA CHŁOPICKI CHMIELNICKI CURIE DALTON DASZYŃSKI DĄBROWSKI DŁUGOSZ DROZDA DUDA DUDEK DYZMA EULER FRANKLIN GABLE GIEREK GOLEC GOŁOTA GÓRSKI GRABOWSKI GROBELNY JANCZARSKI JANOWSKI KADŁUBEK KANT KOLUMB KONOPNICKA KOSOWSKI KOWALEWSKI KOŹMIŃSKI KRAWCZYK KUCHARSKI KUKUCZKA KULCZYK LIPNICKA LUBAŃSKI LYNCH ŁOMNICKI MANN MIODEK MŁYNARCZYK MŁYNARSKI NADAL NEWTON OSIECKA PELE PIASECKI PITT PIWOWSKI PLATER PODOLSKI POLAŃSKI POTOCKI RAMBO ROJEK ROKITA RYDZYK SKARGA SKAWIŃSKI SKIBA SŁONIMSKI SŁOWACKI SMOLAREK SMOLEŃ SOJKA SPENCER SZAMOTULSKI SZYDŁO SZYMBORSKA TYM WAŁĘSA WOJEWÓDZKI WYSOCKI ŻMUDA ŻÓŁKIEWSKI ŻUŁAWSKI ŻYŁA

O czy Ó

Tryb rozkazujący czasowników kończących się na -ozić, -odzić, -orzyć, -ożyć to idealny przykład niekonsekwencji polszczyzny. Oto mała pomoc dla skrablistów (czasowniki z przedrostkami, np. dowozić, ukorzyć; mają taki sam tryb jak czasowniki podstawowe - wozić, korzyć. Wyjątki są uwzględnione poniżej):

Tylko O

BRODZIĆ CHODZIĆ SZKODZIĆ WSCHODZIĆ
GAWORZYĆ GWIAZDORZYĆ
SROŻYĆ BATOŻYĆ CHĘDOŻYĆ
BIADOLIĆ GRYZMOLIĆ

Tylko Ó

GODZIĆ WODZIĆ PŁODZIĆ WYPOGODZIĆ ROZPOGODZIĆ
ŁOŻYĆ MNOŻYĆ PŁOŻYĆ TRWOŻYĆ
TWORZYĆ CZWORZYĆ
SOLIĆ DOZWOLIĆ POZWOLIĆ WYZWOLIĆ ZEZWOLIĆ ZADOWOLIĆ PRZYZWOLIĆ ZESPOLIĆ

O i Ó

WOZIĆ GROZIĆ MROZIĆ PŁOZIĆ
LODZIĆ RODZIĆ GŁODZIĆ GRODZIĆ SŁODZIĆ UWODZIĆ CHŁODZIĆ ŁAGODZIĆ SMRODZIĆ WYGODZIĆ MODZIĆ WYMODZIĆ ODMŁODZIĆ OSWOBODZIĆ NAGRODZIĆ WYNAGRODZIĆ
KORZYĆ MORZYĆ POMORZYĆ UMORZYĆ UPOKORZYĆ PRZYSPORZYĆ
DROŻYĆ PODROŻYĆ STOŻYĆ UBOŻYĆ BARŁOŻYĆ ZABARŁOŻYĆ
BÓŚĆ UBÓŚĆ DOBÓŚĆ POBÓŚĆ ZABÓŚĆ PRZEBÓŚĆ
GOLIĆ SMOLIĆ MOZOLIĆ SZKOLIĆ WYDOLIĆ NIEWOLIĆ ZNIEWOLIĆ

Wstrętne zestawy siódemkowe

Ładnie wyglądające zestawy, z których nie ma siódemek, ale tworzą wiele ósemek z blankiem:
ADASIEM ADIDASEM ADRESAMI DIASTEMA ESPADAMI MADRASIE NASIADEM SEDANAMI SIADAŁEM
ANDRZEJ DARZONEJ DOJRZANE DRACZNEJ NAJĄDRZE RADZONEJ RODZAJNE ROZDANEJ ZARADNEJ
ARANAMI AJRANAMI ANTARAMI ARANŻAMI ARIANAMI ARKANAMI ARMANIAK ARMATNIA ARSANAMI AURAMINA BARANAMI KANARAMI MAHARANI MALARNIA MARANAMI MARGANIA MARIANKA MARNIAŁA MASARNIA NAGARAMI NAPARAMI NARADAMI NARAIŁAM NAWARAMI RABANAMI RATANAMI SARANAMI TARANAMI WARANAMI ŻARANAMI
CAPOSIE ASPORCIE CAMPOSIE HOPSACIE KOPSACIE OPASACIE OPASZCIE OSPIANCE PASIONCE PIASECKO POCIESZA POSAPCIE POSRACIE POSTACIE PSOCENIA SPOCENIA
CYKARDA AKARYCYD DAKARSCY KADARYCI KARDACZY KARDIACY MADRYCKA
CZARNIK CHRZANIK CZARNIAK CZERNIAK GARNCZKI KANCIARZ NARCYZKI OKRACZNI RĄCZNIKA RECZANKI RĘCZNIKA ROCZNIAK ROCZNIKA ROZCINAK ROZCINKA RYCZANKI TARCZNIK TRZCINKA
DELASKI DILERSKA GIDELSKA LIDERSKA ODALISEK PEDALSKI SKALDZIE
DORIANA ADORANCI ANDROIDA DARNIOWA DAROWANI DINAROWA DOBRANIA DOGRANIA DOJARNIA DOORANIA DOPRANIA DORWANIA DOSRANIA DRAGONIA DZIARANO NARODAMI ODGARNIA ODRALNIA ODRAPANI OKRADANI PORADNIA RADIANOM RADOMIAN RADONAMI RADOWANI RAFINADO RODAMINA RODANINA ROZDANIA ZARODNIA
GOLONIA ANALOGIO ANGIOLOG ANGOLOWI ENOLOGIA GALIONOM GALONOWI GAZOLINO GOLANICO GOLARNIO GOOGLANI INDOLOGA IRANOLOG LASONOGI LIROGONA LOGONAMI LOGOWANI MAGNOLIO NOGALOWI OGOLENIA SINOLOGA
INTERIA ARTZINIE ELITARNI IGNITERA INERTAMI INTRACIE IRENISTA KITRANIE NIETARCI NITERAMI PIETRAIN RETINALI SANTERII TARNINIE TRAFIENI TRAPIENI TRAWIENI TRIENNIA WIERTNIA
JERZYNA EROZYJNA JARZYNCE JARZYNEK JARZYNIE NIEJARZY RYCZANEJ ZRYPANEJ ZRYWANEJ
KAMONIE AKINEZOM AKONITEM AKSENIOM ANEMIKOM ANKIETOM ANONIMEK BEKANIOM BEKMANIO BEKONAMI CMOKANIE DAIKONEM DIAKONEM EKONOMIA EKSONAMI FONEMIKA GEKONAMI GENOMIKA IKEBANOM KAMIONCE KAMIONEK KANIONEM KAOLINEM KARMIONE KATIONEM KAZEINOM KAŻENIOM KENOZAMI KESONAMI KETAMINO KETONAMI KOMNACIE KOMPANIE KONAKIEM KONANIEM KOPANIEM LEKOMANI LENIAKOM LIKAONEM ŁOMIANEK MAKRONIE MANIERKO MASKONIE MELONIKA MIELONKA MIKOTANE MONIECKA NACIEKOM NAMOKNIE NEONKAMI NIAMEJKO NIEMOKRA NIEOMSKA ODMIANEK OKTENAMI ORMIANEK OŻENKAMI RAMIONEK REKONAMI SIEMANKO TOKENAMI ZAMOKNIE
KAMOSIE AKMEISTO AKSENIOM BOSAKIEM CIESAKOM DOSIEKAM EKSONAMI EUKOMISA KAEMISTO KAIROSEM KAISEROM KESONAMI KOMESAMI KOMPASIE KOSERAMI KOSMEAMI ŁOKASIEM ŁOMASKIE MAFIOSEK MAOISTEK MASKOCIE MASKONIE NIEOMSKA OBSIEKAM OKRESAMI OKSERAMI OMAŃSKIE OMIESZKA OSARKIEM OSEŁKAMI OSESKAMI OSIKAŁEM PASIEKOM PIESAKOM POSIEKAM SARKOMIE SEROMAKI SIEKAŁOM SIEMANKO TASIEMKO TOKSEMIA ZASIEKOM
KAPECKI KAPECZKI KUCIAPEK KUPIECKA PAKIECIK
KAPERIE KARPIELE LEPIAREK NIEPAREK PAKERNIE PANIEREK PAPIEREK PIEKARCE PIEKAREK PIEKARZE
KARLOWE AKRYLOWE AKWARELO KARAWELO KLAMROWE KLAROWNE KORALOWE KRAULOWE KREOWALI KWARTOLE LAURKOWE LEWARKOM LEWORĘKA OWERLOKA PRALKOWE REWALSKO ROZWLEKA TRALKOWE WALKOWER WERSALKO WIELORAK ZLEWARKO
KAROMIE AMORKIEM AMROKIEM ARIETKOM BAROKIEM CERAMIKO CMOKIERA DEKORAMI DOKERAMI EMIRACKO HOKERAMI JOKERAMI KAIROSEM KAISEROM KAMEROWI KARIEROM KARMIONE KAWIOREM KIERATOM KODERAMI KOKERAMI KORABIEM KOSERAMI KOZERAMI KREOLAMI LAKIEROM MACIOREK MAGIERKO MAKRONIE MANIERKO MIODAREK MIOTAREK NIEMOKRA OBERKAMI OGARKIEM OKARMCIE OKARMIEŃ OKRAKIEM OKRESAMI OKSERAMI ORMIANEK OSARKIEM POKARMIE POKERAMI RAKIETOM RAMIONEK REKONAMI ROBAKIEM RODAKIEM SARKOMIE SEROMAKI TAROKIEM WEIMARKO
KASIOWE AELOWSKI AKCESOWI AKOWSKIE ALOWSKIE ANEKSOWI APEKSOWI AZOWSKIE BEKASOWI DOSIEWKA ESOWNIKA IKSOWATE INKASOWE KARESOWI KASETOWI KOWIESKA KWASOCIE OBSIEWKA ODSIEWKA OŁAWSKIE OPAWSKIE ORAWSKIE OWSIANEK PIASKOWE PISAKOWE SAKIEWKO SEKOWALI SEKOWANI SERAKOWI SIARKOWE SIATKOWE SIELAWKO SIEWKOWA SOWIECKA SPIEKOWA STEAKOWI WIOSEŁKA WIOSENKA WSIEKAŁO WSIEKANO
KAZIKOM IKRZAKOM KIZIAKOM KOCZKAMI KOMICZKA KOSZKAMI KOZACKIM KOZAKAMI KOZAKIEM KOZIKAMI KOZŁKAMI
KILONIA ALKINOWI BALONIKI GALONIKI IZOKLINA KALINOWI KAOLINIE KAOLINIT KAULINIO KINOLAMI KONWALII LIDOKAIN LIKAONIE LIKOWANI LIMIANKO LINIAKOM LINIARKO LIONKAMI NAKOSILI NAKROILI NAZIOLKI NIKOLAMI OLIWNIKA OLŚNIAKI PIKOLINA SALONIKI WOLNIAKI
KOLIOWA DOKOWALI KATOLOWI KLOAKOWI KOCOWALI KODOWALI KOKILOWA KOLANOWI KOLAŻOWI KOLOKWIA KOŁOWALI KONWALIO KOPALOWI KORALOWI KOROWALI KOTOWALI KOWALOWI LIKOWAŁO LIKOWANO LOKAJOWI LOKALOWI LOKATOWI LOKOWALI LOKOWANI OKOWIELA OLIWKOWA ORLIKOWA POKALOWI POLAKOWI ROKOWALI TOKOWALI WIELOOKA WOKALIZO WOKALOWI WOLAKOWI ZAKOLOWI
KOWALIM ALKOWAMI ALMIKOWI ALOWSKIM KALAMOWI KALWILOM KALWINOM KILIMOWA KLAMKOWI KLAMPOWI KLAMROWI KLIWAŻOM KLOWNAMI KOWALAMI KWILAJOM LAKOWYMI LIGAWKOM LIMAKOWI LITWAKOM LIZAWKOM LWIATKOM MLASKOWI MULAKOWI OLEWKAMI OLIWKAMI PALIWKOM PLAMKOWI SIKLAWOM SLAWIKOM WALIMSKO WALIZKOM WIDLAKOM WIŚLAKOM WOALKAMI WOKALAMI WOKALIZM WOLAKAMI WOLAKIEM
KRZYSIA IGRZYSKA IKRZYSKA ISKRZYKA ISKRZYŁA KAISERZY KARNISZY KASIARZY KASZMIRY KOSIARZY MYSZARKI RYKSZAMI SKRZYNIA SKRZYWIA SRACZYKI STARZYKI SZARYNKI SZARYTKI WYISKRZA ZAISKRZY
LEMANSA ALIANSEM ANSAMBLE BALANSEM MESALINA NASKAMLE OSMALANE SMALENIA
LISOWCA LISOWACI SCHOWALI SMALCOWI SOLOWACI SOLWACIE WCIOSALI
MADOSIE ADONISEM DEMOSAMI DIASTEMO DIASTEOM DOLESIAM DOMIESZA DOSIADEM DOSIAŁEM DOSIEKAM DOSIEWAM EIDOSAMI MESODAMI MIDASOWE MODESTIA ODLESIAM ODSIAŁEM ODSIEWAM OSIADŁEM OSIEDLAM
MINERWO MINEROWI MINOROWE MORENOWI MORWINEM MORWINIE NERWICOM NIEMRAWO NUMEROWI ONERWIEM ONERWIOM RAMENOWI RAMOWNIE RENOWYMI RZEWNIOM WIRIONEM WIWERNOM WORANIEM WRONIEMU WRZENIOM
MOCZNIA CALIZNOM CENOZAMI CZADNIOM CZKANIOM CZŁONAMI CZNIAŁOM KOMICZNA MILCZANO MOCZANIE MOCZARNI MOCZENIA MOCZNICA MOCZNIKA MROCZNIA OMĄCZANI OMOCZNIA OZIMCZAN PANICZOM PONCZAMI ROZCINAM ZACNIKOM
MORAZIE ATOMIZER DOMIARZE DOMIERZA EROZJAMI ILORAZEM IZOBAREM IZOMERAZ IZOMERIA IZOTERMA KOZERAMI MACIORZE MAZEROWI MIERZONA MIZEROTA MOHAIRZE MORZENIA OBMIARZE OBMIERZA ODMIERZA ODZIERAM OMARZNIE OMIERZŁA OPIERZAM ORGAZMIE ORTEZAMI POMIARZE POZERAMI RAMNOZIE REBOZAMI REMIZOWA REZOLAMI REZONAMI ROZETAMI ROZŁAMIE ROZMAITE ROZMAZIE TREOZAMI ZABIOREM ZACIEROM ZAMROZIE ZAROIŁEM ZORANIEM
MUMINKA KOMUNAMI KUMANAMI KUMANIEM KUMANIOM KUMANYMI KUMENAMI KUMINAMI MAKIMONU MAMUNIEK MANUKAMI MUKIMONA
NATOWEJ AJENTOWI ETANOWEJ FANTOWEJ JENOTOWA KANTOWEJ LNOWATEJ NAFTOWEJ STANOWEJ TAONOWEJ TRANOWEJ WANTOWEJ WMOTANEJ
NAWICIE AWICENIA AWICENIĄ AWICENIE AWICENIĘ AWICENII AWICENIJ AWICENIO AWIONICE CEWIARNI CEWIENIA CHWIANIE CIEMNAWI CIENIOWA DEWIANCI NAWIERCI NAWIŃCIE NIECWANI NIEWARCI NIEWICIA NIEWICKA NIEWYCIA SIEWNICA ŚWIECIAN WAŚNICIE WCIELANI WCIERANI WCINACIE WCINANIE WGINACIE WICCANIE WINIACZE WNIKACIE WPINACIE
NERWISA ARSENAWI ARSENOWI INWERSJA NAREWSKI NARWIESZ SEROWNIA SKWARNIE SPRAWNIE STRAWNIE SUWENIRA UNIWERSA WERNISAŻ WYSRANIE
NIKOSCY KONIŃSCY KONIUSCY KOSTNICY SCYNKOWI SKNOCIŁY SKNOCIMY SKOŚNICY
NIKOZJA AKINEZJO OKAZYJNI POZNIKAJ ZAMOKNIJ ZNAJOMKI
NORWALI DRWALNIO ERLANOWI KLAROWNI LORANOWI LWIARNIO NAROWILI NOROWALI ROLOWANI ROLOWNIA ROZWALIN RULOWANI WALTORNI WERONALI
NOWACKI CEKINOWA CEOWNIKA CHOWANKI HAKOWNIC IWONICKA KIWONACH KMINOWCA KNOWACIE KNOWIACH KOCOWANI KONWIACH KUNOWACI KWAŚNICO KWICZANO KWIECONA KWINOACH NARWICKO NĘKOWACI NIECKOWA NIKLOWCA NITKOWCA NOWIKACH OKINAWCE OWOCANKI OWOCNIKA SNOWACKI ŚCINKOWA WARNICKO WCIEKANO WCINAKOM WCISKANO WICCANKO WOJNICKA WOŹNICKA
OKRASKO AKTORSKO KASIORKO KOKSIARO KOLARSKO KORORSKA KORSAKOM KORSARKO KOSIARKO KOSZARKO KOWARSKO KROKOSZA OSKROBKA RAKOWSKO TOKARSKO
PADERKI KIDNAPER PIERDYKA SPARDEKI
PALNISZ LAPNIESZ NALEPISZ NAPALISZ NAPYLISZ PALNIESZ SZPILMAN SZPINDLA SZYPLINA
PANODZE DOCZEPNA ODCZEPNA OPĘDZANE PANDORZE PODZIANE ZAPODANE ZDEPTANO
PANOWYM MAPOWANY MOPOWANY NAPŁYWOM OPLWANYM OPRAWNYM PAKOWNYM PANAMOWY PANKOWYM PIANOWYM PLANOWYM POMYWANA POMYWANĄ POMYWANE POMYWANI POMYWANO POMYWANY PORWANYM POWABNYM POWAŻNYM POZWANYM WKOPANYM WYPOMINA
PARYSIE KAPRYSIE PARYSKIE PASIERBY PRYMASIE SPIERAŁY SPIERAMY SPIERANY
PASENIU NAPSUCIE NIEPSUTA NIEPUSTA NIESPAWU PANIUSIE PARSUNIE PASIENIU PASZENIU PISANEMU PUSZENIA SANEPIDU SIEPANIU SKUPIANE SPALENIU SPANIELU SUPŁANIE UPASANIE UPASIENI UPASIONE USYPANIE USYPIANE
PASTNIE INSPEKTA NASTĘPIE NIEPSTRA NIEPSUTA NIEPTASI NIEPUSTA NIESPITA PASTEWNI PIENISTA POSTANIE SPARTEIN SPĘTANIE SPYTANIE STAPIANE STĄPANIE STĘPIANE SZEPTANI WAPNISTE
PIKACZU CZAPNIKU CZEPIAKU ŁUPACZKI PACZULKI PALICZKU PIJACZKU PISACZKU PNIACZKU PSIACZKU PSIKACZU SZPICAKU ZAKUPCIE ZAPIECKU
PIKULOM DUPLIKOM KOMPILUJ KOPULAMI KUMPLOWI LITKUPOM PLUSIKOM POKULIMY POKUMALI PUBLIKOM PUKLICOM PUPILKOM SUPLIKOM
PIOTREK KOPERTKI OPERETKI PIĄTERKO PIĘTERKO PIKOMETR PIRUETKO PITERKOM PORTERKI PROFETKI PROFITEK PRZETOKI STOPERKI TOPIAREK TREPKOWI
PODERKI KREPIDOM KROPIDEŁ KROPIDLE PERIODYK ROZDEPKI
RADIONY ANDROIDY ANEROIDY DARNIOWY DINAROWY DORYWANI DYNAROWI KRYNOIDA ODRYNAMI ODRYWANI ORDYNACI RAPIDYNO RODAMINY RODANINY
RAJOWNI AJRANOWI JAROWANI RAJCOWNI
REGINKA BREAKING GALERNIK GARNKIEM KATERING NIGERSKA TANGERKI ZGINAREK
RENACIE ARENICIE DRACENIE FARCENIE KARCENIE KARNECIE LACERNIE MANIERCE NAŻRECIE NIEPARCE NIERACZE NIERECKA OCIERANE PANIERCE PARCENIE RACZENIE RANKECIE RECZANIE RENEGACI SCENERIA SERCANIE ŚCIERANE TRACENIE UCIERANE WCIERANE ZACIERNE ZECERNIA
ROZALKI KOKILARZ KRIOLIZA LICZARKO OKURZALI ORLICZKA ORZEKALI PROKLIZA ROZKWILA ZAKROILI ZAKROPLI ZIELARKO ZROŚLAKI
RUSOWIE ASUROWIE DUSEROWI REBUSOWI REOWIRUS REZUSOWI ROZSIEWU ROZSUWIE SERAUOWI SIEWRUGO SUPEROWI SUROWICE SUROWIEC SUROWIEĆ SUROWIEJ SUROWIEŃ SUROWNIE UKRESOWI UREUSOWI WIRUSOWE
RYDZIKA DZIKARZY IDOKRAZY
SAMIREM IMMERSJA MASERAMI MORESAMI RASIZMEM REMISAMI RYMESAMI SMARKIEM SMERDAMI SMERFAMI SMREKAMI SPERMAMI SZMERAMI
SAMOCIE BOSMACIE CAMPOSIE CIESAKOM CIOSAŁEM COMESAMI MAFIOSCE MAOISTCE MASKOCIE MASORECI MASOWIEC NACIOSEM OBCESAMI OSMALCIE OSMAŻCIE SZAMOCIE ZACIOSEM
SINATRA ASPIRANT ASTRALNI INTARSJA IRANISTA KANISTRA KARNISTA MARISTAN NIESTARA SANTERIA SARNIĘTA SKITRANA STARANIA STARANIE STARANIU STARANNI STARGANI STERANIA STYRANIA TRANSAMI TRASANCI
SIRENEK EKSTERNI KARNESIE NAKRESIE NIERESKA NIERESKĄ NIERESKI NIERESKO NIESKORE SEKRETNI SENIOREK SKRZENIE
SKRALNI KRASNALI LANSERKI LNIARSKA LNIARSKĄ LNIARSKI LNIARSKO LNIARSKU NAROLSKI SAKRALNI SARKNĘLI SKALARNI SZKLARNI SZLARNIK
SKROBIM BRZOSKIM DOBRSKIM KROBSKIM MIKROBUS OBORSKIM SKROBIOM SKUMBRIO
SKRZENI ARSZENIK ISKRZENI ISKRZONE KARNIESZ KARNISZE KORNISZE KOSZERNI KRASZENI KRUSZENI KRUSZNIE KRZESANI RYKNIESZ SKÓRZNIE SKRZENIA SKRZENIE SKRZENIU SKRZYNIE SKURZENI SZANKIER SZURIKEN
SMOKOWE BEMOWSKO KOMESOWA KOMESOWĄ KOMESOWE KOMESOWI KOMESOWY KOMISOWE KOMOSOWE KOSMKOWE LEMOWSKO MENOWSKO MEROWSKO MOSKOWEM MOSKOWIE MOSTKOWE OSZEWKOM ÓSEMKOWO SEKWOJOM SŁOMKOWE SMOKOWCE SOKOWEMU WESOŁKOM WOSKOLEM
SZYWNIK KNYSZOWI NASZYWKI SZTYWNIK SZYKOWNI SZYNKOWI WISKOZYN WYNIKASZ WYSZYNKI ZYSKOWNI
STAWNIK KOSTNAWI KOSTNIWA NASTAWKI NASTKOWI NATOWSKI SAWANTKI STANIKÓW TRNAWSKI USTAWNIK WSTUKANI WTASKANI
UKRAINY BRYKANIU CIURKANY KURIALNY KURNIAWY NAKRYCIU NYKTURIA PRYKANIU PYRKANIU RYŻNIAKU TRYKANIU TYRANIKU UKRYWANI
WEPRALI PRAWIDLE PRAWILNE PRZEWALI WPIERALI
WIOLANY AKWILONY ALGINOWY ALKINOWY BYLINOWA CYNOWALI DYLOWANI FILOWANY ILANGOWY JOWIALNY KALINOWY LAWINOWY LICOWANY LIKOWANY LIMANOWY LIZYNOWA LWOWIANY MALINOWY MANILOWY NAOLIWMY OWALNICY OWALNYMI PAWILONY SILANOWY WALONYMI WATOLINY WINYLOWA WOLNIACY WYDALINO WYKONALI WYLANIOM WYLIZANO WYOBLANI WYSILANO WYSILONA YLANGOWI
WYPINKA OKPIWANY PIANKOWY PIKOWANY PNIAKOWY WYKAPANI WYKĄPANI WYKOPANI WYKPIONA WYPIKANA WYPIKANĄ WYPIKANE WYPIKANI WYPIKANO WYPIKANY WYPUKANI
ZAKIPIE CZEPIAKI KAPIZMIE PAZIKIEM PIERZAKI PIKADZIE PRIKAZIE ZAKIPCIE ZAKIPIEĆ ZAKIPIEŃ ZAKPICIE ZAPIECKI ZAPIEKLI
ZAROSIE AZORSKIE BASIORZE IZOSTERA KASIORZE KOSIARZE NIESZARO OBIERASZ OCIERASZ OPIERASZ ROSZENIA ROZPASIE ROZSAPIE ROZSIANE ROZSIEKA ROZSIEWA SPOZIERA SZAROCIE SZARONIE WOSZERIA
ZORACIE CEZAROWI ERZACOWI KOCIARZE MACIORZE OCIERASZ OCZERNIA OPARZCIE ORZAŚCIE PIECZARO PROZAICE RAZOWIEC ROZCIERA ROZDACIE ROZNIECA SZAROCIE WIECZORA ZACIERKO ZACIEROM ZAORZCIE ZAROICIE ZAROŚCIE ZAWROCIE
ZEWKAMI KRZEWAMI MAZIÓWEK SZEWKAMI WESZKAMI WOZAKIEM WZMIANEK ZAIMKOWE ZAKWITEM ZLEWKAMI
ZWIERAK CZERWIKA DRZEWIAK KAWIARZE KAWIORZE KRZESIWA KRZEWAMI KRZEWIAN KRZEWIŁA KRZEWINA KURZAWIE TRZEWIKA WIĄZAREK WIEPRZAK WIEPRZKA WIZJERKA ZAKRZEWI ZLEWARKI ZWIERZAK ZWIJAREK

Trzy takie same litery

Poniżej znajduje się lista słów, jakie można ułożyć mając do dyspozycji trzy takie same litery. Nie zawsze nadmiar tych samych liter musi skutkować ich wymianą; a często dzieje się tak, gdyż podświadomie sądzimy, że pewnie nic z takich liter nie ma. Warto więc chwilkę pomyśleć, mając taki urodzaj na stojaku, nim wykonamy ruch.
W nawiasie podano długość najkrótszego słowa z wielokrotnością litery.

A (5): ABAJA ABAKA ABATA ACANA AGADA AGAMA AGAPA AGAWA AKARA ANALA ARABA ARARA ARATA ASANA KAKAA NAANA

Ą (6): DĄŻĄCĄ MĄCĄCĄ

B (5): BOBBY

C (5): CACCI CHCĄC CHCIC CUCĄC

Ć (0): brak

D (6): ADDEND

E (5): ESEJE HEWEE

Ę (0): brak

F (10): FOTOOFFSET

G (7): JOGGING

H (7): HASHACH

I (4): INII

J (6): AJAJAJ OJEJEJ OJOJOJ

K (6): KOKSIK KUKLIK

L (5): ALLEL ALLIL

Ł (11): BŁOGOSŁAWIŁ

M (5): MAMMY MAMOM MEMEM MEMOM MIMEM MIMOM

N (5): NONAN NONEN NONYN

Ń (0): brak

O (5): OBORO OKOŁO OKOWO OOLOG OPOKO OPONO OPORO OROMO OSOBO OSOKO OŻOTO

Ó (9): PÓŁCHÓRÓW PÓŁMÓZGÓW PÓŁWÓZKÓW

P (7): POPAPLA POPAPLĄ POPAPLE POPAPLĘ POPAPRA POPAPRZ POPPERS

R (5): ERROR

S (6): CASSIS CISSUS MISSIS PASSUS SARISS SASEKS SEPSIS SSIESZ STRESS

Ś (10): ŚCIEŚNIŁAŚ ŚCIEŚNIŁEŚ ŚCIEŚNIŁOŚ ŚCIŚLIWOŚĆ UŚCIŚLAŁAŚ UŚCIŚLAŁEŚ UŚCIŚLAŁOŚ UŚCIŚLIŁAŚ UŚCIŚLIŁEŚ UŚCIŚLIŁOŚ

T (5): TUTTI

U (5): UŁUSU URUBU URUTU USUSU USUWU UZUSU

W (6): WIEWÓW WLEWÓW WSUWÓW WWIEWA WWOZÓW WYWIEW

Y (6): BYŁYBY MYŁYBY RYCYNY RYŁYBY TYŁYBY TYTYNY WYBYŁY WYŁYBY WYMYŁY WYMYTY WYRYŁY WYRYSY WYRYTY WYSYPY WYŻYŁY WYŻYNY WYŻYTY ŻYŁYBY

Z (5): ZRZEZ

Ź (0): brak

Ż (7): ZAŻEŻŻE

Cztery i więcej takich samych liter

Trzy takie same litery to już problem, a więcej? To dopiero ból głowy! Poniżej lista słów, które mogą się przydać w takiej sytuacji. Część z nich może przydarzyć się dość często (np. 4A), część prawie nigdy (np. 5C). Tak czy siak, takie słowa to prawdziwe rarytasy.
W nawiasie podano długość najkrótszego słowa z wielokrotnością litery.

A (7): AMALAKA ANAFAZA ANANASA APADANA APARATA ATAMANA AWATARA KATAMARANA NAZADAWAŁA NAZADAWANA ZAAMBARASOWANA ZAAMBARASOWAŁA

C (8): CACCIACH CHCĄCYCH CHCICACH CUCĄCYCH CHICHOCĄCYCH

E (7): PEERELE EWENEMENCIE EWENEMENTEM GREENKEEPER WESELEJECIE GREENKEEPERCE GREENKEEPEREK GREENKEEPEREM GREENKEEPERZE

I (7): INIURII WIGILII BIBLIOFILII INFINITIWIE PIĘCIOLINII IMIELINIANINIE

J (11): JAJOBÓJCZEJ

K (12): KICKBOKSEREK KICKBOKSERKA KICKBOKSERKĄ KICKBOKSERKĘ KICKBOKSERKI KICKBOKSERKO

L (13): ALKALICELULOZ

M (8): HAMMAMEM HAMMAMOM MAMMOGRAMEM MAMMOGRAMOM MAMMOTOMIOM

N (9): ŻNINIANIN NIENONSENSOWNA NIENONSENSOWNĄ NIENONSENSOWNE NIENONSENSOWNI NIENONSENSOWNY

O (7): ODOROWO OGOLONO OKOCONO OKOLONO OOLOGIO OOLOGOM OOSPORO OSOBOWO OSOLONO OWOCOWO ZOONOZO OGOŁOCONO OKOŁOPORODOWA OKOŁOPORODOWĄ OKOŁOPORODOWE OKOŁOPORODOWI OKOŁOPORODOWY OSOBOWOŚCIOWO PROTOZOOLOGIO PROTOZOOLOGOM ZOOSOCJOLOGIO ZOOSOCJOLOGOM OKOŁOPORODOWEGO

R (11): HURRAREFORM

S (7): SUSSEKS BESSERWISSERSCY BESSERWISSERSKA BESSERWISSERSKĄ BESSERWISSERSKI BESSERWISSERSKU BESSERWISSERSTW

T (10): STRATOSTAT

U (8): TUMULUSU

W (8): WYWIEWÓW

Y (8): CYTYZYNY WYBYŁYBY WYMYŁYBY WYRYŁYBY WYŻYŁYBY WYBYCZYŁYBY WYBYŁYBYŚMY WYMYŁYBYŚMY WYRYŁYBYŚMY WYTYCZYŁYBY WYŻYŁYBYŚMY WYBYCZYŁYBYŚMY WYTYCZYŁYBYŚMY

Z (9): ZARZĘZISZ ZASZCZASZ ZASZCZURZ ZASZCZYSZ ZESZCZASZ ZESZCZYSZ ZISZCZASZ ZRZĄDZASZ ZRZĄDZISZ ZRZESZASZ ZRZESZYSZ ZRZĘDZISZ ZASZCZURZASZ ZASZCZURZYSZ ZBEZCZESZCZA ZBEZCZESZCZĄ ZBEZCZESZCZĘ ZBEZCZESZCZASZ

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie