PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PODWODA
Źródło zdjęcia:
http://wilanow-palac.pl/podwod_czyli_poczatki_komunikacji_na_ziemiach_polskich.html
Obowiązek dostarczania przez poddanych koni i wozów księciu, jego posłańcom oraz urzędnikom. Funkcjonował w Polsce od czasów Bolesława Chrobrego

Odmiana

rż. podwodę; podwód

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

ODPADOWA ODPADOWĄ ODPADOWE ODPADOWI ODPADOWY PODWODNA WODOSPAD

Subanagramy

AD DA DO OD OP PA PO DAO DWA ODA ODO OWA OWO PAD PAW POD WAD WDA DODA DODO ODDA OPAD OWAD PODA WADO WODA WODO ODPAD PODDA POWODA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie