Warszawa 5
grudnia
Warszawa 5 grudnia II Turniej Mikołajkowy
Warszawa 5
grudnia
Warszawa 5- 6 grudnia XVII Mistrzostwa Polski (faza finałowa)
Wójtowice 9
stycznia
Wójtowice 9-10 stycznia VIII Urodziny „Siódemki” — II Mistrzostwa Gór Bystrzyckich
Lider rankingu Mistrzem Polski05 - 06 grudnia 2009 — XVII Mistrzostwa Polski (faza finałowa)InformacjeRelacjaWynikiHHRundyRanking
galeria

XVII Mistrzostwa Polski (faza finałowa)Warszawa, 05 - 06 grudnia 2009

Konkurs Relacja z turnieju


Lider rankingu Mistrzem Polski
15-rundowa walka o tytuł mistrzowski rozpoczęła się w sobotę (5 grudnia) w klubie „21” na warszawskim Ursynowie, punktualnie o godzinie 11. Po raz pierwszy w nowej formule, rozgrywanej systemem „każdy z każdym”, rozpoczęli walkę najlepsi z najlepszych.
Faza finałowa XVII Mistrzostw Polski była niezwykle emocjonującym widowiskiem. W sobotnio-niedzielnych bojach walka o końcowy tryumf toczyła się do ostatniej rundy. To właśnie przed jej rozpoczęciem aż czwórka zawodników miała szanse na końcowy sukces: Michał Makowski (wygrana dawała mu pewne mistrzostwo) oraz Kamil Górka, Mateusz ŻbikowskiDariusz Kosz (ta trójka musiała liczyć na potknięcie rywali, przy własnej wygranej). Dodatkowo smaczku rywalizacji dodawał bezpośredni pojedynek Mateusza z Darkiem. Wiadomo było, że ten z nich, który wygra, medal ma pewny. Obaj liczyli oczywiście na ten najcenniejszy. Jednoczesna transmisja na żywo z trzech pojedynków: Żbikowski-Kosz, Górka-Bobowski oraz Makowski-Mroziuk dała obserwującym internautom dawkę nieprawdopodobnych emocji. Jeszcze większe towarzyszyły grającym, którzy starali się wznieść na wyżyny swoich możliwości, aby zakończyć zwycięsko ostatnią rundę. Ruch po ruchu, minuta po minucie, szanse na końcowy sukces tracili kolejno: najpierw Kamil, który przegrał swoją partię z klubowym kolegą Łukaszem Bobowskim, potem Michał, któremu szanse odebrał były mistrz Polski Marcin Mroziuk. Było więc jasne, że kto wygra partię pomiędzy Darkiem a Mateuszem, zostanie mistrzem Polski. Kilka ruchów przed końcem Darek Kosz osiągnął ok. 50 punktów przewagi. Mateusz z kolei posiadając na stojaku blanka liczył na premię, dającą upragnione zwycięstwo. Pechowe losowania pozbawiły go jednak szansy na sukces i tym samym Darek utrzymał przewagę do końca partii, zostając Mistrzem Polski A.D. 2009. Srebrny medal zdobył Michał Makowski, a brązowy — Kamil Górka.
Dariusz Kosz rozpoczął swoje turniejowe boje w 2006 roku turniejem w Krakowie. Już rok później wygrał swój pierwszy turniej. Turnieje w 2008 roku nie przyniosły tryumfów, ale ugruntowały jego miejsce w czołówce. Przyszedł rok 2009 i... prawdziwa dominacja Darka. Z rozegranych w tym roku 8 turniejów wygrał 5! Nie miał z żadnego turnieju rankingu niższego niż 146. Zwyciężył również w cyklu Grand Prix 2009, a dokładając tytuł Mistrza Polski i fotel lidera rankingu, osiągnął w tym roku wielki sukces, mając niespełna 18 lat. Pytanie więc, co będzie dalej? Jego tryumfy to efekt świetnej gry i doskonałego przygotowania. Brawo!

Zobacz przebieg Mistrzostw Polski
Zobacz zapisy partii z Mistrzostw Polski

 

 

relacja: Karol Wyrębkiewicz
1 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Marcin Mroziuk : Kamil Górka
2 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Michał Makowski : Kamil Górka
3 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Rafał Lenartowski : Dariusz Kosz
4 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Mateusz Żbikowski : Rafał Lenartowski
5 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Dariusz Puton : Michał Makowski
6 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Dariusz Kosz : Kamil Górka
7 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Rafał Lenartowski : Michał Makowski
8 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Marek Reda : Kamil Górka
9 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Dariusz Kosz : Bartosz Morawski
10 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Łukasz Tuszyński : Dariusz Kosz
11 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Mateusz Żbikowski : Michał Makowski
12 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Michał Makowski : Dariusz Kosz
13 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Rafał Lenartowski : Rafał Dąbrowski
14 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Kamil Górka : Janusz Kaczor
15 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Michał Makowski : Marcin Mroziuk
15 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Dariusz Kosz : Mateusz Żbikowski
15 runda fazy finałowej XVII Mistrzostw Polski - Kamil Górka : Łukasz Bobowski
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
XVII Mistrzostwa Polski (faza I)
XVI Mistrzostwa Polski
XV Mistrzostwa Polski


Rodzaj turniejuzamknięty (dla osób, które zajęły miejsca 1-16 w I fazie MP 2009) Regulamin XVII Mistrzostw Polski
Sposób rozgrywania"każdy z każdym" po jednej partii. Zawodnicy zostaną rozstawieni do fazy finałowej według miejsc zajętych w pierwszej fazie. Szczegóły dotyczące rozgrywania partii w fazie finałowej określa harmonogram. Rozpoczynanie partii zgodnie z zapisem w harmonogramie.
Miejsce rozgrywekKlub "21" ul. Roso?a 19, Warszawa - Ursynów
Obrońca tytułuPawe? Jackowski
SędziaKarol Wyr?bkiewicz
HarmonogramFaza fina?owa 5 grudnia �9 rund - 11:00 �rozpocz?cie fazy fina?owej Mistrzostw Polski - ok. 15:00 �16:00 �przerwa obiadowa - ok. 21:00 �zako?czenie gier pierwszego dnia 6 grudnia �6 rund - 10:00 �rozpocz?cie rozgrywek - ok. 16:00 �zako?czenie MP, wr?czenie nagród i medali
Dojazdwej?cie od ulicy Kazimierza Je?ewskiego �do klubu tenisowego przy kortach, od wej?cia na teren kortów w lewo 50 m. Dojazd z Dworca Centralnego: doj?? do stacji Metro Centrum (ok. 7 minut), metrem do stacji metro KABATY (20 minut) �od stacji cofn?? si? ulic? Komisji Edukacji Narodowej do skrzy?owania z ul K. Je?ewskiego (ok. 400 metrów), skr?ci? w prawo i trzymaj?c si? lewej strony ul. Je?ewskiego przej?? ok. 300 metrów do kortów.
NoclegiHotele Atos, Portos, Aramis ul. Mangalia 1, 3a, 3b tel. (22) 841 10 43 (Atos), (22) 842 09 74 (Aramis), (22) 320 20 00 (Portos) pokoje 1,2,3-os. od 130 z?
NagrodyPula nagród wyniesie 5300 z?. Podzia? nagród ustala si? w sposób nast?puj?cy: 1 miejsce �2500 z? i z?oty medal 2 miejsce �1000 z? i srebrny medal 3 miejsce �500 z? i br?zowy medal miejsca 4-16 �100 z? W przypadku wzrostu puli nagród, nagrody wzrosn? proporcjonalnie do powy?szych ustale?.
OrganizatorzyPolska Federacja Scrabble e-mail: pfs@pfs.org.pl


Regulamin Mistrzostw Polski 2009: I. ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE. 1. XVII Mistrzostwach Polski w Scrabble (MP 2009) maj? formu?? otwart?, tzn. w turnieju mo?e wzi?? udzia? ka?dy, kto zg?osi si? w wyznaczonym terminie zapisów do MP 2009. 2. MP 2009 odb?d? si? w terminie 21�2 listopada (I faza) oraz 5-6 grudnia (faza fina?owa) w miejscu wskazanym przez Zarz?d PFS. 3. S?dzi? G?ównym turnieju b?dzie Karol Wyr?bkiewicz. 4. Wpisowe do MP 2009 wynosi: - 25 z? �cz?onkowie Polskiej Federacji Scrabble (z aktualnie op?aconymi sk?adkami) - 25 z? �osoby niepe?noletnie (rocznik 1991 i m?odsze) - 40 z? �pozosta?e osoby II. ZA?O?ENIA SPORTOWE. 1. I faza eliminacji a) Pierwsz? faz? eliminacji stanowi 15-rundowy turniej rozgrywany systemem po?ówkowym (pierwszy dzie? �8 rund, drugi dzie? �7 rund). Je?li nie uda si? rozstawi? rundy systemem po?ówkowym bez powtórze? (maksymalne poszerzenie zasi?gu co 0,5 punktu a? do 2 punktów, niezale?nie od liczby osób), b?dzie obowi?zywa?a nast?puj?ca hierarchia systemów: - po?ówkowy z powtórzeniami z rozszerzeniem zasi?gu grupy na 1,5 punktu - szwajcarski bez powtórze? - du?ski Systemy �po?ówkowy z powtórzeniami z rozszerzeniem zasi?gu grupy na 1,5 punktu oraz szwajcarski bez powtórze? �nie mog? powtórzy? si? w dwóch kolejnych rundach (nale?y stosowa? je na przemian). b) Do fazy fina?owej awansuj? zawodnicy, którzy po 15 rundach zaj?li miejsca od 1. do 16. Je?eli osoba, która awansuje do fazy fina?owej zrezygnuje z dalszego udzia?u w MP 2009 do czwartku 3 grudnia do godziny 20:00, jej miejsce zajmie kolejna osoba wg klasyfikacji z pierwszej fazy (je?eli wyrazi tak? ch??). W przeciwnym razie jej miejsce zajmie nast?pna osoba (pod uwag? brani b?d? tylko ci zawodnicy, którzy uzyskali minimum 9 du?ych punktów w pierwszej fazie). W przypadku, gdy braknie takiej osoby, b?d? osoba, która awansowa?a do fazy fina?owej zg?osi swoj? rezygnacj? po godzinie 20:00 (3 grudnia), nie pó?niej jednak ni? na 30 minut przed rozpocz?ciem gier fazy fina?owej), wówczas w dalszych grach b?dzie uczestniczy?a tylko ta grupa osób, która pozostanie w wyniku tej selekcji. c) O miejscu w pierwszej fazie decyduj? kolejno: - liczba du?ych punktów - ??czna suma ma?ych punktów - wynik bezpo?redniego spotkania - ??czna suma zdobytych skalpów - ??czna ró?nica ma?ych punktów - losowanie. d) Do fazy fina?owej zawodnikom tym przepisuje si? liczb? du?ych punktów podzielon? przez 2 i pomniejszon? o wynik powy?szego dzia?ania dla ostatniej zakwalifikowanej osoby. 2. Faza fina?owa a) 16 zawodników (b?d? mniej) rozegra turniej "ka?dy z ka?dym" po jednej partii. Zawodnicy zostan? rozstawieni do fazy fina?owej wed?ug miejsc zaj?tych w pierwszej fazie. Szczegó?y dotycz?ce rozgrywania partii w fazie fina?owej okre?la harmonogram. Rozpoczynanie partii zgodnie z zapisem w harmonogramie. b) Je?eli zawodnik nie stawi si? osobi?cie o godzinie rozpocz?cia fazy fina?owej, s?dzia uruchomi (o godzinie rozpocz?cia fazy fina?owej) takiej osobie zegar i zostanie on zatrzymany w momencie pojawienia si? spó?nionego gracza. Gracz ten wszystkie swoje partie rozpocznie z takim czasem, jaki pozosta? mu po zatrzymaniu zegara. Je?eli zawodnik nie stawi si? na 1. rund? fazy fina?owej, otrzyma walkowery nierankingowe we wszystkich partiach, które mia?by rozegra? i nie mo?e uczestniczy? w kolejnych rundach, nawet je?li stawi si? na któr?? z nich. c) O miejscu w fazie fina?owej decyduj? kolejno: - liczba du?ych punktów (??cznie z punktami przepisanymi z I fazy) - ??czna suma ma?ych punktów w fazie fina?owej - wynik bezpo?redniego spotkania (w fazie fina?owej) - ??czna ró?nica ma?ych punktów w fazie fina?owej - losowanie. 3. Nagrody. Nagrody za udzia? w fazie fina?owej otrzymaj? zawodnicy, którzy rozegraj? w tej fazie wszystkie partie. III. POSTANOWIENIA KO?COWE 1. W MP 2009 obowi?zuj? wszystkie zasady stosowane na turniejach rankingowych w 2009 roku. 2. Interpretacja niniejszego regulaminu nale?y do S?dziego G?ównego MP 2009. 3. Wszystkie sprawy sporne, wynik?e w trakcie turnieju (równie? nieobj?te niniejszym regulaminem), rozstrzyga S?dzia G?ówny, o ile Regulamin Turniejowy nie stanowi inaczej. 4. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 20 pa?dziernika 2009.
Wyniki turnieju XVII Mistrzostwa Polski (faza finałowa)

Lp. Imię      Nazwisko       Miasto        Ranking Duże pkt Małe pkt Skalpy  Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
 1 Dariusz     Kosz         Nysa          150.10   11.0   6126   2222   741
 2 Michał     Makowski       Warszawa        145.64   10.2   5999   2076   650
 3 Kamil      Górka        Kraków         142.29   10.0   6310   2130   1089
 4 Mateusz     Żbikowski      Warszawa        140.59   10.0   6137   2131   867
 5 Rafał      Lenartowski     Gdynia         136.21   10.0   6056   2136   750
 6 Dariusz     Puton        Ruda Śląska      133.99   10.0   5646   2138   607
 7 Rafał      Dąbrowski      Ostróda        139.82   8.0   5787   1932   105
 8 Marcin     Mroziuk       Warszawa        148.39   7.8   5856   1824   445
 9 Marek      Reda         Wołomin        135.62   7.5   5872   1836   566
 10 Łukasz     Tuszyński      Chłopowo        141.76   7.5   5622   1780   152
 11 Łukasz     Bobowski       Suchedniów       131.56   7.0   5873   1840   283
 12 Andrzej     Kwiatkowski     Warszawa        125.47   7.0   5701   1847    11
 13 Janusz     Kaczor        Międzyrzec Podl.    123.63   6.0   5581   1748   -67
 14 Paweł      Janaś        Głogów         130.87   6.0   5536   1741   -23
 15 Bartosz     Morawski       Gliwice        144.59   6.0   5528   1627   -176
 16 Dawid      Pikul        Poznań         140.53   0.0    0    0  -6000
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju XVII Mistrzostwa Polski (faza finałowa)	Dariusz Kosz 150.10 Nysa

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   7 Dariusz    Puton         133.99 - 301: 347  84
  2   7 Rafał     Dąbrowski       139.82 + 489: 256 190
  3   7 Rafał     Lenartowski      136.21 - 398: 405  86
  4   7 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 395: 388 175
  5   7 Łukasz     Bobowski       131.56 + 477: 438 182
  6   7 Kamil     Górka         142.29 - 313: 471  92
  7   7 Paweł     Janaś         130.87 + 425: 399 181
  8   7 Janusz     Kaczor        123.63 + 503: 294 174
  9   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 386: 382 195
  10   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 444: 404 192
  11   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 388: 348 198
  12   3 Michał     Makowski       145.64 - 382: 492  96
  13   4 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  14   3 Marek     Reda         135.62 + 431: 413 186
  15   4 Mateusz    Żbikowski       140.59 + 394: 348 191
                             --------------- ---- ------
                                  2222 / 14 158.71
	Marcin Mroziuk 148.39 Warszawa

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   4 Kamil     Górka         142.29 - 395: 425  92
  2   4 Łukasz     Bobowski       131.56 + 438: 332 182
  3   4 Janusz     Kaczor        123.63 - 363: 370  74
  4   4 Paweł     Janaś         130.87 - 350: 381  81
  5   4 Rafał     Dąbrowski       139.82 - 404: 465  90
  6   4 Dariusz    Puton         133.99 - 359: 393  84
  7   4 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 - 347: 453  75
  8   4 Rafał     Lenartowski      136.21 + 474: 327 186
  9   4 Marek     Reda         135.62 + 420: 353 186
  10   4 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  11   4 Dariusz    Kosz         150.10 - 348: 388 100
  12   4 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 334: 403  91
  13   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 380: 378 192
  14   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 457: 382 195
  15   2 Michał     Makowski       145.64 + 387: 361 196
                             --------------- ---- ------
                                  1824 / 14 130.29
	Michał Makowski 145.64 Warszawa         

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   3 Łukasz     Bobowski       131.56 + 407: 350 182
  2   3 Kamil     Górka         142.29 + 460: 360 192
  3   3 Paweł     Janaś         130.87 + 388: 351 181
  4   3 Janusz     Kaczor        123.63 + 502: 317 174
  5   3 Dariusz    Puton         133.99 - 331: 497  84
  6   3 Rafał     Dąbrowski       139.82 + 484: 285 190
  7   3 Rafał     Lenartowski      136.21 - 373: 503  86
  8   3 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 407: 293 175
  9   3 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  10   3 Marek     Reda         135.62 - 306: 483  86
  11   3 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 322: 397  91
  12   3 Dariusz    Kosz         150.10 + 492: 382 200
  13   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 401: 379 195
  14   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 = 365: 365 142
  15   2 Marcin     Mroziuk        148.39 - 361: 387  98
                             --------------- ---- ------
                                  2076 / 14 148.29
	Bartosz Morawski 144.59 Gliwice         

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   2 Janusz     Kaczor        123.63 + 375: 273 174
  2   2 Paweł     Janaś         130.87 - 381: 391  81
  3   2 Kamil     Górka         142.29 - 332: 551  92
  4   2 Łukasz     Bobowski       131.56 + 401: 396 182
  5   2 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 - 334: 442  75
  6   2 Rafał     Lenartowski      136.21 - 259: 486  86
  7   2 Rafał     Dąbrowski       139.82 - 436: 443  90
  8   2 Dariusz    Puton         133.99 + 433: 293 184
  9   2 Dariusz    Kosz         150.10 - 382: 386 100
  10   2 Mateusz    Żbikowski       140.59 + 387: 318 191
  11   2 Marek     Reda         135.62 - 332: 473  86
  12   2 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  13   2 Michał     Makowski       145.64 - 379: 401  96
  14   2 Marcin     Mroziuk        148.39 - 382: 457  98
  15   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 - 315: 394  92
                             --------------- ---- ------
                                  1627 / 14 116.21
	Kamil Górka 142.29 Kraków

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 425: 395 198
  2   3 Michał     Makowski       145.64 - 360: 460  96
  3   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 551: 332 195
  4   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 472: 367 192
  5   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 + 393: 353 191
  6   7 Dariusz    Kosz         150.10 + 471: 313 200
  7   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  8   5 Marek     Reda         135.62 + 455: 368 186
  9   8 Rafał     Lenartowski      136.21 - 309: 360  86
  10   7 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 - 437: 447  75
  11   6 Dariusz    Puton         133.99 - 326: 355  84
  12   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 + 540: 345 190
  13   7 Paweł     Janaś         130.87 + 389: 354 181
  14   7 Janusz     Kaczor        123.63 + 427: 340 174
  15   7 Łukasz     Bobowski       131.56 - 355: 432  82
                             --------------- ---- ------
                                  2130 / 14 152.14
	Łukasz Tuszyński 141.76 Chłopowo         

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   1 Paweł     Janaś         130.87 + 400: 325 181
  2   1 Janusz     Kaczor        123.63 - 321: 387  74
  3   1 Łukasz     Bobowski       131.56 - 297: 507  82
  4   1 Kamil     Górka         142.29 - 367: 472  92
  5   1 Rafał     Lenartowski      136.21 + 466: 385 186
  6   1 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 - 348: 357  75
  7   1 Dariusz    Puton         133.99 - 327: 467  84
  8   1 Rafał     Dąbrowski       139.82 + 403: 369 190
  9   1 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 351: 363  91
  10   1 Dariusz    Kosz         150.10 - 404: 444 100
  11   1 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  12   1 Marek     Reda         135.62 + 401: 334 186
  13   1 Marcin     Mroziuk        148.39 - 378: 380  98
  14   1 Michał     Makowski       145.64 = 365: 365 146
  15   1 Bartosz    Morawski       144.59 + 394: 315 195
                             --------------- ---- ------
                                  1780 / 14 127.14
	Mateusz Żbikowski 140.59 Warszawa     

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   8 Rafał     Dąbrowski       139.82 - 320: 403  90
  2   8 Dariusz    Puton         133.99 + 357: 356 184
  3   8 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 460: 312 175
  4   8 Rafał     Lenartowski      136.21 + 447: 442 186
  5   8 Kamil     Górka         142.29 - 353: 393  92
  6   8 Łukasz     Bobowski       131.56 + 607: 414 182
  7   8 Janusz     Kaczor        123.63 - 441: 442  74
  8   8 Paweł     Janaś         130.87 + 477: 367 181
  9   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 363: 351 192
  10   2 Bartosz    Morawski       144.59 - 318: 387  95
  11   3 Michał     Makowski       145.64 + 397: 322 196
  12   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 403: 334 198
  13   3 Marek     Reda         135.62 + 446: 353 186
  14   4 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  15   4 Dariusz    Kosz         150.10 - 348: 394 100
                             --------------- ---- ------
                                  2131 / 14 152.21
	Dawid Pikul 140.53 Poznań          

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   6 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 -  0: 400  0
  2   6 Rafał     Lenartowski      136.21 -  0: 400  0
  3   6 Rafał     Dąbrowski       139.82 -  0: 400  0
  4   6 Dariusz    Puton         133.99 -  0: 400  0
  5   6 Janusz     Kaczor        123.63 -  0: 400  0
  6   6 Paweł     Janaś         130.87 -  0: 400  0
  7   6 Kamil     Górka         142.29 -  0: 400  0
  8   6 Łukasz     Bobowski       131.56 -  0: 400  0
  9   3 Michał     Makowski       145.64 -  0: 400  0
  10   4 Marcin     Mroziuk        148.39 -  0: 400  0
  11   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 -  0: 400  0
  12   2 Bartosz    Morawski       144.59 -  0: 400  0
  13   4 Dariusz    Kosz         150.10 -  0: 400  0
  14   4 Mateusz    Żbikowski       140.59 -  0: 400  0
  15   3 Marek     Reda         135.62 -  0: 400  0


	Rafał Dąbrowski 139.82 Ostróda         

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 + 403: 320 191
  2   7 Dariusz    Kosz         150.10 - 256: 489 100
  3   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  4   5 Marek     Reda         135.62 - 324: 367  86
  5   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 465: 404 198
  6   3 Michał     Makowski       145.64 - 285: 484  96
  7   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 443: 436 195
  8   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 - 369: 403  92
  9   5 Paweł     Janaś         130.87 + 481: 357 181
  10   5 Janusz     Kaczor        123.63 + 412: 340 174
  11   5 Łukasz     Bobowski       131.56 + 485: 269 182
  12   5 Kamil     Górka         142.29 - 345: 540  92
  13   5 Rafał     Lenartowski      136.21 - 350: 517  86
  14   5 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 431: 330 175
  15   5 Dariusz    Puton         133.99 - 338: 426  84
                             --------------- ---- ------
                                  1932 / 14 138.00
	Rafał Lenartowski 136.21 Gdynia

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   5 Marek     Reda         135.62 + 389: 350 186
  2   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  3   7 Dariusz    Kosz         150.10 + 405: 398 200
  4   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 442: 447  91
  5   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 - 385: 466  92
  6   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 486: 259 195
  7   3 Michał     Makowski       145.64 + 503: 373 196
  8   4 Marcin     Mroziuk        148.39 - 327: 474  98
  9   8 Kamil     Górka         142.29 + 360: 309 192
  10   8 Łukasz     Bobowski       131.56 - 346: 430  82
  11   8 Janusz     Kaczor        123.63 + 352: 349 174
  12   8 Paweł     Janaś         130.87 + 413: 360 181
  13   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 + 517: 350 190
  14   6 Dariusz    Puton         133.99 - 376: 390  84
  15   6 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 355: 351 175
                             --------------- ---- ------
                                  2136 / 14 152.57
	Marek Reda 135.62 Wołomin         

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   5 Rafał     Lenartowski      136.21 - 350: 389  86
  2   5 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 555: 372 175
  3   5 Dariusz    Puton         133.99 - 323: 360  84
  4   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 + 367: 324 190
  5   5 Paweł     Janaś         130.87 + 384: 291 181
  6   5 Janusz     Kaczor        123.63 + 398: 397 174
  7   5 Łukasz     Bobowski       131.56 - 318: 382  82
  8   5 Kamil     Górka         142.29 - 368: 455  92
  9   4 Marcin     Mroziuk        148.39 - 353: 420  98
  10   3 Michał     Makowski       145.64 + 483: 306 196
  11   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 473: 332 195
  12   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 - 334: 401  92
  13   3 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 353: 446  91
  14   3 Dariusz    Kosz         150.10 - 413: 431 100
  15   3 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
                             --------------- ---- ------
                                  1836 / 14 131.14
	Dariusz Puton 133.99 Ruda Śląska      

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   7 Dariusz    Kosz         150.10 + 347: 301 200
  2   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 356: 357  91
  3   5 Marek     Reda         135.62 + 360: 323 186
  4   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  5   3 Michał     Makowski       145.64 + 497: 331 196
  6   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 393: 359 198
  7   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 467: 327 192
  8   2 Bartosz    Morawski       144.59 - 293: 433  95
  9   6 Janusz     Kaczor        123.63 + 394: 316 174
  10   6 Paweł     Janaś         130.87 - 320: 362  81
  11   6 Kamil     Górka         142.29 + 355: 326 192
  12   6 Łukasz     Bobowski       131.56 - 343: 407  82
  13   6 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 - 305: 483  75
  14   6 Rafał     Lenartowski      136.21 + 390: 376 186
  15   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 + 426: 338 190
                             --------------- ---- ------
                                  2138 / 14 152.71
	Łukasz Bobowski 131.56 Suchedniów        

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   3 Michał     Makowski       145.64 - 350: 407  96
  2   4 Marcin     Mroziuk        148.39 - 332: 438  98
  3   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 507: 297 192
  4   2 Bartosz    Morawski       144.59 - 396: 401  95
  5   7 Dariusz    Kosz         150.10 - 438: 477 100
  6   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 414: 607  91
  7   5 Marek     Reda         135.62 + 382: 318 186
  8   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  9   7 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 - 345: 415  75
  10   8 Rafał     Lenartowski      136.21 + 430: 346 186
  11   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 - 269: 485  90
  12   6 Dariusz    Puton         133.99 + 407: 343 184
  13   8 Janusz     Kaczor        123.63 - 399: 405  74
  14   8 Paweł     Janaś         130.87 + 372: 296 181
  15   7 Kamil     Górka         142.29 + 432: 355 192
                             --------------- ---- ------
                                  1840 / 14 131.43
	Paweł Janaś 130.87 Głogów

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 - 325: 400  92
  2   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 391: 381 195
  3   3 Michał     Makowski       145.64 - 351: 388  96
  4   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 381: 350 198
  5   5 Marek     Reda         135.62 - 291: 384  86
  6   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  7   7 Dariusz    Kosz         150.10 - 399: 425 100
  8   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 367: 477  91
  9   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 - 357: 481  90
  10   6 Dariusz    Puton         133.99 + 362: 320 184
  11   7 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 444: 355 175
  12   8 Rafał     Lenartowski      136.21 - 360: 413  86
  13   7 Kamil     Górka         142.29 - 354: 389  92
  14   8 Łukasz     Bobowski       131.56 - 296: 372  82
  15   8 Janusz     Kaczor        123.63 + 458: 424 174
                             --------------- ---- ------
                                  1741 / 14 124.36
	Andrzej Kwiatkowski 125.47 Warszawa         

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  2   5 Marek     Reda         135.62 - 372: 555  86
  3   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 - 312: 460  91
  4   7 Dariusz    Kosz         150.10 - 388: 395 100
  5   2 Bartosz    Morawski       144.59 + 442: 334 195
  6   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 357: 348 192
  7   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 453: 347 198
  8   3 Michał     Makowski       145.64 - 293: 407  96
  9   7 Łukasz     Bobowski       131.56 + 415: 345 182
  10   7 Kamil     Górka         142.29 + 447: 437 192
  11   7 Paweł     Janaś         130.87 - 355: 444  81
  12   7 Janusz     Kaczor        123.63 - 303: 527  74
  13   6 Dariusz    Puton         133.99 + 483: 305 184
  14   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 - 330: 431  90
  15   6 Rafał     Lenartowski      136.21 - 351: 355  86
                             --------------- ---- ------
                                  1847 / 14 131.93
	Janusz Kaczor 123.63 Międzyrzec Podl.     

Runda Stół Przeciwnik             Ranking  Wynik   Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
  1   2 Bartosz    Morawski       144.59 - 273: 375  95
  2   1 Łukasz     Tuszyński       141.76 + 387: 321 192
  3   4 Marcin     Mroziuk        148.39 + 370: 363 198
  4   3 Michał     Makowski       145.64 - 317: 502  96
  5   6 Dawid     Pikul         140.53 + 400:  0  0
  6   5 Marek     Reda         135.62 - 397: 398  86
  7   8 Mateusz    Żbikowski       140.59 + 442: 441 191
  8   7 Dariusz    Kosz         150.10 - 294: 503 100
  9   6 Dariusz    Puton         133.99 - 316: 394  84
  10   5 Rafał     Dąbrowski       139.82 - 340: 412  90
  11   8 Rafał     Lenartowski      136.21 - 349: 352  86
  12   7 Andrzej    Kwiatkowski      125.47 + 527: 303 175
  13   8 Łukasz     Bobowski       131.56 + 405: 399 182
  14   7 Kamil     Górka         142.29 - 340: 427  92
  15   8 Paweł     Janaś         130.87 - 424: 458  81
                             --------------- ---- ------
                                  1748 / 14 124.86


Wyniki poszczególnych rund turnieju XVII Mistrzostwa Polski (faza finałowa)Runda nr 1
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Paweł     Janaś        - Łukasz     Tuszyński       325: 400
  2 Bartosz    Morawski       - Janusz     Kaczor        375: 273
  3 Łukasz     Bobowski       - Michał     Makowski       350: 407
  4 Marcin     Mroziuk       - Kamil     Górka         395: 425
  5 Rafał     Lenartowski     - Marek     Reda         389: 350
  6 Dawid     Pikul        - Andrzej    Kwiatkowski       0: 400
  7 Dariusz    Puton        - Dariusz    Kosz         347: 301
  8 Mateusz    Żbikowski      - Rafał     Dąbrowski       320: 403


Runda nr 2
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Janusz     Kaczor        321: 387
  2 Bartosz    Morawski       - Paweł     Janaś         381: 391
  3 Michał     Makowski       - Kamil     Górka         460: 360
  4 Marcin     Mroziuk       - Łukasz     Bobowski       438: 332
  5 Marek     Reda         - Andrzej    Kwiatkowski      555: 372
  6 Dawid     Pikul        - Rafał     Lenartowski       0: 400
  7 Dariusz    Kosz         - Rafał     Dąbrowski       489: 256
  8 Mateusz    Żbikowski      - Dariusz    Puton         357: 356


Runda nr 3
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Bobowski       - Łukasz     Tuszyński       507: 297
  2 Kamil     Górka        - Bartosz    Morawski       551: 332
  3 Paweł     Janaś        - Michał     Makowski       351: 388
  4 Janusz     Kaczor        - Marcin     Mroziuk        370: 363
  5 Dariusz    Puton        - Marek     Reda         360: 323
  6 Rafał     Dąbrowski      - Dawid     Pikul         400:  0
  7 Rafał     Lenartowski     - Dariusz    Kosz         405: 398
  8 Andrzej    Kwiatkowski     - Mateusz    Żbikowski       312: 460


Runda nr 4
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Kamil     Górka         367: 472
  2 Bartosz    Morawski       - Łukasz     Bobowski       401: 396
  3 Michał     Makowski       - Janusz     Kaczor        502: 317
  4 Marcin     Mroziuk       - Paweł     Janaś         350: 381
  5 Marek     Reda         - Rafał     Dąbrowski       367: 324
  6 Dawid     Pikul        - Dariusz    Puton          0: 400
  7 Dariusz    Kosz         - Andrzej    Kwiatkowski      395: 388
  8 Mateusz    Żbikowski      - Rafał     Lenartowski      447: 442


Runda nr 5
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Rafał     Lenartowski     - Łukasz     Tuszyński       385: 466
  2 Andrzej    Kwiatkowski     - Bartosz    Morawski       442: 334
  3 Dariusz    Puton        - Michał     Makowski       497: 331
  4 Rafał     Dąbrowski      - Marcin     Mroziuk        465: 404
  5 Paweł     Janaś        - Marek     Reda         291: 384
  6 Janusz     Kaczor        - Dawid     Pikul         400:  0
  7 Łukasz     Bobowski       - Dariusz    Kosz         438: 477
  8 Kamil     Górka        - Mateusz    Żbikowski       393: 353


Runda nr 6
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Andrzej    Kwiatkowski      348: 357
  2 Bartosz    Morawski       - Rafał     Lenartowski      259: 486
  3 Michał     Makowski       - Rafał     Dąbrowski       484: 285
  4 Marcin     Mroziuk       - Dariusz    Puton         359: 393
  5 Marek     Reda         - Janusz     Kaczor        398: 397
  6 Dawid     Pikul        - Paweł     Janaś          0: 400
  7 Dariusz    Kosz         - Kamil     Górka         313: 471
  8 Mateusz    Żbikowski      - Łukasz     Bobowski       607: 414


Runda nr 7
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Dariusz    Puton        - Łukasz     Tuszyński       467: 327
  2 Rafał     Dąbrowski      - Bartosz    Morawski       443: 436
  3 Rafał     Lenartowski     - Michał     Makowski       503: 373
  4 Andrzej    Kwiatkowski     - Marcin     Mroziuk        453: 347
  5 Łukasz     Bobowski       - Marek     Reda         382: 318
  6 Kamil     Górka        - Dawid     Pikul         400:  0
  7 Paweł     Janaś        - Dariusz    Kosz         399: 425
  8 Janusz     Kaczor        - Mateusz    Żbikowski       442: 441


Runda nr 8
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Rafał     Dąbrowski       403: 369
  2 Bartosz    Morawski       - Dariusz    Puton         433: 293
  3 Michał     Makowski       - Andrzej    Kwiatkowski      407: 293
  4 Marcin     Mroziuk       - Rafał     Lenartowski      474: 327
  5 Marek     Reda         - Kamil     Górka         368: 455
  6 Dawid     Pikul        - Łukasz     Bobowski        0: 400
  7 Dariusz    Kosz         - Janusz     Kaczor        503: 294
  8 Mateusz    Żbikowski      - Paweł     Janaś         477: 367


Runda nr 9
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Mateusz    Żbikowski      - Łukasz     Tuszyński       363: 351
  2 Dariusz    Kosz         - Bartosz    Morawski       386: 382
  3 Dawid     Pikul        - Michał     Makowski        0: 400
  4 Marek     Reda         - Marcin     Mroziuk        353: 420
  5 Paweł     Janaś        - Rafał     Dąbrowski       357: 481
  6 Janusz     Kaczor        - Dariusz    Puton         316: 394
  7 Łukasz     Bobowski       - Andrzej    Kwiatkowski      345: 415
  8 Kamil     Górka        - Rafał     Lenartowski      309: 360


Runda nr 10
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Dariusz    Kosz         404: 444
  2 Bartosz    Morawski       - Mateusz    Żbikowski       387: 318
  3 Michał     Makowski       - Marek     Reda         306: 483
  4 Marcin     Mroziuk       - Dawid     Pikul         400:  0
  5 Rafał     Dąbrowski      - Janusz     Kaczor        412: 340
  6 Dariusz    Puton        - Paweł     Janaś         320: 362
  7 Andrzej    Kwiatkowski     - Kamil     Górka         447: 437
  8 Rafał     Lenartowski     - Łukasz     Bobowski       346: 430


Runda nr 11
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Dawid     Pikul        - Łukasz     Tuszyński        0: 400
  2 Marek     Reda         - Bartosz    Morawski       473: 332
  3 Mateusz    Żbikowski      - Michał     Makowski       397: 322
  4 Dariusz    Kosz         - Marcin     Mroziuk        388: 348
  5 Łukasz     Bobowski       - Rafał     Dąbrowski       269: 485
  6 Kamil     Górka        - Dariusz    Puton         326: 355
  7 Paweł     Janaś        - Andrzej    Kwiatkowski      444: 355
  8 Janusz     Kaczor        - Rafał     Lenartowski      349: 352


Runda nr 12
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Marek     Reda         401: 334
  2 Bartosz    Morawski       - Dawid     Pikul         400:  0
  3 Michał     Makowski       - Dariusz    Kosz         492: 382
  4 Marcin     Mroziuk       - Mateusz    Żbikowski       334: 403
  5 Rafał     Dąbrowski      - Kamil     Górka         345: 540
  6 Dariusz    Puton        - Łukasz     Bobowski       343: 407
  7 Andrzej    Kwiatkowski     - Janusz     Kaczor        303: 527
  8 Rafał     Lenartowski     - Paweł     Janaś         413: 360


Runda nr 13
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Marcin     Mroziuk       - Łukasz     Tuszyński       380: 378
  2 Michał     Makowski       - Bartosz    Morawski       401: 379
  3 Mateusz    Żbikowski      - Marek     Reda         446: 353
  4 Dariusz    Kosz         - Dawid     Pikul         400:  0
  5 Rafał     Lenartowski     - Rafał     Dąbrowski       517: 350
  6 Andrzej    Kwiatkowski     - Dariusz    Puton         483: 305
  7 Paweł     Janaś        - Kamil     Górka         354: 389
  8 Janusz     Kaczor        - Łukasz     Bobowski       405: 399


Runda nr 14
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Michał     Makowski       365: 365
  2 Bartosz    Morawski       - Marcin     Mroziuk        382: 457
  3 Marek     Reda         - Dariusz    Kosz         413: 431
  4 Dawid     Pikul        - Mateusz    Żbikowski        0: 400
  5 Rafał     Dąbrowski      - Andrzej    Kwiatkowski      431: 330
  6 Dariusz    Puton        - Rafał     Lenartowski      390: 376
  7 Kamil     Górka        - Janusz     Kaczor        427: 340
  8 Łukasz     Bobowski       - Paweł     Janaś         372: 296


Runda nr 15
-----------
Stół Gospodarz               Gość                Wynik
---- ----------------------------------- - ----------------------------------- ---------
  1 Łukasz     Tuszyński      - Bartosz    Morawski       394: 315
  2 Michał     Makowski       - Marcin     Mroziuk        361: 387
  3 Marek     Reda         - Dawid     Pikul         400:  0
  4 Dariusz    Kosz         - Mateusz    Żbikowski       394: 348
  5 Rafał     Dąbrowski      - Dariusz    Puton         338: 426
  6 Andrzej    Kwiatkowski     - Rafał     Lenartowski      351: 355
  7 Kamil     Górka        - Łukasz     Bobowski       355: 432
  8 Janusz     Kaczor        - Paweł     Janaś         424: 458
Lista rankingowa na dzień 09-01-2010

Lp. Imię i nazwisko        Miasto        Rank. Skalpy Gry
---- ------------------------------ -------------------- ------ ------ ----
  1 Dariusz Kosz          Nysa         150.70 30140 200
  2 Krzysztof Obremski       Legnica       147.73 28069 190
  3 Mariusz Skrobosz        Warszawa       146.20 28509 195
  4 Michał Makowski        Warszawa       145.93 18533 127
  5 Marcin Mroziuk         Warszawa       145.41 12360  85
  6 Kazimierz.Jr Merklejn     Szczecin       144.82 28530 197
  7 Miłosz Wrzałek         Reda         144.13 28682 199
  8 Kamil Górka          Kraków        143.38 27959 195
  9 Jakub Zaryński         Świnoujście     142.69 26113 183
 10 Bartosz Morawski        Gliwice       142.49 26930 189
 11 Krzysztof Mówka        Warszawa       142.28 27176 191
 12 Mateusz Żbikowski       Warszawa       142.12 28140 198
 13 Karol Wyrębkiewicz       Łódź         141.60 26762 189
 14 Rafał Dąbrowski        Ostróda       141.07 26945 191
 15 Łukasz Tuszyński        Chłopowo       140.69 27293 194
 16 Dawid Pikul          Poznań        140.53 27122 193
 17 Mariusz Wrześniewski      Kraków        138.30 11341  82
 18 Stanisław Rydzik        Warszawa       138.25 27097 196
 19 Tomasz Zwoliński        Skierdy       138.05 27195 197
 20 Michał Alabrudziński      Włocławek      137.87 25093 182
 21 Filip Warzecha         Gdynia        137.45  8247  60
 22 Robert Kuszpit         Biała Podlaska    137.19 23048 168
 23 Rafał Lenartowski       Gdynia        136.80 26402 193
 24 Andrzej Oleksiak        Ostróda       136.72 16270 119
 25 Robert Duczemiński       Gorzów Wielkopolski 136.72 27207 199
 26 Jan Kozłowski         Kraków        136.10 12113  89
 27 Szymon Fidziński        Kobyłka       136.00  5304  39
 28 Piotr Pietuchowski       Białystok      135.70 25647 189
 29 Paweł Jackowski        Warszawa       135.68 24693 182
 30 Wojciech Zemło         Łódź         135.67 26185 193
 31 Mariusz Margalski       Pieczyska      135.51 13009  96
 32 Tomasz Ciejka         Kraków        135.46 26551 196
 33 Dariusz Puton         Ruda Śląska     135.37 25855 191
 34 Marek Reda           Wołomin       135.15 25813 191
 35 Dariusz Dzierża        Kraków        135.12  7026  52
 36 Dawid Adamczyk         Wodzisław Śląski   134.79 17253 128
 37 Jarosław Borowski       Bielsk Podlaski   134.41 11022  82
 38 Adam Szukalski         Coventry [W. Bryt.] 134.38 15722 117
 39 Radosław Jachna        Łódź         133.94 22903 171
 40 Andrzej Rakoczy        Kraków        133.87 11379  85
 41 Wojciech Usakiewicz      Warszawa       133.81 11106  83
 42 Justyna Górka         Kraków        133.76 25816 193
 43 Przemysław Herdzina      Kraków        133.64 25525 191
 44 Sławomir Kucia         Krosno        133.31 12531  94
 45 Grzegorz Kurowski       Warszawa       133.27 25988 195
 46 Kamil Nawrocki         Bydgoszcz      132.92 25787 194
 47 Łukasz Bobowski        Suchedniów      132.78 25095 189
 48 Grzegorz Święcki        Białystok      132.00  4884  37
 49 Jakub Szymczak         Łódź         131.89 25587 194
 50 Maciej Michalak        Łódź         131.83 17402 132
 51 Irena Sołdan          Rumia        131.27 26255 200
 52 Wojciech Sołdan        Rumia        131.14 23605 180
 53 Patryk Gadus          Pszczew       131.10 15601 119
 54 Tomasz Suchanek        Wrocław       131.09 26218 200
 55 Paweł Janaś          Głogów        130.67 20515 157
 56 Marek Salamon         Bytom        130.59  5354  41
 57 Aleksander Puchalski      Włocławek      130.44 16174 124
 58 Bogusław Szyszka        Oława        130.34 19290 148
 59 Mirosław Uglik         Warszawa       130.28 25926 199
 60 Karol Waniek          Wrocław       129.82 13891 107
 61 Katarzyna Sołdan        Rumia        129.58  8293  64
 62 Artur Irzyk          Kraków        129.52 10232  79
 63 Filip Sosin          Warszawa       129.28  5042  39
 64 Marcin Figiel         Kraków        129.18  8397  65
 65 Marek Roszak          Poznań        129.18 16406 127
 66 Andrzej Kowalski        Gdańsk        128.65 11707  91
 67 Maciej Perzyński        Piła         128.56 16070 125
 68 Marek Charytoniuk       Biała Podlaska    128.32 10137  79
 69 Mateusz Borsuk         Reda         128.21 11026  86
 70 Zbigniew Wietecki       Gorzów Wielkopolski 128.19 24356 190
 71 Dariusz Kuć          Stargard Szczecińsk 127.97 24315 190
 72 Arkadiusz Łydka        Jaworzno       127.80  3834  30
 73 Anita Bruska          Gdynia        127.75 14563 114
 74 Krzysztof Langiewicz      Ostróda       127.67 24257 190
 75 Małgorzata Sulejewska     Kraków        127.59 22584 177
 76 Waldemar Czerwoniec      Warszawa       127.54 15688 123
 77 Michał Gawroński        Siemianowice Śląski 127.47  5991  47
 78 Dariusz Maciejuk        Warszawa       127.33 15152 119
 79 Kuba Koisar          Warszawa       127.20 19589 154
 80 Tomasz Sienkiewicz       Białogard      127.06 18932 149
 81 Marek Herzig          Gorzów Wielkopolski 126.81 18388 145
 82 Dariusz Białobrzewski     Gdynia        126.72 13813 109
 83 Ryszard Dębski         Biała Podlaska    126.44  9989  79
 84 Andrzej Kwiatkowski      Warszawa       126.41 25282 200
 85 Arkadiusz Biegun        Kraków        126.17 12995 103
 86 Piotr Jakubiak         Żyrardów       126.13  8703  69
 87 Marta Dobrzańska        Kraków        126.07  8825  70
 88 Grzegorz Koczkodon       Ostróda       125.92 23925 190
 89 Leszek Stecuła         Bytom        125.78  8427  67
 90 Marek Dudkiewicz        Milanówek      125.48 23966 191
 91 Michał Musielak        Bydgoszcz      125.26  8267  66
 92 Sergiusz Puchalski       Włocławek      124.89  5745  46
 93 Agnieszka Krupka        Krosno        124.78 21836 175
 94 Joanna Jewtuch         Warszawa       124.68 17829 143
 95 Jolanta Chłopińska       Wałcz        124.62 24300 195
 96 Robert Kamiński        Warszawa       124.57 15696 126
 97 Przemysław Rybicki       Otwock        124.51 23533 189
 98 Paweł Kowalski         Kutno        124.41 12814 103
 99 Zofia Gajewska         Jelenia Góra     124.37 20646 166
 100 Jacek Karwowski        Płock        124.24  5218  42
 101 Weronika Rudnicka       Ustka        124.22 23851 192
 102 Bartosz Orłowski        Bytom        123.95  4586  37
 103 Janusz Kaczor         Międzyrzec Podl.   123.86  9413  76
 104 Aleksandra Kaczanowska     Szczecin       123.75 14355 116
 105 Adam Klimont          Wałcz        123.57 24590 199
 106 Małgorzata Szczygieł      Radwanice      123.19 23037 187
 107 Bogusław Puchalski       Włocławek      123.12  7387  60
 108 Mariusz Sylwestrzuk      Warszawa       123.09 24003 195
 109 Michał Ozimiński        Łódź         123.01 23986 195
 110 Marta Szeliga-Frynia      Warszawa       122.81  3807  31
 111 Andrzej Rechowicz       Katowice       122.59 23906 195
 112 Walenty Siemaszko       Lipiany       122.58  7600  62
 113 Robert Głowacki        Łódź         122.23 24201 198
 114 Szymon Płachta         Warszawa       121.95 11951  98
 115 Maciej Rzychoń         Katowice       121.84  8163  67
 116 Piotr Szałkiewicz       Wrocław       121.82  9746  80
 117 Grzegorz Kwiecień       Kraków        121.64 16665 137
 118 Beata Wiączkowska       Wrocław       121.57 23099 190
 119 Ewa Ciszewska         Katowice       121.52 11301  93
 120 Grzegorz Wilk         Kraków        121.50  4860  40
 121 Ireneusz Moralewicz      Goleniów       121.49 23569 194
 122 Jakub Nalepa          Gliwice       121.37  6918  57
 123 Grzegorz Grzeszczuk      Racibórz       121.36  8738  72
 124 Michał Trumpus         Wrocław       121.34  3883  32
 125 Rafał Wesołowski        Warszawa       121.33 23174 191
 126 Dominik Piasecki        Słupsk        121.28  9702  80
 127 Rafał Matczak         Milanówek      121.17  9088  75
 128 Łukasz Szałkiewicz       Wrocław       121.00  4719  39
 129 Jarosław Sobczak        Warszawa       120.90 19585 162
 130 Marcin Kozyra         Warszawa       120.89  4473  37
 131 Sławomir Piotrowski      Biała Podlaska    120.74 23666 196
 132 Tomasz Górka          Łęczna        120.71  5794  48
 133 Piotr Adamczyk         Tarnów        120.70  9897  82
 134 Adam Weremczuk         Łódź         120.33  4332  36
 135 Joanna Ostrowska        Warszawa       119.97 23515 196
 136 Leokadia Litwinowicz      Gliwice       119.61  9449  79
 137 Małgorzata Szmuksta      Szczecin       119.56 14347 120
 138 Krzysztof Jaworski       Warszawa       119.52  6454  54
 139 Grzegorz Pukniel        Lublin        119.39 23043 193
 140 Dorota Zielińska        Piaseczno      119.35 10503  88
 141 Czesław Grajewski       Choroszcz      119.13 18823 158
 142 Agnieszka Goniowska      Wrocław       119.12 15486 130
 143 Krzysztof Kodzis        Inowrocław      118.67 11274  95
 144 Dorota Maciejuk        Warszawa       118.66 14595 123
 145 Tadeusz Wiśniewski       Piła         118.54  4149  35
 146 Krzysztof Sporczyk       Piaseczno      117.97 22886 194
 147 Eugeniusz Wróblewski      Inowrocław      117.94 10615  90
 148 Ewa Żbikowska         Warszawa       117.94  4246  36
 149 Grzegorz Wiączkowski      Wrocław       117.94 22998 195
 150 Michał Kolaj          Ostróda       117.80 23443 199
 151 Kamil Kister          Puławy        117.73 23076 196
 152 Daniel Janus          Wąchock       117.58 15050 128
 153 Zdzisław Szota         Warszawa       117.39  7865  67
 154 Barbara Łukaszewicz      Wrocław       117.28 21345 182
 155 Magdalena Kupczyńska      Szczecin       117.23  7620  65
 156 Grażyna Wesołowska       Łódź         117.18 14296 122
 157 Mariusz Orzeł         Nowe Miasto Lubawsk 116.91 11574  99
 158 Maciej Sancewicz        Gorzów Wielkopolski 116.90 13444 115
 159 Jarosław Puchalski       Łódź         116.87 10518  90
 160 Mikołaj Fidziński       Dębica        116.86  5025  43
 161 Lucyna Śniadach        Rumia        116.86 15893 136
 162 Jacek Pietruszka        Kraków        116.82 14486 124
 163 Stanisław Gasik        Warszawa       116.78 13547 116
 164 Janusz Krupiński        Bytom        116.74  9573  82
 165 Ireneusz Kurzok        Mikołów       116.66  9216  79
 166 Michał Borejko        Wrocław       116.58  5596  48
 167 Tomasz Łapka          Opole        116.51 22603 194
 168 Jarosław Michalak       Łódź         116.37  6982  60
 169 Jarosław Żuliński       Szczecin       116.33  5584  48
 170 Jerzy Matyasik         Kraków        116.07 22169 191
 171 Krzysztof Bukowski       Milanówek      115.95  4638  40
 172 Alina Białobrzewska      Gdynia        115.48 17207 149
 173 Krzysztof Leśniak       Kraków        115.46  9121  79
 174 Bogdan Kozłowski        Białystok      115.41 10502  91
 175 Andrzej Tyczyno        Bydgoszcz      115.32 13608 118
 176 Elżbieta Szuba         Bytom Odrzański   115.25  5532  48
 177 Ryszard Żydaczewski      Lubin        115.22  4148  36
 178 Patrycja Śliwińska       Szczecin       115.18 21653 188
 179 Mariola Osajda-Matczak     Milanówek      115.00 23001 200
 180 Teresa Pawlik         Lubin        114.85  4479  39
 181 Edward Stefaniak        Biała Podlaska    114.81  7692  67
 182 Marek Rogalski         Warszawa       114.77  7575  66
 183 Bogusław Książek        Szczecin       114.77 15609 136
 184 Anna Stefańska         Łódź         114.40 18075 158
 185 Grzegorz Kulgawczuk      Biała Podlaska    114.22 12564 110
 186 Andrzej Kroc          Łódź         114.19 22381 196
 187 Joanna Brychcy         Katowice       114.08 17796 156
 188 Alicja Kosińska        Szczecin       113.98  5357  47
 189 Łukasz Baranowski       Reda         113.84 22084 194
 190 Łukasz Mycio          Górowo Iławeckie   113.59  8065  71
 191 Jerzy Krzyżewski        Piasutno       113.51 17934 158
 192 Magdalena Kublik        Warszawa       113.38 22222 196
 193 Tomasz Ruta          Warszawa       112.98  9377  83
 194 Beata Piotrowska        Łódź         112.76 21198 188
 195 Małgorzata Supińska      Warszawa       112.71  3945  35
 196 Piotr Wierzchowski       Widuchowa      112.68  9916  88
 197 Monika Laskowska        Wrocław       112.46  6298  56
 198 Roman Figiel          Zawichost      112.18  5048  45
 199 Dariusz Nawrocki        Bydgoszcz      112.09 21858 195
 200 Maciej Michalski        Łódź         111.97  3695  33
 201 Halina Roszak         Poznań        111.92 10073  90
 202 Michał Puchowski        Izbicko       111.84  3579  32
 203 Monika Gawron-Cieślik     Szczecin       111.76 18664 167
 204 Rafał Skibicki         Lębork        111.76 12405 111
 205 Jarosław Olek         Warszawa       111.67  4020  36
 206 Joanna Żłobicka        Wrocław       111.66  8933  80
 207 Renata Andracka        Poznań        111.47 21179 190
 208 Tomasz Siwiński        Zawiercie      111.29 22259 200
 209 Aleksander Puzyna       Warszawa       111.20  8451  76
 210 Małgorzata Puternicka     Gdańsk        111.09  6110  55
 211 Stanisław Olsztyn       Olsztyn       111.07  9330  84
 212 Monika Dymek          Ustka        111.03  6773  61
 213 Adam Janicki          Łódź         110.97 19752 178
 214 Piotr Broda          Sandomierz      110.94 17861 161
 215 Małgorzata Jóźwiak       Iława        110.85 21616 195
 216 Maciej Grąbczewski       Piła         110.81 14184 128
 217 Jerzy Luter          Bytom        110.62 15819 143
 218 Jarosław Karp         Jędrzejów      110.24  4520  41
 219 Agata Kuć           Stargard Szczeciński 110.18 17959 163
 220 Anna Niedzielko        Szczecin       110.12  8810  80
 221 Monika Sadurska        Warszawa       110.05 18048 164
 222 Kazimierz Merklejn       Szczecin       109.95 10225  93
 223 Teresa Zalewska        Racibórz       109.92 12641 115
 224 Mariusz Makuch         Zator        109.89  3956  36
 225 Jacek Wandzel         Ząbkowice Śląskie  109.88  8900  81
 226 Remigiusz Skwarek       Bydgoszcz      109.82  4173  38
 227 Sławomir Zabawa        Wałcz        109.65  9320  85
 228 Mateusz Królikowski      Wrocław       109.58  6575  60
 229 Łukasz Sornek         Mikołów       109.50 20257 185
 230 Dorota Kuć           Stargard Szczecińsk 109.42 21555 197
 231 Lucyna Korga          Zabrze        109.06  3926  36
 232 Agata Kopta          Wodzisław Śląski   108.98 10026  92
 233 Katarzyna Żuławska       Katowice       108.84 10666  98
 234 Maria Krzyżanowska       Władysławowo     108.74 21747 200
 235 Piotr Madej          Wrocław       108.56 12701 117
 236 Rafał Stachowski        Police        108.51 14757 136
 237 Danuta Langiewicz       Ostróda       108.01 18362 170
 238 Michał Kołodziejczyk      Warszawa       107.95  6477  60
 239 Anna Dłużniewska        Warszawa       107.89  3884  36
 240 Ryszard Korpalski       Wójtowice      107.76 16919 157
 241 Mariusz Kubicki        Inowrocław      107.49  7739  72
 242 Leszek Kacprzyk        Katowice       107.31  3863  36
 243 Małgorzata Sameryt       Warszawa       107.14  8893  83
 244 Elżbieta Zębek         Olsztyn       106.94  3850  36
 245 Marta Sztajnert        Wisła        106.47  3194  30
 246 Danuta Połomska        Ostrów Wlkp.     106.43  6386  60
 247 Bartosz Muszyński       Ustka        106.36  4999  47
 248 Krystyna Augustyniak      Łódź         106.07  6258  59
 249 Jacek Nowak          Szczecin       106.00  5618  53
 250 Przemysław Pawlic       Wrocław       105.68 14584 138
 251 Jerzy Ciesielski        Łódź         105.04  5252  50
 252 Grzegorz Bajer         Łódź         104.93  4617  44
 253 Urszula Solarska        Łódź         104.76 20743 198
 254 Anna Arana           Warszawa       104.70 20102 192
 255 Anna Swoboda          Wałbrzych      104.54  5018  48
 256 Zbigniew Rybak         Warszawa       104.42 18692 179
 257 Aleksandra Łukaszewicz     Wrocław       104.13  4686  45
 258 Paweł Michalski        Ksawerów       103.96  4990  48
 259 Małgorzata Sikora       Kraków        103.92  5508  53
 260 Józef Wietecki         Gorzów Wielkopolski 103.92  9145  88
 261 Daniel Tomczyk         Piła         103.71  8089  78
 262 Karol Posielski        Warszawa       103.22  3716  36
 263 Marcin Ceglarek        Kraków        103.08  3814  37
 264 Dorota Rudzińska        Warszawa       102.89  8437  82
 265 Mieczysław Pastuszak      Gdynia        102.81  3701  36
 266 Hanna Gawłowska        Piła         102.79  6887  67
 267 Ziemowit Pazda         Wrocław       102.69  4313  42
 268 Henryk Piotrowski       Lidzbark Warmiński  102.64  8006  78
 269 Iza Kraj            Warszawa       102.63  5337  52
 270 Ewa Fiszer-Włodarczyk     Wrocław       102.52  4511  44
 271 Bartosz Pięta         Swarzędz       102.41  6247  61
 272 Dorota Stachowska       Wydartowo I     102.40 14643 143
 273 Jan Olek           Warszawa       102.31  6241  61
 274 Maciej Kuczyński        Gdynia        102.25  8282  81
 275 Karol Rembiałkowski      Warszawa       101.90  3057  30
 276 Agnieszka Kaczkowska      Gdańsk        101.71  3153  31
 277 Leszek Kilian         Jaworzno       101.57  3047  30
 278 Ireneusz Kaczmarczyk      Gdańsk        101.13 10619 105
 279 Sławomir Długosz        Ostróda       100.97 14439 143
 280 Rafał Świątek         Wrocław       100.97  9491  94
 281 Wojciech Gołęcki        Inowrocław      100.93 19378 192
 282 Natalia Kosiba         Katowice       100.82  3428  34
 283 Marcin Resler         Września       100.53  3016  30
 284 Marianna Kozłowska       Białystok      100.17  7713  77
 285 Izabela Potęga        Łódź         100.14  5007  50
 286 Jacek Dec           Pszczew       100.06  6304  63
 287 Tomasz Lewiński        Wejherowo      100.03  3501  35
 288 Grażyna Kula          Sosnowiec       99.89  3496  35
 289 Sławomir Rattay        Zgorzelec       99.32  3675  37
 290 Agnieszka Piotrowicz      Gdańsk        99.27 11217 113
 291 Agnieszka Kozak        Gdynia        99.18 19042 192
 292 Anna Bogucka         Wrocław        98.71  4146  42
 293 Grażyna Kaczyńska       Łódź         98.66  7005  71
 294 Joanna Pawlińska        Bielany Wrocławskie  98.56  8378  85
 295 Mariusz Michalski       Inowrocław      97.38  6914  71
 296 Radosław Więch         Warszawa       97.27  5058  52
 297 Robert Wagner         Wrocław        96.97  5721  59
 298 Tomasz Silny          Gdynia        96.88  5716  59
 299 Bożena Guział         Racibórz       96.81  3485  36
 300 Julita Dygnas         Jelenia Góra     96.80  3388  35
 301 Jakub Kraj           Szczecin       96.55  5986  62
 302 Danuta Wodecka         Skrzyszów       96.21  6927  72
 303 Magdalena Ambroszczyk     Łódź         96.12  3268  34
 304 Katarzyna Dębska        Ostróda        95.78 10153 106
 305 Bartłomiej Dalecki       Rumia         95.28  4764  50
 306 Katarzyna Bogusławska     Piastów        95.11 11223 118
 307 Jacek Cichecki         Józefów        95.00  3230  34
 308 Janina Grajewska        Choroszcz       93.81  6567  70
 309 Michał Wodecki         Skrzyszów       93.55  4397  47
 310 Anna Lenartowska        Gdynia        93.47  5421  58
 311 Marcin Radwański        Wrocław        93.43  9343 100
 312 Andrzej Ciołek         Bielsk Podlaski    92.95  4090  44
 313 Radosław Pastusiak       Sulęcin        92.60  5278  57
 314 Krzysztof Zawadzki       Sampława       92.49 18313 198
 315 Agata Nawrocka         Bydgoszcz       92.25  4059  44
 316 Zygmunt Skwarek        Katowice       92.09  3960  43
 317 Sławomir Wolski        Wrocław        91.56  3296  36
 318 Paweł Golubiński        Gdynia        91.39  2833  31
 319 Mateusz Gołębiewski      Łódź         90.99  7552  83
 320 Dariusz Zębek         Olsztyn        90.22  2887  32
 321 Sylwia Buks          Warszawa       90.18 14789 164
 322 Justyna Szymendera       Ostrów Wlkp      89.58  3225  36
 323 Agata Pastusiak        Sulęcin        89.27  4999  56
 324 Grzegorz Cieplak        Warszawa       89.06  3028  34
 325 Maciej Kuć           Stargard Szczeciński 88.83  5863  66
 326 Wojciech Obremski       Legnica        88.80  3641  41
 327 Dorota Patera         Legnica        87.74  3071  35
 328 Jan Pawłowski         Warszawa       84.80  2544  30
 329 Joanna Zacharewicz       Bydgoszcz       84.64  4655  55
 330 Beata Sekuła          Szczecin       84.57  3721  44
 331 Paulina Naplocha        Racibórz       84.25  8846 105
 332 Natalia Połomska        Ostrów Wlkp      82.83  4804  58
 333 Leszek Katyński        Słupsk        82.63  4710  57
 334 Adam Kędzior          Lublin        82.44  2638  32
 335 Blanka Zwolińska        Skierdy        81.44  7248  89
 336 Alicja Bielecka        Poznań        81.07  3324  41
 337 Marta Łęgowska         Inowrocław      80.55  4511  56
 338 Małgorzata Baśko        Andrespol       77.68  2641  34
 339 Magdalena Sulejewska      Kraków        76.65  3756  49
 340 Izabela Długosz        Ostróda        74.33  3791  51
 341 Małgorzata Nowakowska     Pruszcz Gdański    73.22  2929  40
 342 Karolina Długosz        Ostróda        71.38  2855  40
 343 Jolanta Bednarska       Łódź         67.75  2168  32
 344 Paweł Jankowski        Nowe Miasto Lubawsk  67.71  3724  55
 345 Mirosław Dejna         Sampława       57.46 11089 193
Poczekalnia na dzień 09-01-2010

Lp. Imię i nazwisko        Miasto        Rank. Skalpy Gry
---- ------------------------------ -------------------- ------ ------ ----
  1 Michał Szymkowski       Wrocław       124.45  3609  29
  2 Piotr Domański         Ostrołęka      111.57  3124  28
  3 Jacek Gigoła          Gorzów Wielkopolski 106.29  2976  28
  4 Anna Chybowska         Sochaczew      103.23  2684  26
  5 Anna Szyperska         Poznań        93.96  2443  26
  6 Marek Syczuk          Warszawa       136.96  3424  25
  7 Barbara Turbo         Szczecin       111.24  2781  25
  8 Jerzy Tatarczuk        Warszawa       109.48  2737  25
  9 Łukasz Wojciechowski      Łomża        105.88  2647  25
 10 Dominika Brzezińska      Piła         89.56  2239  25
 11 Ewa Kondracka         Warszawa       134.25  3222  24
 12 Marcin Skowron         Zabrze        128.83  3092  24
 13 Mariusz Grodek         Olsztyn       122.75  2946  24
 14 Paweł Jędryka         Tarnów        121.08  2906  24
 15 Tomasz Lempart         Kraków        119.92  2878  24
 16 Maciej Chmielowski       Kraków        119.25  2862  24
 17 Marek Róziecki         Rybnik        117.79  2827  24
 18 Andrzej Stańczyk        Kraków        115.17  2764  24
 19 Ryszard Niżewski        Warszawa       114.96  2759  24
 20 Beata Marynowicz        Racibórz       113.83  2732  24
 21 Andrzej Grabiński       Suchedniów      113.67  2728  24
 22 Marcin Żuchowski        Bydgoszcz      109.21  2621  24
 23 Łukasz Moskal         Kurzętnik      109.12  2619  24
 24 Karolina Rubaszewska      Wrocław       107.83  2588  24
 25 Elżbieta Święcka        Białystok      107.25  2574  24
 26 Andrzej Zając         Jaworzno       103.96  2495  24
 27 Michał Garnowski        Pasłęk        102.83  2468  24
 28 Piotr Szutenberg        Ustka        101.88  2445  24
 29 Janusz Sojka          Łódź         100.33  2408  24
 30 Joanna Regdos         Kraków        100.25  2406  24
 31 Lidia Szpakowska        Jaworzno       98.71  2369  24
 32 Zdzisław Parnicki       Słupsk        98.25  2358  24
 33 Krzysztof Sojka        Łódź         97.58  2342  24
 34 Jędrzej Krasnoborski      Węgorzewo       96.75  2322  24
 35 Justyna Wiśniewska       Stargard Szczeciński 96.46  2315  24
 36 Dominik Małocha        Demblin        95.75  2298  24
 37 Wacław Sarek          Jaworzno       94.83  2276  24
 38 Krzysztof Borodziuk      Kostrzyn       94.58  2270  24
 39 Jan Lisiewski         Piasutno       93.08  2234  24
 40 Mateusz Stańczyk        Tarnów        90.21  2165  24
 41 Michał Dulat          Kraków        89.67  2152  24
 42 Zbigniew Skrzypczyk      Jawor         85.21  2045  24
 43 Marta Bożemska         Ustka         84.21  2021  24
 44 Edward Smołka         Zabrze        83.46  2003  24
 45 Marek Swoboda         Wałbrzych      106.61  2452  23
 46 Kamil Piecewicz        Nowe Miasto Lubawsk 104.39  2401  23
 47 Grażyna Cieślikowska      Racibórz       103.39  2378  23
 48 Adam Graczyk          Nowe Miasto Lubawsk  90.30  2077  23
 49 Norbert Skrzyński       Warszawa       89.87  2067  23
 50 Monika Szczyrzyca       Jaworzno       77.13  1774  23
 51 Piotr Sadzyński        Jaworzno       70.83  1629  23
 52 Artur Tomczyk         Piła         108.41  2385  22
 53 Błażej Fidziński        Dębica        86.95  1913  22
 54 Eugeniusz Tuszyński      Nowe Miasto Lubawsk  85.91  1890  22
 55 Małgorzata Armknecht      Bydgoszcz       82.50  1815  22
 56 Maciej Śliwa          Zabrze        124.62  2617  21
 57 Krzysztof Usakiewicz      Warszawa       122.76  2578  21
 58 Grzegorz Miecugow       Warszawa       108.75  2175  20
 59 Bartosz Boniecki        Elbląg        107.90  2158  20
 60 Andrzej Czesław Kowalski    Wałbrzych      107.15  2143  20
 61 Beata Błaszczyk        Łowicz        95.60  1912  20
 62 Julia Solarska         Łódź         69.35  1387  20
 63 Radosław Konca         Warszawa       137.68  2616  19
 64 Jarosław Kamienik       Słupsk        103.32  1963  19
 65 Grzegorz Sęk          Wrocław        96.84  1840  19
 66 Anna Kurpiel          Warszawa       67.56  1216  18
 67 Filip Dalecki         Rumia        102.35  1740  17
 68 Marcin Łydka          Jaworzno       57.76  982  17
 69 Andrzej Słapiński       Warszawa       107.38  1718  16
 70 Barbara Krawczyk        Warszawa       70.44  1127  16
 71 Andrzej Przybyłowicz      Warszawa       138.60  2079  15
 72 Radosław Sowiński       Warszawa       112.27  1684  15
 73 Mikołaj Przybyłowicz      Warszawa       111.13  1667  15
 74 Piotr Chabowski        Piła         107.33  1610  15
 75 Wiesław Olewiński       Warszawa       106.33  1595  15
 76 Jacek Gasik          Warszawa       102.47  1537  15
 77 Władysław Zieliński      Białogard       93.53  1403  15
 78 Marta Bołbot          Bielsk Podlaski    84.47  1267  15
 79 Kinga Niżewska         Warszawa       83.07  1246  15
 80 Agnieszka Kotlarz       Gdynia        69.00  1035  15
 81 Andrzej Puchalski       Łódź         108.71  1522  14
 82 Marek Antosik         Nowy Dwór Mazowieck 105.57  1478  14
 83 Agnieszka Jaśkiewicz      Czechowice-Dziedzice 96.21  1347  14
 84 Maria Pokorska         Warszawa       96.21  1347  14
 85 Sandra Sekuła         Szczecin       90.86  1272  14
 86 Tomasz Drewnowski       Warszawa       87.64  1227  14
 87 Elżbieta Hardej        Piaseczno       56.93  797  14
 88 Paweł Łęcki          Gorzów Wielkopolski 127.15  1653  13
 89 Wojciech Zieliński       Szczecin       123.69  1608  13
 90 Łukasz Święcki         Białystok      114.08  1483  13
 91 Maciej Bukowski        Szczecin       110.38  1435  13
 92 Krzysztof Chełstowski     Łomża        110.15  1432  13
 93 Alicja Tarczewska       Łomża        106.31  1382  13
 94 Marcin Baniewski       Pełczyce       101.92  1325  13
 95 Mirosław Norwajszas      Szczecin       101.92  1325  13
 96 Anna Biegańska         Białystok       97.08  1262  13
 97 Przemysław Kaliszuk      Szczecin       95.23  1238  13
 98 Maurycy Machnio        Lipiany        90.46  1176  13
 99 Waldemar Stankiewicz      Mieszkowice      89.31  1161  13
 100 Dorota Franków         Gorzów Wielkopolski  88.54  1151  13
 101 Czesław Konopko        Szczecin       84.31  1096  13
 102 Arkadiusz Kaliszuk       Szczecin       78.31  1018  13
 103 Krystyna Puchalska       Łódź         73.38  954  13
 104 Mirosław Dymkowski       Czechowice-Dziedzice 71.54  930  13
 105 Jędrzej Florek         Bydgoszcz      145.42  1745  12
 106 Robert Zabłocki        Łódź         137.08  1645  12
 107 Bartłomiej Bęben        Jarosław       128.75  1545  12
 108 Krystian Wandzlewicz      Nowe Miasto Lubawsk 128.25  1539  12
 109 Maciej Czupryniak       Milanówek      126.25  1515  12
 110 Sławomir Buk          Gliwice       125.83  1510  12
 111 Leszek Dobrowolski       Wrocław       125.75  1509  12
 112 Marek Gajdosz         Nowy Sącz      124.92  1499  12
 113 Paweł Szulc          Szczecin       124.67  1496  12
 114 Adam Jurkowski         Knurów        122.67  1472  12
 115 Andrzej Szmidtke        Bolszewo       121.00  1452  12
 116 Kinga Pruszak         Bydgoszcz      119.33  1432  12
 117 Monika Lewandowska       Warszawa       118.08  1417  12
 118 Jarosław Krzemiński      Tuchów        114.25  1371  12
 119 Maciej Stolarczyk       Zator        114.08  1369  12
 120 Ewa Marek-Domagała       Jelenia Góra     109.67  1316  12
 121 Paweł Miczko          Sandomierz      108.58  1303  12
 122 Przemysław Pok         Szczecin       108.00  1296  12
 123 Rafał Wagnerowski       Tarnów        107.92  1295  12
 124 Paulina Mech          Kraków        107.83  1294  12
 125 Iwona Rutkowska        Warszawa       107.00  1284  12
 126 Agnieszka Biegańska      Białystok      106.83  1282  12
 127 Tomasz Figiel         Zawichost      106.67  1280  12
 128 Maria Grzegorzewska      Nowe Miasto Lubawsk 105.58  1267  12
 129 Tomasz Smulewicz        Łódź         104.17  1250  12
 130 Marcin Bertrand        Poznań        103.75  1245  12
 131 Karolina Drabik        Skarżysko      103.33  1240  12
 132 Konrad Sowula         Kraków        103.25  1239  12
 133 Paweł Frynia          Konstantynów Łódzki 103.08  1237  12
 134 Bartek Kaczanowski       Szczecin       102.75  1233  12
 135 Anna Gorszka-Bilska      Przecław       102.42  1229  12
 136 Iwona Kucia          Krosno        102.25  1227  12
 137 Jan Ziółkowski         Rumia        102.25  1227  12
 138 Andrzej Gostomski       Łódź         101.92  1223  12
 139 Agata Brzezińska        Świebodzice     101.50  1218  12
 140 Lucyna Sapis          Słupsk        101.00  1212  12
 141 Waldemar Kudliński       Bydgoszcz      100.75  1209  12
 142 Artur Tanistra         Glinka        99.42  1193  12
 143 Andrzej Gronkiewicz      Gdańsk        99.33  1192  12
 144 Marta Świątkowska       Wrocław        98.75  1185  12
 145 Mateusz Cygan         Chorzów        98.50  1182  12
 146 Krzysztof Kałuża        Sosnowiec       97.33  1168  12
 147 Piotr Morawski         Gdańsk        96.92  1163  12
 148 Dorota Ziembowicz       Gliwice        96.17  1154  12
 149 Anna Szutenberg        Ustka         95.50  1146  12
 150 Tomasz Szczodry        Łomża         95.33  1144  12
 151 Krystyna Borecka        Wałcz         94.75  1137  12
 152 Marcela Wołowiec        Gdynia        94.67  1136  12
 153 Czesława Pawłowska       Wrocław        94.42  1133  12
 154 Kamila Zacharuk        Zabrze        93.92  1127  12
 155 Katarzyna Pawluch       Zabrze        93.83  1126  12
 156 Łukasz Sobierajski       Ostróda        93.08  1117  12
 157 Sławomir Szymański       Szczecin       92.83  1114  12
 158 Sandra Rykaczewska       Jaworzno       92.67  1112  12
 159 Mariusz Niemczyk        Kraków        91.58  1099  12
 160 Anna Gabriela Kortońska    Kraków        91.50  1098  12
 161 Mariusz Bogdański       Łomża         91.42  1097  12
 162 Maciej Zięba          Wrocław        91.17  1094  12
 163 Piotr Ziętal          Legnica        91.08  1093  12
 164 Szymon Stolarczyk       Zator         90.92  1091  12
 165 Robert Kurdziel        Katowice       90.83  1090  12
 166 Kuba Wróblewski        Ustka         90.83  1090  12
 167 Krzysztof Wychudzki      Ostróda        90.33  1084  12
 168 Barbara Belof         Falkenberg (Szwecja  90.08  1081  12
 169 Jolanta Szabla         Wrocław        90.08  1081  12
 170 Dariusz Szulc         Legnica        89.83  1078  12
 171 Maciej Polak          Warszawa       89.50  1074  12
 172 Maciej Stańczyk        Kraków        89.00  1068  12
 173 Dawid Rykaczewski       Jaworzno       87.42  1049  12
 174 Maria Jarosz          Lublin        86.42  1037  12
 175 Daniel Such          Legnica        85.75  1029  12
 176 Kamil Tylmanowski       Brodnica       85.08  1021  12
 177 Maciej Sylwestrzuk       Gródek        84.67  1016  12
 178 Piotr Narewski         Gdańsk        83.92  1007  12
 179 Sylwia Kozłowska        Białystok       83.33  1000  12
 180 Andrzej Stolot         Zabrze        83.25  999  12
 181 Artur Jakimczyk        Olsztyn        82.75  993  12
 182 Paweł Łyszczarz        Gorzów Wielkopolski  82.08  985  12
 183 Anna Żyła           Wrocław        82.08  985  12
 184 Danuta Zając          Jaworzno       81.33  976  12
 185 Piotr Matyasik         Kraków        79.42  953  12
 186 Ewa Bożemska          Ustka         79.25  951  12
 187 Szymon Jankowski        Nowe Miasto Lubawsk  78.17  938  12
 188 Grzegorz Kokot         Ustka         76.83  922  12
 189 Waldemar Różanowski      Police        73.83  886  12
 190 Ewa Kujawska          Poznań        71.58  859  12
 191 Paweł Skowron         Legnica        70.92  851  12
 192 Daria Ząbik          Legnica        61.08  733  12
 193 Zdzisław Stańkowski      Ostrzeszów      102.36  1126  11
 194 Piotr Sobociński        Inowrocław      95.91  1055  11
 195 Pawel Kulka          Brodnica       92.73  1020  11
 196 Paweł Morga          Warszawa       91.64  1008  11
 197 Ryszard Schwartz        Kąpino        89.00  979  11
 198 Aneta Szczyrzyca        Jaworzno       88.27  971  11
 199 Klaudyna Hubeny        Łódź         86.09  947  11
 200 Magdalena Jacak        Kraków        86.00  946  11
 201 Sławomir Grudziński      Ostróda        84.91  934  11
 202 Anna Straburzyńska       Bydgoszcz       84.91  934  11
 203 Jolanta Skrobisz        Warszawa       83.55  919  11
 204 Barbara Rapacz         Złotniki Kujawskie  83.09  914  11
 205 Kuba Żuliński         Przecław       83.00  913  11
 206 Kamil Kajfasz         Spytkowice      81.73  899  11
 207 Barbara Żydaczewska      Lubin         81.55  897  11
 208 Wojciech Kuć          Stargard Szczecińsk  79.91  879  11
 209 Dariusz Zając         Jaworzno       79.18  871  11
 210 Sylwia Łada          Inowrocław      77.64  854  11
 211 Mateusz Chojnacki       Bydgoszcz       76.36  840  11
 212 Rafał Stachura         Zator         75.09  826  11
 213 Agnieszka Niwelińska      Kraków        74.36  818  11
 214 Marta Armknecht        Bydgoszcz       73.82  812  11
 215 Sonia Cieślikowska       Racibórz       72.73  800  11
 216 Bogumił Włodek         Łódź         72.36  796  11
 217 Paweł Jakubiak         Ostróda        71.64  788  11
 218 Maria Jankowska        Gdynia        71.45  786  11
 219 Piotr Jankowski        Nowe Miasto Lubawsk  71.45  786  11
 220 Marcin Kołodziejski      Brodnica       71.36  785  11
 221 Martyna Zaforemska      Jaworzno       71.18  783  11
 222 Mateusz Wasylko        Szczecin       70.09  771  11
 223 Piotr Kalus          Chorzów        68.91  758  11
 224 Lidia Beling          Łódź         66.18  728  11
 225 Przemysław Mamoń        Spytkowice      65.18  717  11
 226 Mateusz Zawadzki        Sampław        65.18  717  11
 227 Michał Mamoń          Zator         64.91  714  11
 228 Anna Skudlarska        Wrocław        63.00  693  11
 229 Wiktoria Kliber        Ostrów Wielkopolski  62.45  687  11
 230 Klaudia Zaforemska       Jaworzno       52.09  573  11
 231 Damian Motycki         Łomża         51.73  569  11
 232 Artur Koszel          Warszawa       124.00  1240  10
 233 Joanna Zadrożna        Szczecin       121.80  1218  10
 234 Tomasz Żbikowski        Warszawa       88.20  882  10
 235 Wojciech Kwaśniak       Częstochowa      87.40  874  10
 236 Marian Wiatr          Warszawa       78.30  783  10
 237 Kinga Kunert          Zelistrzewo      76.40  764  10
 238 Paweł Bratuń          Dąbrowa Górnicza   109.33  984  9
 239 Stanisław Książek       Skawina       105.56  950  9
 240 Andrzej Klich         Jaworzno       102.67  924  9
 241 Paweł Brylski         Kraków        66.11  595  9
 242 Waldemar Dębski        Ostróda        64.78  583  9
 243 Filip Klar           Mielec        123.00  984  8
 244 Joanna Julian         Wrocław       106.12  849  8
 245 Marek Starostka        Olkusz        102.75  822  8
 246 Karolina Alferowicz      Wrocław       100.38  803  8
 247 Maciej Pilc          Poznań        97.50  780  8
 248 Michał Gorlicki        Łódź         90.00  720  8
 249 Romuald Owczarek        Wałbrzych       86.00  688  8
 250 Leszek Kowalik         Bydgoszcz       82.75  662  8
 251 Natalia Tokajuk        Bielsk Podlaski    78.38  627  8
 252 Adrian Fulczyk         Mysłowice       73.00  584  8
 253 Marzena Mazur         Warszawa       143.86  1007  7
 254 Zdzisław Figurski       Gryfów Śląski    121.86  853  7
 255 Bogdan Pokojski        Brwinów       105.86  741  7
 256 Michał Waszkiewicz       Warszawa       104.29  730  7
 257 Małgorzata Szablowska     Wrocław        98.29  688  7
 258 Krzysztof Wysoczański     Kraków        98.14  687  7
 259 Justyna Woszczyna       Kraków        87.00  609  7
 260 Remigiusz Rydz         Kochlice       86.29  604  7
 261 Wojciech Urbański       Warszawa       85.14  596  7
 262 Mateusz Lipczyński       Sopot         82.57  578  7
 263 Rafał Daniluk         Bielsk Podlaski    82.43  577  7
 264 Natalia Lis zz         Trzebnica       81.86  573  7
 265 Kamil Puton          Ruda Śląska      78.71  551  7
 266 Jacek Czubak          Legnica        69.71  488  7
 267 Mirosław Przepiórkowski    Inowrocław      69.57  487  7
 268 Barbara Pęska         Nowy Dwór Mazowiecki 69.14  484  7
 269 Magda Dąbrowska        Bielsk Podlaski    68.86  482  7
 270 Przemysław Szczepaniak     Szczecin       55.29  387  7
 271 Cezary Bureta         Wrocław        54.14  379  7
 272 Michał Patera         Legnica        53.00  371  7
 273 Piotr Rosół          Warszawa       108.00  648  6
 274 Izabela Wyłoga         Lublin        99.33  596  6
 275 Jolanta Kosmowska       Warszawa       98.17  589  6
 276 Barbara Sajna         Nowy Dwór Mazowiecki 96.50  579  6
 277 Sylwia Pliszka         Szczecin       95.83  575  6
 278 Iwona Szymańska        Września       94.83  569  6
 279 Zygmunt Sołtysiak       Piastów        93.00  558  6
 280 Marcin Ochal          Dęblin        81.50  489  6
 281 Aldona Głośnicka        Ostróda        77.50  465  6
 282 Paweł Szczekutek        Warszawa       75.00  450  6
 283 Robert Oleszczuk        Rowy         74.50  447  6
 284 Mieczysław Karwowski      Nowy Dwór Mazowiecki 73.50  441  6
 285 Tomasz Litman         Szczecin       72.00  432  6
 286 Paweł Mroczkowski       Nowy Dwór Mazowiecki 64.00  384  6
 287 Karol Nitkowski        Szczytno       62.83  377  6
 288 Dawid Hudzik          Zabrze        62.17  373  6
 289 Filip Pieczyński        Piastów        58.33  350  6
 290 Ewa Bator           Bydgoszcz       58.17  349  6
 291 Maciej Gołaszewski       Wrocław        54.67  328  6
 292 Krzysztof Pypno        Gliwice       117.40  587  5
 293 Marek Gutjar          Starogard Gdański  105.60  528  5
 294 Monika Kowalik         Kraków        90.00  450  5
 295 Marcin Kukuła         Jelenia Góra     79.00  395  5
 296 Andrzej Matyasik        Kraków        72.40  362  5
 297 Zuzanna Molak         Warszawa       71.80  359  5
 298 Agnieszka Wydra        Gorzów Wielkopolski  57.20  286  5
 299 Adam Sacharczuk        Łomża         55.20  276  5
 300 Zenon Cichy          Gorzów Wielkopolski  50.00  250  5
 301 Sebastian Orzelski       Bielsk Podlaski   134.00  536  4
 302 Kinga Stecuła         Bytom        125.00  500  4
 303 Paweł Stefaniak        Biała Podlaska    111.50  446  4
 304 Anna Czarnecka         Zgierz        106.75  427  4
 305 Małgorzata Deszczyńska     Milanówek      100.75  403  4
 306 Michał Cichy          Katowice       87.25  349  4
 307 Stanisław Stolarczyk      Zator         78.50  314  4
 308 Paweł Kasprzak         Warszawa       73.25  293  4
 309 Joanna Żądło          Wrocław        68.25  273  4
 310 Izabela Borkiewicz       Kraków        57.25  229  4
 311 Patrycjusz Śliwiński      Wrocław        53.50  214  4
 312 Witold Berus          Zabrze        51.50  206  4
 313 Maria Gaca           Bydgoszcz       50.00  200  4
 314 Maria Krawczuk         Wrocław       118.67  356  3
 315 Ewa Stypułkowska        Warszawa       90.00  270  3
 316 Agnieszka Pellowska      Słupsk        77.33  232  3
 317 Michał Jaworek         Zabrze        74.00  222  3
 318 Joanna Zając          Warszawa       71.00  213  3
 319 Grzegorz Głowacki       Piastów        62.67  188  3
 320 Joanna Duda          Zabrze        62.33  187  3
 321 Anna Sroka           Wrocław        57.67  173  3
 322 Elżbieta Nadolna        Ustka         57.33  172  3
 323 Barbara Spodniewska      Tychy         57.00  171  3
 324 Jerzy Stępniewski       Wrocław        57.00  171  3
 325 Dorota Kupiec         Dęblin        56.33  169  3
 326 Sylwia Chrobok         Warszawa       82.00  164  2
 327 Edward Kupiec         Dęblin        65.50  131  2
 328 Maria Kosińska         Piła         64.00  128  2
 329 Jan Staniewicz         Lublin        62.50  125  2
 330 Tadeusz Bach          Wejherowo       62.00  124  2
 331 Michał Dzierżak        Wrocław        60.00  120  2
 332 Katarzyna Dziwnik       Bydgoszcz       50.00  100  2
 333 Walerian Pawlicki       Wrocław        75.00   75  1
 334 Tomasz Jedynak        Majków        74.00   74  1
 335 Patrycja Chodyna        Grudziądz       73.00   73  1
 336 Tomasz Maciąg         Wrocław        73.00   73  1
 337 Łukasz Musiał         Wrocław        71.00   71  1
 338 Radosław Wodecki        Wrocław        67.00   67  1
 339 Marta Tralińska        Wrocław        62.00   62  1
 340 Bernadeta Zapała        Jaworzno       50.00   50  1
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie