OSPS - Update 46

Komisja Językowa przygotowała tradycyjnie kolejny update do słownika OSPS2, zawierający poprawki i uzupełnienie update'u 45. Update 46 będzie obowiązywał od 1 lutego 2022 roku. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

W updacie poprawiono przede wszystkim błędy odmiany powstałe podczas opracowywania form do update'u 45 (np. gnusu zamiast błędnego gnusa – jest to rzeczownik nieżywotny, marszczyści zamiast marszczysci), uwzględniono kilka obocznych form odmiany (np. dopełniacz hidźr od hidźra, gratków od gratki), dodano wariantywne formy słów dodanych w poprzednim updacie (np. nakaszlać, kombucza, miesiarka), a przede wszystkim, zgodnie ze zwyczajem, dodano nazwy mieszkanek i mieszkańców miast, które uzyskały prawa miejskie w 2022 roku – w sumie 6 miast. Dodatkowo uwzględniono również przymiotnik, nazwę mieszkanki i mieszkańca od miasta Podkowa Leśna, które oprócz opisowej tworzy też formy podkowianin, podkowianka, podkowiański.

Ponadto dokonano kilku innych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 46.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie