PACZULA PADDOCK PAENULA PANNEAU PARERGA PARKOUR PASAMON PASZKOT PÓJDŹKA PĘTÓWKA PÓŁRURA PELIKAN PETETEK PICCOLO PIERROT PIKADOR PLAZMON PODRZEŃ PODWIĘŹ PODWODA PORAŹNA PRUSTYT PRYMULA PRZYBÓJ PUZANEK PYŁÓWKA

Znaczenie

PÓJDŹKA
[Athene noctua] niewielka sowa zamieszkująca Europę Południową i Środkową, Azję Zachodnią i Afrykę Północną; wydaje głos zbliżony brzmieniem do słowa "pójdź".

Odmiana

ż. C pójdźce , lm. D pójdziek.

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AD AJ DA DAJ DÓJ DÓJKA JA JAD JADŹ JAK JAP JAŹ KA KADŹ KAP KAŹ KÓJ KÓP KPA ÓD PA PAD PAJ PAJD PAK PAŹ PÓJ PÓJDŹ
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie