GAJTAWA GALALIT GALGANT GAMELAN GAMEPAD GAZOZOL GÓRÓWKA GĘSIARZ GENERYK GENETTA GENOLOG GENTEKS GIBBSYT GILBERT GINSENG GJUWECZ GLIWIEĆ GLOBULA GOLIARD GOŁOWĄS GOŃCZAK GONOKOK GOODBYE GRAFION GRAJCAR GRUNDIG GUANAKO GWIZDKA

Znaczenie

GOLIARD
Wędrowny poeta średniowieczny, najczęściej student, twórca i recytator poezji biesiadnych, erotycznych i satyrycznych; wagant [st.fr. goliart, goliard = żarłok; hulaka; oszust, z łac. gula — gardziel; obżarstwo].

Odmiana

rm. D. goliarda lm. M. goliardzi, goliardowie

Przedłużki

GOLIARD-A GOLIARD-Y

Anagramy

DOGRALI

Anagramy z blankiem

DOGRZALI DOIGRALI GALIARDO GIRLANDO ODEGRALI ODGRZALI RADIOLOG

Subanagramy

AD AG AL AR DA DO GO ID LA LI OD OR AGI AGO AIR ALD ALG ALI ALO ARO DAG DAL DAO DAR DLA DOG DOI DOL GAD GAI GAL GAR GID GIL GIR GOI GOL GRA GRO IDO IGR IRG LAD LAG LAI LAR LID LIG LIR LOG LOR ODA ODR OGI OGR ORA ORD RAD RAG RAI ROD ROI ROL AGIO AGOR ALDO ALGI ALGO ALOI ARDO ARIO DAGI DAGO DALI DIAL DIOR DOGA DOGI DOLA DOLI DRAG DRGA GALI GALO GARD GARO GIDA GILA GILD GIRA GIRO GOLA GOLI GRAD GRAL IDOL IGRA IGRO IRGA IRGO LADO LAGI LAGO LARG LARI LIDO LIGA LIRA LIRO LODA LOGI LORA LORD LORI ODIA ODRA OGAR OGRA ORDA ORLA ORLI RADL RADO RAGI RAGO RAID RIAL ROGI ROLA ROLI ADRIO DALIO DARLI DIORA DOGRA DOLAR DRAGI DRAGO DROGA DROGI GARDO GILDA GILDO GRALI IDOLA LARGO LIDAR LOGIA LORDA ORALI ORGIA RADIO RADLI ROGAL ROLAD DIALOG DOIGRA DRGALI GLORIA ODARLI OGRALI RADIOL ROGALI
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie