EASTERN ECHINIT ECSTASY EDREDON EFEKTOR EFEMERA EGZERGA EINTOPF EJDETYK EKSKRÓL ELECTRO ELENIUM EŻEKTOR ELZEWIR EPICYKL EPIFORA EPISJER EPOKSYD ERYTEMA ERYTRYN ESIDREX ESPARTO EUGENOL EWEŃSKI

Znaczenie

EPIFORA
Figura stylistyczna polegająca na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kilku następujących po sobie wersów, zdań lub kolejnych członów zdania rozwiniętego. [gr. epiphorá = powtórzenie].
Przeciwieństwem epifory jest anafora, a  połączenie anafory z epiforą to symploke.

Odmiana

rż. CMs. epiforze lm. D. epifor

Przedłużki

brak

Wyrazy pochodne

EPIFORYCZNY

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

EPIFRAZO PROFANIE PROFAZIE

Subanagramy

AR EF ER FA FE FI OP OR PA PE PI PO RE AIR ARF ARO ERA ERO FAI FAR FOR ORA ORF PAF PAI PAR PER PFE PIA PIF POI POR PRO RAF RAI RAP REF REI REP ROI ROP AFER AFRO ARFO ARIE ARIO EFOR FAIR FARO FORA OPAR OPER OPIA OPIE ORFA PARO PERA PERI PERO PORA RAFO REPA ROPA AFERO ARFIE EFORA OFIAR OPERA ORFIE PAREO RAFIE RAFIO RAPIE ROPIE APORIE EPIFOR OPIERA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie