TABBULA TAMWORS TANTNIŚ TECHNET TEKSZLA TELSTAR TENTEGO TEORBAN TILBURY TOELOOP TOKAMAK TOKSOID TOMBOLO TONSURA TRAJSEL TRALALA TRÓJNÓŻ TRIARII TRIDUUM TRIFORA TROMBON TUATARA TUFTING TUWODNY TYMOTKA TYTANIT

Znaczenie

TYMOTKA
Źródło zdjęcia:
http://przyroda.osiedle.net.pl/obrazy/tymotka_lakowa.jpg
gatunek rośliny zielnej z rodziny wiechlinowatych (traw). W Polsce gatunek pospolity; cenna roślina łąkowa i pastwiskowa, jest trawą o bardzo wysokich walorach pokarmowych i smakowych; brzanka pastewna

Odmiana

rż. tymotce; tymotek

Przedłużki

brak

Anagramy

ATTYKOM

Anagramy z blankiem

DYKTATOM KOMITATY STATYKOM TAKTOWYM TAKTYKOM TEMATYKO TYKOTAMI

Subanagramy

AT KA KO MA MY OK OM OT TA TO TY AKT ATY KAM KAT KOM KOT KTO MAK MAT MOA MYK MYT OKA OMA OMY TAK TAM TAO TKA TOK TOM TYK TYM YAM AKTY AMOK ATOM KAMO KAMY KATO KATT KATY KOMA KOMY KOTA KOTY KYAT MATO MATY MOTA MOTT MYTA MYTO OKAY OMYK TAKO TAKT TAMO TAMY TATO TATY TKAM TOMY TYKA TYKO TYTO AKTOM ATOMY ATTYK KATOM KATTO KATTY KOMAT MATKO MOTAK MOTKA MOTTA MOTYK MYTKA MYTKO OMYKA OMYTA TAKTY TAMTO TATKO TATOM TKAMY TOMKA TOTKA TYKAM TYKOM TYKOT TYTKA TYTKO ATTYKO TATKOM KOMATY KYATOM MOTYKA TAKTOM TATKOM TYTKOM
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie