Regulamin Klubowych Mistrzostw Polski 2007

 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Prawo udziału w II Klubowych Mistrzostwach Polski w Scrabble (KMP 2007) mają drużyny, które zgłoszą swój akces do KMP 2007 do 26 maja 2007 r. i reprezentują kluby wpisane do rejestru klubów PFS (w dniu zgłoszenia)

2. Warunkiem reprezentowania drużyny przez gracza jest:

- dla klubów prowadzących listę rankingową: figurowanie na prowadzonej przez klub zasadniczej liście rankingowej (nie w poczekalni)

- dla klubów nieprowadzących listy rankingowej: zawodnik musi zamieszkiwać miejscowość, w której zarejestrowany jest klub, a jego obecność, na co najmniej trzech spotkaniach w ciągu ostatniego półrocza, musi być potwierdzona przez osobę opiekującą się klubem.

Zawodnik może reprezentować tylko ten klub, w którym rozegrał najwięcej gier w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od czasu ostatnich KMP)

3. Każdy klub może wystawić jedną drużynę. Drużyna składa się z czterech lub pięciu graczy (jednocześnie może grać tylko czterech). W przypadku drużyn pięcioosobowych każdorazowa zmiana zawodnika wymaga poinformowania sędziego przed rozstawieniem do następnej rundy.

5. KMP 2007 odbędą się w Wałczu, w dniach 8–10 czerwca 2007.

6. Organizatorem II KMP 2007 jest Gimnazjum nr 2 w Wałczu (reprezentowane przez Panią Jolantę Chłopińską), a współorganizatorem – Polska Federacja Scrabble.

7. Organizatorzy wyznaczą osobę pełniącą obowiązki Sędziego Głównego.

8. Wpisowe do KMP 2007 wynosi:

- 30 zł  – członkowie Polskiej Federacji Scrabble

- 45 zł  – pozostałe osoby

 

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. W KMP 2007 może wziąć udział dowolna liczba drużyn spełniających warunek opisany w punkcie I.1.
 2. System rozgrywek – pięciorundowy szwajcar, w każdej rundzie 4 serie spotkań.
  1. pięć rund będzie rozegranych według następującego harmonogramu:

·        runda 1 i 2:                           8 czerwca br. ( 8 gier od 10 do 19)

·        runda 3 i 4:                          9 czerwca br. (8 gier od 10 do 19)

·        runda 5:                               10 czerwca br. (4 gry od 10 do 14)

  1. każda runda stanowi oddzielny mecz pomiędzy dwiema drużynami,
  2. pierwsza runda będzie ustalona na podstawie rankingu drużynowego,
  3. ranking drużyny jest sumą rankingów PFS (z dnia rozpoczęcia zawodów) czterech najlepszych graczy z danej drużyny,
  4. łącznie w 5 rundach rozegranych zostanie 20 serii gier (po 4 w każdej rundzie),
  5. każda runda będzie składała się z 4 serii spotkań po 4 gry (16 indywidualnych pojedynków pomiędzy graczami z przeciwnych drużyn),
  6. dwoje graczy z różnych drużyn może zagrać ze sobą tylko raz,
  7. w przypadku drużyny pięcioosobowej zawodnicy mogą zmieniać się po każdej serii spotkań,
  8. indywidualne zwycięstwo nagradzane jest 1 dużym punktem, remis to 0,5 dużego punktu
  9. suma dużych punktów decyduje o zwycięstwie w meczu, w przypadku równej liczby dużych punktów mecz kończy się remisem (za zwycięstwo w meczu przyznawane są 2 pkt, a za remis 1 pkt)
  10. klasyfikacja końcowa ustalana jest kolejno na podstawie

·        liczby punktów meczowch

·        liczby dużych punktów – zwycięstw indywidualnych

·        liczby małych punktów zdobytych przez wszystkich graczy jednej drużyny

·        losowania

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W KMP 2007 obowiązują wszystkie zasady stosowane na turniejach PFS w 2007 roku.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego KMP 2007.

3. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nieobjęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny, o ile Regulamin Turniejowy nie stanowi inaczej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.