Forum dyskusyjne

Zapraszamy do dyskusji o sprawach dotyczących Federacji. Jeżeli masz jakiekolwiek propozycje, uwagi, skargi, zażalenia zapraszamy do wejścia na forum, które znajduje się pod adresem http://forum.pfs.org.pl/.
W sprawie dostępu do forum prosimy o kontakt z Karolem Wyrębkiewiczem.

Ostateczny termin opłacania składek za 2024 r.

Zarząd przypomina członkom stowarzyszenia, którzy nie mają opłaconych do końca roku składek, że zgodnie z uchwałą nr 29/2016 z 6.09.2016 r. dzień 31 marca 2024 r. jest ostatecznym terminem opłacenia składki za 2024 rok. W szczególności osoby, które nie opłacają składek za cały rok z góry, powinny do tego dnia opłacić składkę do końca roku.

Aby uzyskać listę członków PFS z opłaconymi skladkami lub informację do kiedy składka jest opłacona, prosimy o kontakt ze skarbnikiem PFS - Adamem Janickim - mailowo: (napisz e-mail) lub telefonicznie: 502 949 180.

Składka członkowska

Wysokość składek członkowskich za rok 2024 wynosi 120 zł.
Osoby przystępujące do Federacji płacą składkę za okres nie krótszy niż rok (kolejne składki można regulować w krótszych okresach).
Przypominamy, że składka opłacana przez członka zaliczana jest za taki okres by zachowana była ciągłość w opłacaniu składek (dotyczy to osób, które mają zaległości w opłacaniu składek).
Informujemy też, że zgodnie z uchwałą Zarządu nr 29/2016 z 06.09.2016 r. obowiązują następujące zniżki w wysokości składki:
Składki można wpłacać na konto (z podaniem za kogo opłacona jest składka i za jaki okres):

Polska Federacja Scrabble
Volkswagen Bank direct
60 2130 0004 2001 0386 3883 0001

jak również do skarbnika Federacji w czasie któregoś z turniejów.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie