Nazwa klubu:
Miejsce spotkań klubowych:
Terminy spotkań klubowych:
Liczba członków:
Strona WWW klubu:
Kontakt z klubem (opiekunem klubu):
Dane ewentualnych władz klubowych:
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie