RADIRKA RADŹPUT RAFTING RAGTIME RAJGRAS RAŃTUCH RATATUJ RĄCZNIK RĄCZYCA RĘKAWKA REALGAR RENILLA REOMETR RESORAK RINGGIT RIOTRON RIUSZKA ROŚCIAN ROMANSZ ROOIBOS ROSIKOŃ ROZPRZA RUCCOLA RUPTURA RYCYNUS RYNGRAF RYNNICA RZĘŚNIA RZECZEK RZYGACZ

Znaczenie

RADŹPUT
Źródło zdjęcia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajput#/media/File:Rajpoots_2.png
(również radżput; dosł. królewski syn w sanskrycie)

Radźputowie to członkowie indyjskich rodów rycerskich, zamieszkujący dawną Radźputanę (dziś: Radżastan, stan w płn.-zach. Indiach).
Księstwa radźpuckie pod koniec pierwszego milenium były jedną z przeszkód całkowitego podporządkowania Indii władcom muzułmańskim. W 1568 roku mogolski cesarz opanował i narzucił zwierzchność prawie wszystkim księstwom radźpuckim. Po upadku imperium Mogołów, radźputów zdominowali Marathowie, a w 1818 Brytyjczycy. Po uzyskaniu niepodległości przez Indie, księstwa radźpuckie zostały połączone w granicach stanu Radżastan, choć członkowie roszczący sobie tytuł radźputów znajdują się również na innych terenach.
Historyczne terytoria księstw radźpuckich rozciągają się ku środkowym oraz północnym Indiom, jak również na wschodnie tereny dzisiejszego Pakistanu.

Termin "radźput" przyjął swoje aktualne znaczenie dopiero w XVI wieku, aczkolwiek jest używany anachronicznie do opisu wcześniejszych rodowodów ludów północnoindyjskich już od VI wieku. W XI wieku określenie "radźput" odnosiło się do urzędników królewskich. Stopniowo radźputowie stali się klasą społeczną złożoną z ludzi o różnej przynależności etnicznej i pochodzeniu. Na przełomie 16 i 17 stulecia, przynależność do tej klasy stała się prawie wyłącznie dziedziczna.

Odmiana

rm. D. radźputa; radźputowie

Przedłużki

RADŹPUTA RADŹPUTY

Wyrazy pochodne

RADŹPUCKI

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

RADŹPUTA RADŹPUTY

Subanagramy

AD AR AT AU DA PA TA TU UD UT ATU AUR AUT DAR DAT DUP DUR PAD PAR PAT PAŹ PUD RAD RAP RAT RAŹ RUD RUT TAR TAU TRA TUP TUR UDA UTA DART DARU DRAP DRUT DUPA DURA PADU PART PARU PUDA RADU RADŹ RAPT RAPU RAUD RAUT RUAD RUDA RUTA TRAP TRUD TRUP TURA UDAR UPAD URAŹ DATUR DRUTA PARTU PRUTA RAPTU TRAPU TRUDŹ TRUPA UDRAP URADŹ
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie