LABARUM LACERNA LAJTOWO LAPILLI LARNAKS LAWERAK LĄDZIEŃ LEGGERO LEGHORN LEGINSY LENDLER LENONKI LIBELLA LINTERS LIOLIZA LITOPON LLANERO LNIANKA LOFOFOR LOLLARD LOOPING LOTOKOT LUDDYZM LUGUBRE LURDZKI LUSTRUM

Znaczenie

LEGHORN
Najbardziej rozpowszechniona rasa kur w produkcji nieśnej. Upierzenie leghornów jest białe, silnie przylegające do ciała. Tułów wydłużony, linia grzbietu nachylona ku ogonowi. Leghorn to kura lekka — zużywająca ok. 20% mniej paszy niż kury innych ras. Leghorny są kurami przystosowanymi do chowu wielkotowarowego.

Odmiana

rm. leghorna

Przedłużki

LEGHORN-A LEGHORN-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

EH EL EN ER GO HE HO NO ON OR RE EGO EON ERG ERO GEN GOL GON GRO HEL HEN HER HOL HOR LEG LEN LOG LOR NER NOR OGR OLE ONE REN RHO ROL ERGO GLON GOLE GORE GREN GRON HENR HERO HOLE LEGO NEGR NERO OGER OHEL ORLE ORNE RENG ROLE GRENO ROLNE RENGO
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie