ABANDON ABATYSA ABORDAŻ ACEROLA ACHYLIA ADAMSYT ADHEZJA AGAPANT AGITATO AKMEIZM ALASKAN ALLANIT ALRAUNA AŻIOTAŻ AMALGAM AMBARAS ANAFORA ANDROID ANNUITY ANORTYT ANTONOW APADANA APIOLOG ARCOROC ASKARYS AZOTOKS

Znaczenie

ADAMSYT
Chlorek fenarsazyny, NH(C6H4)2AsCl; drażniący bojowy środek trujący z podgrupy sternitów. W stanie czystym adamsyt jest substancją krystaliczną koloru żółtego, produkt techniczny ma barwę zieloną. Adamsyt nie rozpuszcza się w wodzie, słabo w rozpuszczalnikach organicznych, jest mało reaktywny chemicznie, nie hydrolizuje w wodzie. Może być używany tylko w postaci aerozolu, silnie drażniącego błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych. Objawami toksycznego działania jest natychmiastowy silny łzotok, a po kilku minutach ból w piersiach i utrudnione oddychanie. Objawy ustępują po kilku godzinach bez trwałych następstw.

Odmiana

rm. adamsytu

Przedłużki

ADAMSYT-U ADAMSYT-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

MAHDYSTA

Subanagramy

AD AS AT DA MA MY TA TS TY ASA ASY ATA ATY DAM DAT DYM MAD MAS MAT MYT SAD SAM SYT TAM TYM YAM ASTM DAMA DAMY DATA DATY DYMA MADA MADY MASA MASY MATA MATY MYTA SADY SAMA SAMY STAD SYTA TAMA TAMY ASTMA ASTMY MYSTA STADA TAMADY
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie