UCHYŁEK UDAWACZ UFIJSKI UISTITI UJEJSKI UKRYTEK UKULELE ULMANIT UMĄCZYĆ UMBANDA UMBRELA UNCJAŁA UNISEKS UPADOWA UPGRADE URANINA USTECKI USTONÓG USZANKA USZEBTI UTRECHT UZUALNY

Znaczenie

UMĄCZYĆ
obsypać, ubrudzić mąką lub substancją podobną do mąki.

Odmiana

czas. dk: umączę, umącz, umączony, umączenie

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

MĄ MU MY CUĆ CUM CYM CZY ĆMĄ ĆMY MĄĆ MUC MUZ MYC MYĆ UCZ CUMĄ CUMY CYMĄ CZUĆ CZUM CZYM MUCZ MUZĄ MUZY MYCĄ UCZĄ UCZY UMYĆ ZMĄĆ ZMYĆ CUĆMY CZUMY MUCZĄ MUCZY UCZMY UCZYĆ UMĄCZ UMĄCZY
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie