EASTERN ECHINIT ECSTASY EDREDON EFEKTOR EFEMERA EGZERGA EINTOPF EJDETYK EKSKRÓL ELECTRO ELENIUM EŻEKTOR ELZEWIR EPICYKL EPIFORA EPISJER EPOKSYD ERYTEMA ERYTRYN ESIDREX ESPARTO EUGENOL EWEŃSKI

Znaczenie

EUGENOL
Zwyczajowa nazwa chemicznego związku organicznego z grupy terpenów o wzorze C10H12O2, którego nazwa systematyczna brzmi: 2-metoksy-4-allilofenolu lub 2-metoksy-4-(2-propenylo)fenol. Eugenol jest 4-allilową pochodną gwajakolu. Utleniając eugenol można otrzymać wanilinę, co jest jedną z podstawowych metod jej otrzymywania w przemyśle. Eugenol jest związkiem zapachowym, będącym podstawowym składnikiem olejku z goździków. Występuje też w cynamonie. Jest to bezbarwna, oleista ciecz o temperaturze wrzenia 252°C i przyjemnym ostrym zapachu kojarzącym się z goździkami. Posiada także właściwości antyseptyczne (odkażające) i znieczulające, co jest wykorzystywane w dentystyce do odkażania kanałów zębowych oraz w mieszaninie z tlenkiem cynku jako cement dentystyczny. Jest także stosowany jako plastyfikator niektórych tworzyw sztucznych. Eugenol jest słabo toksyczny i ma działanie pobudzające — jego nadużywanie prowadzić może do konwulsji, uszkodzeń wątroby, utraty przytomności, drżączki i palpitacji serca. Stężenia stosowane w dentystyce i przemyśle perfumeryjnym są jednak wielokrotnie niższe od jego progu toksyczności.
źródło: pl.wikipedia.org

Odmiana

rm. D. eugenolu, lm. M. eugenole

Przedłużki

EUGENOL-E EUGENOL-I EUGENOL-U

Anagramy

EUGLENO

Anagramy z blankiem

EUGLENOM LEUKOGEN ULEWNEGO

Subanagramy

EL EN GO LU NO ON UL EGO EON GEN GNU GOL GON GUL LEE LEG LEN LEU LNU LOG LUN NUL OLE ONE ULE ULG EONU GENU GLON GOLE GOLU GONU GULE GULO LEGO LOGU LUNO NULE ULEN ULGO GENUO GLONU GLUON LEGUN ULENO EUGLEN
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie