Kolorem zielonym oznaczono słowa, które doszły 1 stycznia 2017 w Update 35
Kolorem czerwonym oznaczono słowa, które zostały usunięte 1 marca 2017 w Update 36
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie