OBOKNIE OBUZDAĆ OCTÓWKA ODKUWKA ODŁÓWKA OFFLINE OFIOLIT OGDOADA OGOŃCZA OKTAEDR OLEŚNIK OŻAGLIĆ OMFACYT OMNOPON OPTOTYP ORSELKA ORTOLAN OSTROSZ OTOCJON OTOSKOP OUTDOOR OWOSKOP OWSISKO

Znaczenie

ODKUWKA
Źródło zdjęcia:
http://www.astel.net.pl/images_produkt/1-L_119-bd-OK.jpg
produkt końcowy, uzyskany w procesie plastycznego kształtowania metali. W zależności od rodzaju technologii obróbki plastycznej, odkuwka może być: matrycowa (uzyskana w procesie kucia matrycowego) lub swobodna (uzyskana w procesie kucia swobodnego). Produkt końcowy procesu walcowania również może być nazwany odkuwką

Odmiana

rż. odkuwkę; odkuwki

Przedłużki

P-ODKUWKA

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

DWUKONKA KADUKOWA KADUKOWĄ KADUKOWE KADUKOWI KADUKOWY KUDOWSKA PODKUWKA

Subanagramy

AD AU DA DO KA KO KU OD OK UD WU DAO DOK DUO DWA DWU KAW KOD KOK KUK KWA ODA OKA OKU OWA UDA UDO WAD WDA WOK DAKK DOKU DUKA KAWO KODA KODU KOKA KOKU KUKA KWAK KWOK OWAD OWAK UDKO UDKA UOWA WADO WADU WODA WOKA WOKU DAKKO DAWKO KADUK KAWKO KODAK KWAKU KWOKA OKUWA UDOWA DOKUWA KODAKU KUWADO ODKUWA OKUWKA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie