OSPS - Update 44

Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2, zawierający poprawki i uzupełnienie update'u 43. Update 44 będzie obowiązywał od 1 lutego 2021 roku. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

W updacie poprawiono przede wszystkim błędy podczas opracowywania form do update'u 43 (głównie brakujące formy dopełniacza). Dodano przysłówki od przymiotników dodanych w poprzednim updacie (np. rychliwie od rychliwy, mszycobójczo od mszycobójczy). Dodano nazwy mieszkańców i mieszkanek od 8 nowo uznanych miast. W sumie nadano prawa miejskie 10 miastom, ale słowa wodzisławianin (od Wodzisława Śląskiego) oraz solczanin (od Solca Kujawskiego) były już notowany w OSPS. Uwzględniono hasła powiązane ze słowami z update'u 43 (w tym drugie znaczenie trójliterówki DUB jako gatunek muzyczny charakteryzujący się transowym brzmieniem basu i perkusji). Ponadto dokonano kilku innych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 44.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie