po poprawkach z dni 21.09.2005, 30.10.2013, 14.11.2014, 2.7.2015, 10.8.2015

We wszystkich partiach turniejowych obowiązują zasady podane w instrukcji do gry.
Ponadto zawodnicy mają obowiązek przestrzegać niżej opisanych reguł.

Cały regulamin w formacie PDF

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie