UCHYŁEK UDAWACZ UFIJSKI UISTITI UJEJSKI UKRYTEK UKULELE ULMANIT UMĄCZYĆ UMBANDA UMBRELA UNCJAŁA UNISEKS UPADOWA UPGRADE URANINA USTECKI USTONÓG USZANKA USZEBTI UTRECHT UZUALNY

Znaczenie

UMBANDA
Kult afroamerykański, rozpowszechniony w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii, łączący elementy religii afrykańskich, europejskiego okultyzmu i spirytyzmu. Wyznawcy umbandy wierzą w siły dobra i są przekonani, że duchy zmarłych uczestniczą w ich spotkaniach dokonując uzdrowień i przepowiadając przyszłość [z język bantu 'sztuka leczenia, magia']

Odmiana

rż. D. umbandy

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

BADANEMU

Subanagramy

AD AU BA BU DA MA MU NA UD ANA BAD BAM BAN BUD BUM DAM DAN DBA DNA DNU DUM MAD MAN MUN NAD NAM NUD UDA AMBU BADA BADU BANA BAND BAUD BUDA BUND DAMA DAMN DANA DBAM DUBN DUMA MADA MANA MUNA NADA NUBA NUDA UDAM BADAM BADAN BANDA BANDU BUNDA DAMNA DAMNU DUMNA MUNDA NADAM UDANA BADANU UMBAND
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie