OSPS - Update 45

Tradycyjnie na koniec roku Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2. Update 45 będzie obowiązywał na turniejach PFS od 1 stycznia 2022 roku. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

Dodano 17 trójliterówek:
BOP - pot. styl jazzowy charakteryzujący się ekspresją gry i improwizacją; bebop, bibop
ELO (ndm) - 1. pot. forma powitania (gł. wśród młodzieży); 2. rasa psa
FEE (ndm) - wykrzyknik wyrażający dezaprobatę lub obrzydzenie; fe
FUU (ndm) - wykrzyknik wyrażający obrzydzenie; fu, fuj
GOT - członek subkultury deathmetalowej nawiązującej do kultury Gotów
JET - 1. w fizyce kwantowej: silnie skupiona wiązka cząstek; dżet; 2. otwarty kask motocyklowy
JUM - od: juma - pot. kradzież (gł. w przygranicznych miejscowościach niemieckich)
ŁAŁ (ndm) - wykrzyknik wyrażający podziw, zdumienie itp.; wow
MAU (ndm) - egipski kot cętkowany
MEH (ndm) - wykrzyknik wyrażający obojętność, brak entuzjazmu; eh, ee
NĘK - nęk świerszczojad - gatunek błonkówki z rodziny nękowatych
OPA (ndm) - wykrzyknik zachęcający do podskoku (używany gł. w stosunku do małych dzieci); hop, hopsa
PHO (ndm) - wietnamski rosół wołowy z makaronem ryżowym i ziołowymi dodatkami
PII (ndm) - odgłos piszczenia, piszczącego sygnału
PIŚ - od: pisia - pot. żeński narząd płciowy; pipa, pipka, piczka
SUB - pot. 1. zasubskrybowanie kanału w serwisie internetowym; 2. subwoofer
SUT - ekspresywnie: sutek

4 trójliterówki będą miały też nowe znaczenia:
GAL - D. lm . od GALA (obocznie: gali)
LIZ - od: liza - rozpad błony komórki pod wpływem różnic ciśnień osmotycznych lub działania fagów
ŁAD - od: łada - łada dwukropka, łada różowica - gatunki motyla z rodziny niedźwiedziówkowatych
MEL - od: mela - pot. ślina

Podążając zeszłorocznym tropem wyrównywania konkretnych pól tematycznych dodano nazwy wielu ras kotów (uznawane przez przynajmniej jedną z federacji: FIFe (Fédération Internationale Féline) lub WCF (World Cat Federation)), minerałów i kamieni szlachetnych oraz owadów występujących w Polsce (za wyjątkiem nazw gatunków chrząszczy i pluskwiaków, które z racji swej obszerności zostaną opracowane w roku kolejnym).

W przypadku nazw gatunków owadów występujących w Polsce uwzględniono polskie nazwy ustalone przez entomologów bez uwzględniania nazw epitetów gatunkowych odnoszących się do nazw własnych i wyrazów obcych (np. postaci z mitologii, nieprzetłumaczonych nazw łacińskich itp., np. telejus od: modraszek telejus, alkon od: modraszek alkon).

Ponadto dodano wiele feminatywów (np. znajomka, kanciara, tragarka), brakujących par aspektowych czasowników (np. zajeść, upędzić, zadaszać) oraz wariantywnych pisowni notowanych już haseł (np. lakuna, kajmakam, igielit).

Uznano odmienność 6 wyrazów: billy, offline, online, pikuś, szwa oraz wellness.

Ponadto dokonano wielu innych mniejszych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 45.

Komisja Językowa PFS składa serdeczne podziękowania osobom, które pomogły w sporządzeniu update’u 45, w szczególności dziękujemy wszystkim, którzy udzielali się za pomocą forum PFS.


SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie