IBADYTA ICEBERG ICHMOŚĆ ICHTIOL IDIOFON IGLIWIE IKSELKA IKSESKA ILIRYZM ILMENIT IMAMIZM IMELMAN INCIPIT INDOCID INFERNO INFIMUM INFUŁAT INIURIA INOCHÓD IRENIZM IRRASER ISFAHAN ITIHASA IWIŃSKI IZOGONA

Znaczenie

INFUŁAT
Duchowny katolicki niebędący biskupem, ale mający prawo noszenia infuły podczas uroczystych obrzędów. Obecnie infułaci mogą nosić fioletową sutannę albo czarną z rubinowymi obszywkami i guzikami oraz pas jedwabny z  frędzlami; niegdyś wyróżniała ich także funkcja pronotariusza apostolskiego, co znaczy, że sporządzali dokumenty papieskie i pisali protokoły z posiedzeń konsystorza. (łac. infulatus — ubrany w infułę).

Odmiana

rm. D. infułata, M. lm infułaci

Przedłużki

INFUŁAT-A INFUŁAT-Y

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

brak

Subanagramy

AT AU FA FI FU IŁ IN NA NI TA TU UF UT AFT ANI ANT ATU AUŁ AUT FAI FAŁ FAN FIN FIT FIU IŁA IŁU ŁAN ŁAT ŁUN ŁUT NAT NIT NUT TAF TAI TAN TAU TFU TŁA TŁU TUF TUI UFA UTA AŁUN FAŁU FANI FANT FAUN FIAT FINA FINT FITA FITU FIUT FUNT ŁANI ŁANU ŁUNA ŁUTA NAFT NITA NITU NUTA TAIŁ TANI TANU TUŁA UFAŁ UFNA UFNI UŁAN UNIA UNIT UTAI FANTU FAUNI FINAŁ FINTA FIUTA FUNTA INFUŁ UŁANI UNITA UTAIŁ AŁUNIT FINAŁU INFUŁA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie