JACKPOT JACUZZI JAJCARZ JAJOŻER JAKUBKA JAMAJKA JAROSYT JARSTWO JASSOWO JASTRUN JASZMAK JATAGAN JAZGRZA JEGIERY JEŻORYB JENAJKA JOGGING JONATAN JUJITSU JUKEBOX JUMPING JUNKERS

Znaczenie

JEŻORYB
Diodon hystrix (diodon, jeżówka, najeżka, rybojeż) — tropikalna ryba morska, o ciele pokrytym kolcami (powstałymi z przekształconych łusek). Szczęki uformowane na kształt twardego dzioba służą do rozłupywania muszli mięczaków. W razie zagrożenia ryba wypełnia powietrzem lub wodą przystosowane do tego celu uchyłki jelitowe, przybierając kształt kuli najeżonej kolcami. Młode jeżoryby w razie niebezpieczeństwa wspólnie tworzą rodzaj zbitej kuli na kształt dorosłej ryby. W skórze i wątrobie znajdują się substancje trujące.

Odmiana

rm. D. jeżoryba

Przedłużki

JEŻORYB-A JEŻORYB-Y

Anagramy

OBEŻRYJ OBRYJŻE RYBOJEŻ

Anagramy z blankiem

RYBOJEŻA RYBOJEŻE RYBOJEŻU RYBOJEŻY

Subanagramy

BE BO BY EJ ER JE OJ OR OŻ RE ŻE BEJ BER BEŻ BOJ BOR BOY BRY ERB ERO ERY JEB JER JEŻ JOR OBY REB REJ REŻ ROB RYB RYJ RYŻ RŻE RŻY ŻER ŻRE ŻYJ ŻYR BERO BERY BOJE BORY BOYE BOŻE BOŻY BREJ BRYJ ERBY JERY JEŻY JORY OBER OBJE OBYŻ OŻYJ REJO ROBY ROJE RYBO RYJE RYŻE RŻYJ ŻEBY ŻERY ŻRYJ ŻYJE ŻYRO BOJER BOŻEJ BREJO BRYJE BRYJO BRYŻE OBERŻ OBRYJ OŻYJE RYJŻE RYŻEJ ŻEBRO ŻEBRY BOJERY OBERŻY OBRYJE
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie