LABARUM LACERNA LAJTOWO LAPILLI LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LENONKI LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

LOLLARD
Źródło zdjęcia:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:WycliffeYeamesLollards_01.jpg
Członek ruchu plebejsko-religijnego w Anglii i Szkocji w XIV i XV w. powstałego pod wpływem nauk Jana Wiklefa. Lollardowie występowali przeciwko nadużyciom kleru, nawoływali do równości społecznej, do likwidacji wielkich latyfundiów i majątków (zwłaszcza kościelnych), do ukrócenia samowoli urzędników i zamiany pańszczyzny na dzierżawę ziemi, czyli czynsz.

Odmiana

rm. lollarda; lollardy, lollardowie

Przedłużki

LOLLARD-A LOLLARD-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AD AL AR DA DO LA OD OR ALD ALO ARO DAL DAO DAR DLA DOL LAD LAL LAR LOR ODA ODR ORA ORD RAD ROD ROL ALDO ARDO DOLA LADO LALO LODA LORA LORD ODRA ORDA ORLA RADL RADO ROLA ALDOL DOLAR LORDA ROLAD
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie