UCHYŁEK UDAWACZ UFIJSKI UISTITI UJEJSKI UKRYTEK UKULELE ULMANIT UMĄCZYĆ UMBANDA UMBRELA UNCJAŁA UNISEKS UPADOWA UPGRADE URANINA USTASZA USTECKI USTONÓG USZANKA USZEBTI UTRECHT UZUALNY

Znaczenie

UCHYŁEK
Źródło zdjęcia:
http://gastrologia.mp.pl/choroby/przelyk/show.html?id=63380
Wrodzone lub nabyte, ograniczone, o średnicy od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, uwypuklenie ściany (i tym samym poszerzenie światła) danego narządu na zewnątrz, powodujące mniejsze lub większe zagłębienie. Uchyłki występują w każdym miejscu przewodu pokarmowego, ale z różną częstością w poszczególnych jego odcinkach – najczęściej jednak i najliczniej w jelicie grubym, a zwłaszcza w jego dalszej części. Pojedyncze uchyłki spotyka się w przełyku; przy znaczniejszych rozmiarach utrudniają one połykanie i powodują cuchnący wyziew z ust.

Odmiana

rm. uchyłku

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

CE EH EŁ HE HU KU CEK CEŁ CHE CŁU CYK ECH ECU HEC HUK HYC KŁY KUC KUŁ ŁUK ŁYK UCH CEKU CYKU ECHU HECY KUCE KUCH KUŁY ŁYCH ŁYKU UCHY EŁCKU KUCHY

Subanagramy

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie