Zachełmie21
lipca
Zachełmie 21-27 lipca Wędrówki i Planszówki 6.0
Poznań27
lipca
Poznań 27-28 lipca Poznański turniej Scrabble*
Poznań17
sierpnia
Poznań 17-18 sierpnia X Mistrzostwa Poznania
27 - 28 lipca 2024 — Poznański turniej Scrabble*Informacje
galeria

Poznański turniej Scrabble*Poznań, 27 - 28 lipca 2024

Konkurs Relacja z turnieju

* nazwa turnieju może ulec zmianie :)


SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie