GAJTAWA GALALIT GALGANT GAMELAN GAMEPAD GAZOZOL GÓRÓWKA GĘSIARZ GENERYK GENETTA GENOLOG GENTEKS GIBBSYT GILBERT GINSENG GJUWECZ GLIWIEĆ GLOBULA GOLIARD GOŁOWĄS GOŃCZAK GONOKOK GOODBYE GRAFION GRAJCAR GRUNDIG GUANAKO GWIZDKA

Znaczenie

GAZOZOL
Układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest substancja w gazowym stanie skupienia materii, a cząstkami koloidalnymi są substancje ciekłe lub stałe. Jest to zawiesina, której cząstki nie opadają pod wpływem grawitacji, gdyż odpychają się wzajemnie w wyniku jednoimiennych ładunków elektrycznych nagromadzonych na ich powierzchni. Jeżeli rozproszonymi cząstkami są cząstki ciekłe, to gazozol jest mgłą. Jeśli są to cząstki stałe, to gazozol jest dymem. W wyniku koagulacji gazozolu, jego cząstki ciekłe zbijają się w kropelki, a cząstki stałe w grudki. Najpopularniejszym rodzajem gazozoli są aerozole.

Odmiana

rm. D. gazozolu

Przedłużki

GAZOZOL-E GAZOZOL-I GAZOZOL-U

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

GAZOZOL-E GAZOZOL-I GAZOZOL-U

Subanagramy

AG AL GO LA OZ ZA AGO ALG ALO GAL GAZ GOL GZA GZO LAG LOG OAZ ZOL ZOO ZZA ALGO ALOZ GALO GAZO GOLA LAGO LOGO OAZO OGOL ZGOL ALOZO GAZOL
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie