Kolorem zielonym oznaczono słowa, które zostały dodane 1 stycznia 2022 w Update 45
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie