Regulamin w formacie PDF

Regulamin konkursu "Relacja z turnieju" 1. Organizatorem konkursu „Relacja z turnieju” jest Zarząd Polskiej Federacji Scrabble.
 2. Konkurs rozpoczyna się 28.08.2016r. i trwa do odwołania. Decyzję o zakończeniu konkursu organizator ogłosi na stronie www.pfs.org.pl minimum 3 miesiące przed zakończeniem konkursu.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczestnik turnieju, za wyjątkiem organizatorów danego turnieju i członków Zarządu PFS, który zgłosi swój udział w konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie na adres poczty elektronicznej zarzad@pfs.org.pl relacji z turnieju.
 5. Wymagania dotyczące relacji aby mogła wziąć udział w konkursie:
  1. długość – minimum 2000 znaków;
  2. termin nadesłania – do końca następnego dnia po zakończeniu turnieju (czyli najczęściej do końca poniedziałku po turnieju);
  3. musi dotyczyć turnieju rankingowego umieszczonego w kalendarzu PFS (www.pfs.org.pl/kalendarz.php).
 6. Przesłanie relacji stanowi akceptację niniejszego regulaminu i udzielenie zgody organizatorowi na publikację relacji na stronie www.pfs.org.pl.
 7. Oceny relacji i wyboru zwycięzcy dokonuje Zarząd Polskiej Federacji Scrabble. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy, jak również do wyboru kilku relacji z jednego turnieju.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych korekt (poprawy błędów) i uzupełnień (dodanie listy sponsorów, podziękowań od organizatorów, itp.) w zwycięskich relacjach.
 9. Nagrodą w konkursie jest publikacja relacji na stronie www.pfs.org.pl oraz zwolnienie z wpisowego w jednym z turniejów umieszczonych w kalendarzu PFS odbywającym się w przeciągu trzech miesięcy od momentu opublikowania relacji. O wyborze turnieju należy powiadomić organizatora konkursu (na adres zarzad@pfs.org.pl) minimum trzy dni przed rozpoczęciem turnieju. Wpisowe na turniej dla zwycięzcy uiszcza PFS – organizator turnieju nie ponosi żadnych kosztów związanych z konkursem. Wysokość nagrody nie może przekroczyć wpisowego do dwudniowego turnieju rankingowego dla „nieczłonków” PFS (tj. 50 zł)
 10. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu i umieszczenia na stronie zwycięskiej relacji przed przysłaniem sprawozdania przez sędziego nie ma on obowiązku dołączania do niego relacji. W przypadku braku zwycięskiej relacji na stronie sędzia turnieju jest zobligowany do przygotowania pełnego sprawozdania (tj. zawierającego relację) z turnieju (zgodnie z Regulaminem Sędziowskim powinno to nastąpić nie później niż jeden dzień roboczy po zakończeniu rozgrywek).
 11. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie www.pfs.org.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Zwycięzcy konkursu

 RelacjaZwycięzcaNagroda
9XVII Mistrzostwa Ziemi OstródzkiejAndrzej Oleksiakodbiór do 3.10.2017r.
8XII Klubowe Mistrzostwa PolskiJakub SzymczakXXI Otwarte Mistrzostwa Krakowa
7XXIII Puchar PolskiŁukasz TuszyńskiVI Otwarte Mistrzostwa Konojad
6I Mistrzostwa SandomierzaMarcin KurowskiXXII Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia
5XVI Mistrzostwa SzczecinaZbigniew WieteckiXXI Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej
4III Turniej TysiącleciaMarcin KurowskiXVI Turniej Le Mans
3XIX Mistrzostwa Warmii i MazurAndrzej OleksiakXXIV Mistrzostwa Polski
2XI Mistrzostwa JaworznaMarcin KurowskiIII Turniej Tysiąclecia
1V Mistrzostwa KonojadGrzegorz ŁukasikXIX Mistrzostwa Warmii i Mazur
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie