Regulamin w formacie PDF

Regulamin konkursu "Relacja z turnieju" 1. Organizatorem konkursu „Relacja z turnieju” jest Zarząd Polskiej Federacji Scrabble.
 2. Konkurs rozpoczyna się 28.08.2016r. i trwa do odwołania. Decyzję o zakończeniu konkursu organizator ogłosi na stronie www.pfs.org.pl minimum 3 miesiące przed zakończeniem konkursu.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczestnik turnieju, za wyjątkiem organizatorów danego turnieju i członków Zarządu PFS, który zgłosi swój udział w konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie na adres poczty elektronicznej zarzad@pfs.org.pl relacji z turnieju.
 5. Wymagania dotyczące relacji aby mogła wziąć udział w konkursie:
  1. długość – minimum 2000 znaków;
  2. termin nadesłania – do końca następnego dnia po zakończeniu turnieju (czyli najczęściej do końca poniedziałku po turnieju);
  3. musi dotyczyć turnieju rankingowego umieszczonego w kalendarzu PFS (www.pfs.org.pl/kalendarz.php).
 6. Przesłanie relacji stanowi akceptację niniejszego regulaminu i udzielenie zgody organizatorowi na publikację relacji na stronie www.pfs.org.pl.
 7. Oceny relacji i wyboru zwycięzcy dokonuje Zarząd Polskiej Federacji Scrabble. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy, jak również do wyboru kilku relacji z jednego turnieju.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych korekt (poprawy błędów) i uzupełnień (dodanie listy sponsorów, podziękowań od organizatorów, itp.) w zwycięskich relacjach.
 9. Nagrodą w konkursie jest publikacja relacji na stronie www.pfs.org.pl oraz zwolnienie z wpisowego w jednym z turniejów umieszczonych w kalendarzu PFS odbywającym się w przeciągu trzech miesięcy od momentu opublikowania relacji. O wyborze turnieju należy powiadomić organizatora konkursu (na adres zarzad@pfs.org.pl) minimum trzy dni przed rozpoczęciem turnieju. Wpisowe na turniej dla zwycięzcy uiszcza PFS – organizator turnieju nie ponosi żadnych kosztów związanych z konkursem. Wysokość nagrody nie może przekroczyć wpisowego do dwudniowego turnieju rankingowego dla „nieczłonków” PFS (tj. 40 zł)
 10. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu i umieszczenia na stronie zwycięskiej relacji przed przysłaniem sprawozdania przez sędziego nie ma on obowiązku dołączania do niego relacji. W przypadku braku zwycięskiej relacji na stronie sędzia turnieju jest zobligowany do przygotowania pełnego sprawozdania (tj. zawierającego relację) z turnieju (zgodnie z Regulaminem Sędziowskim powinno to nastąpić nie później niż jeden dzień roboczy po zakończeniu rozgrywek).
 11. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie www.pfs.org.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Zwycięzcy konkursu

 RelacjaZwycięzcaNagroda
5XVI Mistrzostwa SzczecinaZbigniew Wieteckiodbiór do 12.06.2017r.
4III Turniej TysiącleciaMarcin KurowskiXVI Turniej Le Mans
3XIX Mistrzostwa Warmii i MazurAndrzej OleksiakXXIV Mistrzostwa Polski
2XI Mistrzostwa JaworznaMarcin KurowskiIII Turniej Tysiąclecia
1V Mistrzostwa KonojadGrzegorz ŁukasikXIX Mistrzostwa Warmii i Mazur
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie