UCHYŁEK UDAWACZ UFIJSKI UISTITI UJEJSKI UKRYTEK UKULELE ULMANIT UMĄCZYĆ UMBANDA UMBRELA UNCJAŁA UNISEKS UPADOWA UPGRADE URANINA USTECKI USTONÓG USZANKA USZEBTI UTRECHT UZUALNY

Znaczenie

UNCJAŁA
(łac. scriptura uncialis) typ pisma kodeksowego występujący w okresie od IV do VIII wieku. Wywodzi się ona z kapitały i charakteryzuje się zanikaniem kantów i tendencją do zaokrąglania liter. Uncjała jest pismem majuskulnym — dającym się wpisać między dwie linie — jednak sporo liter zmienia dość znacznie kształt: a, d, e, h, m., q, t oraz u, które w pismach średniowiecznych wyprze niemal zupełnie literę v. Najstarsze znane rękopisy pisane uncjałą pochodzą z IV wieku.
(źródło: pl.wikipedia.org)

Odmiana

rż. CMs. uncjale lm. D. uncjał

Przedłużki

brak

Anagramy

NACAŁUJ

Anagramy z blankiem

NACAŁUJĄ NACAŁUJE NACAŁUJĘ NACIUŁAJ

Subanagramy

AJ AU JA NA ANA AUŁ CŁA CŁU CNA JUN ŁAJ ŁAN ŁUN ACAN AŁUN CAŁA JUAN JUNA ŁAJA ŁAJN ŁANU ŁUNA UŁAN ACANU CAŁUJ CAŁUN JUANA ŁACNA ŁAJNA ŁAJNU NACJA UŁANA UNCJA UNCJAŁ
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie