SAGATYS SAIMIRI SAKSAUŁ SAMOMAT SASHIMI SĘCZYNA SĘPOLIA SCHOLIA SEŁEDEC SERAFIN SFUMATO SHIATSU SHITAKE SIAMANG SOLFUGA SOLIRÓD SONORNY SOWCHOZ STANDBY STRAMIT STREPET STUPTUT SUZAFON SZANTAN SZCZERK SZCZWÓŁ SZTRYCH

Znaczenie

ŚMIETKA
[Hylemia] muchówka w ogólnym zarysie podobna do muchy domowej, o średniej wielkości, zwykle szaro-popielato ubarwiona. Szkody wyrządzają tylko larwy (6 — 11 mm długości), które żerują w różnych częściach rośliny żywicielskiej. Larwy są walcowate z przednią częścią ciała zwężającą się, o kolorze białawym i błyszczącym, nie posiadają wyróżniającej się głowy, są beznogie. Najczęściej spotykane śmietkowate to: śmietka cebulanka, śmietka ćwiklanka, śmietka kapuściana, śmietka kiełkówka, śmietka ozimówka.

Odmiana

rż. C. Ms. śmietce; lm. D. śmietek

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

ŚMIERTKA

Subanagramy

AT EM EŚ ET IM KA KI MA ME MI TA TE AKT ETA IKT IMA KAM KAT KEI KEM KET KIA KIE KIM KIŚ KIT MAI MAK MAT MET MIK MIŚ MIT TAI TAK TAM TAŚ TEK TIK TKA AKIE AKME AMIE ATEM EMKA EMKI IMAK ITEM KAEM KAMI KETA KIAT KIMA KIMŚ KITA MAIK MAKI MATE META MIEŚ MIKA ŚMIE TAKI TAŚM TEAM TEKA TEKI TKAM AKTEM ETAMI IKTEM KAMEI KAMIE KATEM KITEM MAKIE MATEK MATKI METKA METKI MIŚKA ŚAKTI TAKIE TAKIM TAMIE KETAMI KETMIA KIATEM MAKIET TAŚMIE TEKAMI
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie