ABANDON ABATYSA ABORDAŻ ACEROLA ACHYLIA ADAMSYT ADHEZJA AGAPANT AGITATO AKMEIZM ALASKAN ALLANIT ALRAUNA AŻIOTAŻ AMALGAM ANAFORA ANDROID ANNUITY ANORTYT ANTONOW APADANA APIOLOG ARCOROC ASKARYS AZOTOKS

Znaczenie

ABANDON
Źródło zdjęcia:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/symbol-niszczycielskiego-tsunami-idzie-na-zlom-mieszkancy-nie-chca-wraku,346964.html
W prawie morskim — zrzeczenie się przez armatora praw własności do ubezpieczonej rzeczy (ładunku lub statku) na rzecz ubezpieczyciela, które następuje po zgłoszeniu wypadku objętego umową ubezpieczeniową, jeśli ubezpieczonemu przysługuje prawo całkowitego odszkodowania. Prawo to stosowane jest w wypadku zaginięcia bądź uszkodzenia ponad 75% zaasekurowanego mienia (nawet jeśli jest możliwość eksploatacji po naprawie)

Odmiana

rm. abandonu

Przedłużki

ABANDON-U ABANDON-Y

Anagramy

BANDANO NADOBNA

Anagramy z blankiem

BANDANKO BANDANOM NADBORAN

Subanagramy

AD BA BO DA DO NA NO OD ON ABO ANA ANO BAD BAN BOA BOD BON DAN DAO DBA DNA DNO DON NAD NON OBA ODA ONA ANNO ANOA ANOD BADA BANA BAND BANO BAON BONA DANA DANO DOBA DONN NADA NONA ANAND ANODA BADAN BANAN BANDA BANDO DBANO DONNA OBADA ANANDO BADANO BANDAN NADANO
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie