2013

Bilans i rachunek zyskow 2013
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2013

2012

Bilans i rachunek zyskow 2012
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2012

2011

Rachunek wyników za 2011 rok
Bilans na 31.12.2011
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2011 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2011 roku

2010

Rachunek wyników za 2010 rok
Bilans na 31.12.2010
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2010 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2010 roku

2009

Rachunek wyników za 2009 rok
Bilans na 31.12.2009
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2009 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2009 roku

2008

Rachunek wyników za 2008 rok
Bilans na 31.12.2008
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2008 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PFS w 2008 roku

2007

Rachunek wyników za 2007 rok
Bilans na 31.12.2007
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2007 rok

2006

Bilans na 31.12.2006
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2006 rok

2005

Sprawozdanie finansowe za 2005 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2005 rok

2004

Bilans na 30.06.2005
Bilans na 31.12.2005
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2004 rok
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie