Poprawki do Regulaminu Turniejowego:

1. Zamienić:

5.1.1. Gra kończy się gdy:

a) jeden z graczy wyłoży na planszę ostatnia płytkę ze stojaka, ruch zostaje zaakceptowany, a woreczek jest już pusty;

b) nastąpią cztery pauzy z rzędu (w przypadku straty kolejki/kolejek łączna liczba strat i pauz nie może przekroczyć sześciu)

c) obaj zawodnicy przekroczą czas.

na:

 5.1.1. Gra kończy się gdy:

a) jeden z graczy wyłoży na planszę ostatnia płytkę ze stojaka, ruch zostaje zaakceptowany, a woreczek jest już pusty;

b) nastąpią cztery pauzy z rzędu (w przypadku straty kolejki/kolejek łączna liczba strat i pauz nie może przekroczyć pięciu)

c) obaj zawodnicy przekroczą czas.

 

2. Zamienić:

 6.1.1. Jeśli któryś z graczy przekroczy przeznaczony dla niego czas (tzn. chorągiewka zegara mechanicznego spadnie, a zegar elektroniczny pokaże 00:00, zanim gracz pozbędzie się ostatniej płytki ze stojaka), traci prawo do następnych ruchów. Przeciwnik gra dalej sam do wyłożenia ostatniej płytki, do wyczerpania swojego czasu lub zgłoszenia dwóch kolejnych pauz.

na:

 6.1.1. Jeśli któryś z graczy przekroczy przeznaczony dla niego czas (tzn. chorągiewka zegara mechanicznego spadnie, a zegar elektroniczny pokaże 00:00, zanim gracz pozbędzie się ostatniej płytki ze stojaka), traci prawo do następnych ruchów. Przeciwnik gra dalej sam do wyłożenia ostatniej płytki, do wyczerpania swojego czasu, zgłoszenia dwóch kolejnych pauz lub zanotowania trzech ruchów będących przemieszaniem strat i pauz.

 

Poprawki do Regulaminu Sędziowskiego:

3. Dodać do punktu 5 w paragrafie 3 o egzaminie na sędziego zdanie: Wynik egzaminu podaje sędzia główny zaraz po jego zakończeniu.

 

4. W punkcie 2 paragrafu 7 o wyrównaniach zastąpić trzy podpunkty jednym wspólnym:

Gracze, którzy dopisują się do turnieju w trakcie jego trwania otrzymują takie wyrównanie, aby przed daną rundą zajmowali miejsce (część całkowita tej liczby) wynikające z poniższego wzoru (tyle dużych punktów, małe +1).
,gdzie

A-miejsce zajmowane przed ostatnim wycofaniem,

B-miejsce odpowiadające numerowi startowemu (dla debiutantów liczba ta = część całkowita z liczby 0,7*liczba uczestników),

N-liczba rund granych przed ostatnim wycofaniem,

M-liczba rund opuszczonych od ostatniego wycofania.

 

Poprawki do pytań na egzamin sędziowski:

5. Uzupełnić odpowiedź w pytaniu 11:

Kiedy niedopuszczalne jest wykreślanie liter na wykreślance podczas partii? ODP: Wówczas, gdy zegar jest zatrzymany.
następująco:

ODP: Wówczas, gdy zegar jest zatrzymany lub, gdy gracz nie dobrał brakującej ilości płytek z worka po wykonaniu ruchu.

 

6.Uzupełnić odpowiedź w pytaniu 13:

Do którego momentu gra sam drugi z graczy, jeśli pierwszemu skończył się czas?

ODP: Do momentu, gdy wyczerpie wszystkie litery z woreczka i stojaka lub spadnie mu czas lub zgłosi dwie kolejne pauzy.

następująco:

ODP: Do momentu, gdy wyczerpie wszystkie litery z woreczka i stojaka lub spadnie mu czas lub zgłosi dwie kolejne pauzy lub zanotuje trzy kolejne ruchy będące przemieszaniem strat i pauz.

 

7. Zmienić budowę i odpowiedź pytania 14:

Wyjaśnij oznaczenia A,B,N,M we wzorze na wyrówanie , kiedy stosuje się ten wzór?

ODP: A-miejsce zajmowane przed ostatnim wycofaniem,

B-miejsce odpowiadające numerowi startowemu,

N-liczba rund granych przed ostatnim wycofaniem,

M-liczba rund opuszczonych od ostatniego wycofania,

Wzór stosuje się dla graczy, którzy wycofali się z turnieju i do niego wracają.

Na:

Wyjaśnij oznaczenia A,B,N,M we wzorze na wyrówanie .

ODP: A = miejsce zajmowane przed ostatnim wycofaniem,

B = miejsce odpowiadające numerowi startowemu (dla debiutantów liczba ta = część całkowita z liczby 0,7*liczba uczestników),

N = liczba rund granych przed ostatnim wycofaniem,

M = liczba rund opuszczonych od ostatniego wycofania.

 

8. Usunąć pytanie 15:

Jakie wyrównanie otrzymują debiutanci?

ODP: Takie, jaki jest dorobek osoby zajmującej miejsce = część całkowita z liczby 0,7*ilość uczestników.