Odwołane/przełożone turnieje

I Wadowickie "Kremówkogranie" w pierwotnym terminie zostało odwołane. Organizatorzy czynią starania, aby zorganizować turniej w późniejszym terminie.

V Babskie Granie (Turniej bez jaj) zostało odwołane.

Turnieje odwołane w 2020 r.

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie