Warunki, które należy spełniać, by zostać członkiem PFS

Nie jest konieczne spełnienie specjalnych warunków. Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli jesteś niepełnoletni, potrzebna będzie zgoda Twoich rodziców lub opiekunów prawnych. Wypełniając deklarację zobowiązujesz się do przestrzegania Statutu PFS.

Jak przystąpić?

Aby wstąpić do Polskiej Federacji Scrabble wystarczy dokonać dwu czynności: O przyjęciu do Stowarzyszenia zadecyduje Zarząd PFS najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia spełnienia powyższych warunków.
Jeżeli masz ochotę na przystąpienie w trakcie turnieju - zapytaj o wzór deklaracji sędziego prowadzącego.

Składka członkowska

Składka za cały rok 2023 wynosi 120 zł. Przystępując do PFS płaci się pierwszą składkę za okres nie krótszy niż rok (kolejne składki można regulować w krótszych okresach).
Składkę członkowską można opłacić na dwa sposoby:

Korzyści z członkostwa w Polskiej Federacji Scrabble

  1. Zniżki w opłacie za wpisowe w turniejach organizowanych przez PFS
  2. Zniżki na wczasach scrabblowych organizowanych przez Federację
  3. Dostępu do forum dyskusyjnego dla członków PFS
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie