LABARUM LACERNA LAJTOWO LAPILLI LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LENONKI LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

LIBELLA
Przyrząd optyczny umożliwiający ustawianie płaszczyzn i prostych w kierunku pionowym lub poziomym. Podstawowym elementem libelli jest zamknięta ampułka z cieczą i pęcherzykiem gazu (powietrza) pełniącym rolę wskazówki. Jako ciecz najczęściej stosuje się alkohol lub eter. Opary cieczy nasycają pęcherzyk gazu. Ciecz jest zwykle zabarwiona, aby łatwiej można było obserwować położenie pęcherzyka. Na powierzchni ampułki libelli naniesiony jest podział kreskowy, którego środek wyznacza punkt główny. Jest to punkt, w którym znajduje się pęcherzyk, kiedy libella jest ustawiona poziomo.

Odmiana

rż. libelle, libell

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AL BA BE EL LA LI ALB ALE ALI BAI BAL BEL BIL ILE LAB LAI LAL LEI ALEI BALE BALI BELA BELI BELL BIEL BILA BILE BILL LALE LALI LELI LILA ALBIE ALLEL ALLIL BALIE BELLA BILLE LABIE ALLELI ALLILE LIBELL
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie