LABARUM LACERNA LAJTOWO LAPILLI LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LENONKI LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

LIOLIZA
Źródło zdjęcia:
https://cdn.britannica.com/39/128839-050-D8E664DC.jpg
(inaczej solwoliza) — reakcja chemiczna, w której substancja rozpuszczona w roztworze reaguje z rozpuszczalnikiem.

W chemii organicznej jest to każdy rodzaj reakcji substytucji, w której czynnikiem atakującym jest związek o małej masie cząsteczkowej występujący w bardzo dużym nadmiarze w stosunku do głównego substratu — w praktyce tym czynnikiem prawie zawsze jest rozpuszczalnik, w którym zachodzi reakcja (woda, etanol, amoniak etc.)
Szczegółowe nazwy nadawane reakcjom liolizy pochodzą od reagującego rozpuszczalnika, np. alkohol — alkoholiza, kwas octowy — acetoliza. Szczególnym przypadkiem, w którym rozpuszczalnik to woda, jest hydroliza.

Przykładem liolizy może być hydroliza estru, będąca reakcją odwrotną do estryfikacji; estry reagując z wodą, rozpadają się na alkohol oraz kwas karboksylowy.

Odmiana

rż.; lm. D. lioliz

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

LIZOLAMI OBLIZALI POLIZALI ZAOBLILI ZAOLEILI ZASOLILI

Subanagramy

AL II LA LI OZ ZA ALI ALO LAI LAL LIZ LOL OAZ ZOL ALII ALOI ALOZ LALI LALO LIAZ LILA LIZA ZALI ZOIL ZOLI AIOLI LIAZO LILIA LILIO LIZOL OLALI ZIALI ZLALI ZOILA ZOILI LIOLIZ LIZALI LIZOLI
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie