WAKACJE WAKCYNA WALCZAK WALKMAN WALMOWY WATUSSI WĄSONÓG WĘŻOJAD WEEKEND WEZYRAT WGRYZKA WIBRYSS WOLAPIK WROŻNIK WSPÓRKA WSPIĘGA WYPARKA WYPIKAĆ WYROZUB WYRYBIĆ WYSYCIĆ WZDĘCIN WZDRĘGA WZIĄTKA

Znaczenie

WOLAPIK
1 bal
2 tel
3 kil
4 pol
5 lul
6 mäl
7 vel
8 jöl
9 zül
10 bals
11 balsebal
12 balsetel
100 tum
200 teltum


  1. sztuczny język międzynarodowy utworzony w 1879 r. przez niemieckiego księdza J.M.Schleyera, składający się z elementów łaciny, języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego [volapük = mowa (ogólno)światowa, nazwa złożona z dwu wyrazów tego języka: vol (świat) i pük (język)]
  2. przen. niezrozumiały i zagmatwany język lub styl

Odmiana

rm. D. wolapiku

Przedłużki

WOLAPIK-I WOLAPIK-U

Anagramy

KLAPOWI WKOPALI

Anagramy z blankiem

ALPAKOWI KAPOWALI KAPSLOWI KLAMPOWI KLAPKOWI KLAPSOWI KLIPROWA KOPALOWI KUPALOWI KUPOWALI LIPOWSKA OKPIWALI PAKOWALI PALIKOWA PALIKOWĄ PALIKOWE PALIKOWI PALIKOWY PALOWSKI PIKLOWAĆ PIKLOWAŁ PIKLOWAŃ PIKOWALI PILAKOWI PLACKOWI PLASKOWI POKIWALI POLAKOWI POLIKWAS POWALNIK POWIŚLAK SKALPOWI WYKOPALI

Subanagramy

AL IM KA KI KO LA LI OK OP PA PI PO ALI ALK ALO ALP IWA IWO KAP KAW KIA KIL KIO KIP KLO KOI KOL KOP KPA KPI KWA LAI LAK LAW LIK LIP LOK LWA LWI OKA OWA OWI PAI PAK PAL PAW PIA PIK PIL PIW POI WAL WIO WOK AKIO ALKI ALKO ALOI APLI APLO KALO KALP KAPO KAWO KILA KILO KIPA KIPO KIWA KLAP KLIP KLOP KOLA KOLI KOPA KOPI KWAP KWIL LAIK LAKI LAKO LAWO LIPA LIPO LOKA LOKI LWIA OKAP OKPI OLIW OPAK OPAL OPIA OPLA OPLI OWAK OWAL PAKI PAKO PALI PAWI PIKA PIKO PILA PILO PIWA PIWO PLIK PLWA POLA WALI WALK WILK WIOL WKOP WOAL WOKA WOKI WOLA WOLI WPOI APIOL APLIK KALIO KALPO KLAPO KLAWI KLAWO KLIPA KLIPO KLOPA KOALI KOLIA KOPAL KOPIA KOWAL KPOWI KWAPI LIPKA LIPKO LOKAI OKAPI OKIWA OLIWA OPALI OPLWA OWAKI OWALI PALIK PALIO PALIW PALKI PALKO PAWIK PIKLA PILAK PILAW PIWKA PIWKO PLIKA PLIKO POLAK POLIA POLKA POLKI POWAL WALKI WALKO WILKA WIOLA WOALI WOKAL WOLAK ALPOWI APLIKO KAPOWI KILOWA KOPAIW KOPALI KOWALI LAKOWI LIPOWA OKPIWA OLIWKA PAKOWI PALIWO PALOWI PIKOLA PIKOWA POKIWA POKWIL POLAKI POWALI WOALKI WOKALI WOLAKI
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie