OSPS - Update 39

Komisja Językowa przygotowała kolejny update do słownika OSPS2. Update 39 wraz z nieznacznie uzupełnionymi listami Zasad Dopuszczalności Słów będzie obowiązywał na turniejach PFS od 1 stycznia 2019. Plik do pobrania oraz szczegółowy opis wprowadzonych zmian dostępne są na stronie z aktualizacjami OSPS

Dodano 8 trójliterówek:
CHU (ndm) – wyraz, zwykle powtórzony, oddający odgłos chuchania
DRY (ndm) – o trunku, zwykle winie: wytrawny; sec
KWI (ndm) – wyraz naśladujący kwik, kwiczenie
LIZ – pot. liźnięcie (zwł. w wyrażeniach "dać liza", "wziąć liza")
SEC (ndm) – o trunku, zwykle winie: wytrawny; dry
ŚME – jako część odmiany wyrażenia "to i śmo"
TIP – 1. pot. napiwek; 2. pot. wskazówka, rada; 3. końcówka kija bilardowego
YHY (ndm) – pot. wykrzyknik oznaczający potwierdzenie, przytaknięcie; mhm, ehe

Usunięto 3 trójliterówki: CIF, CAF, FOB. Wynika to z usunięcia 4 wyrazów wraz z odmianą: CIF, CAF, FAS, FOB, czyli tzw. Incoterms (International Commercial Terms – Międzynarodowe Reguły Handlu). Oprócz tych czterech terminów w handlu międzynarodowym występują lub występowały także: EXW, FCA, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP, DAT, DAP. Są to skróty (np. FOB – Free On Board), które – pomimo zapisów słownikowych – de facto pisane są wielkimi literami i nie są odmieniane. Stąd decyzja, aby nie dodawać innych terminów Incoterms, a obecne tego typu wyrazy usunąć z OSPS. Trójliterówka FAS pozostaje w OSPS jako forma odmiany wyrazu FASA.

Ponadto dodano przede wszystkim:
Uznano odmienność wyrazów: compound, don, episcopus, owamto, siamto, śmo.

W przypadku wielu rzeczowników zakończonych na -la dodano dopełniacze lm na -l: bull, duol, etol, fawel, aureol, banjol, brucel, gondol, granol, mądral, mandol, miarol, nitell, piniol, prunel, bagatel, bandżol, fumarol, guerill, kwartol, kwintol, predell, sekstol, tunicel, guerrill, parantel, parentel, pellikul, segedill, septymol, tunicell, fotergill, frondibol, salmonell, seguidill, mikrotubul, radiobusol.

Upojedynczono jeden wyraz (tj. uznano za prawidłowe jego formy odmiany w liczbie pojedynczej): publikatory –> publikator.

Ponadto dokonano wielu innych mniejszych zmian; wszystkie, także te wymienione powyżej, zostały odnotowane w odpowiednich arkuszach pliku opisującego update 39.

Komisja Językowa PFS składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomogły w sporządzeniu update’u 39. Do jego powstania przyczynili się przede wszystkim: Maciej Czupryniak, Kamil Górka, Adam Klimont, Konrad Łukaszewicz, Dawid Pikul oraz Dominik Urbacki.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie