WAKACJE WAKCYNA WALCZAK WALKMAN WALMOWY WATUSSI WĄSONÓG WĘŻOJAD WEEKEND WGRYZKA WIBRYSS WOLAPIK WROŻNIK WSPÓRKA WSPIĘGA WYPARKA WYPIKAĆ WYROZUB WYRYBIĆ WYSYCIĆ WZDĘCIN WZDRĘGA WZIĄTKA

Znaczenie

WZIĄTKA
Źródło zdjęcia:
http://www.mowimyjak.pl/styl-zycia/kobieta-i-mezczyzna/jak-grac-w-pokera-jak-grac-w-brydza,6_33961.html
w grach karcianych (brydż, tysiąc, wist): karty na stole po jednej kolejce, zabierane przez tego z graczy, który położył najcenniejszą kartę

Odmiana

rż. wziątce; wziątek

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

KITWASZĄ WĄZIUTKA ZAKOTWIĄ ZAKWITŁĄ ZAKWITNĄ

Subanagramy

AT IW KA KI TA TĄ ZA AKT IKT IWA IWĄ KAT KAW KĄT KIA KIĄ KIT KWA TAI TAK TIK TKA TWA TWĄ WAT WAZ WIZ ZWĄ AKIĄ AWIZ KATĄ KAWĄ KAZI KĄTA KIAT KITA KITĄ KIWA KWIT KWIZ TAKĄ TAKI TKWI WATĄ WAZĄ WIAT WIĄZ WIKT WITA WITĄ WITZ WIZA WIZĄ KWIAT KWITA TKWIĄ WATKĄ WATKI WAZKĄ WAZKI WĄTKI WIATĄ WITKA WITKĄ WITZA ZWITA ZWITĄ WIATKĄ WIĄZKA ZAKWIT ZAWITĄ ZWITKA ZWITKĄ
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie