2023

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 rok

2022

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2022 rok

2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2021 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2020 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

2018

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

2017

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2017 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

2016

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2016 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

2015

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2015 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

2014

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2014 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

2013

Bilans i rachunek zysków 2013
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2013

2012

Bilans i rachunek zysków 2012
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2012

2011

Rachunek wyników za 2011 rok
Bilans na 31.12.2011
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2011 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2011 roku

2010

Rachunek wyników za 2010 rok
Bilans na 31.12.2010
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2010 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2010 roku

2009

Rachunek wyników za 2009 rok
Bilans na 31.12.2009
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2009 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2009 roku

2008

Rachunek wyników za 2008 rok
Bilans na 31.12.2008
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2008 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2008 roku

2007

Rachunek wyników za 2007 rok
Bilans na 31.12.2007
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2007 rok

2006

Bilans na 31.12.2006
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2006 rok

2005

Sprawozdanie finansowe za 2005 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2005 rok

2004

Bilans na 30.06.2005
Bilans na 31.12.2005
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2004 rok
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie