OBOKNIE OBUZDAĆ OCTÓWKA ODKUWKA ODŁÓWKA OFFLINE OFIOLIT OGDOADA OGOŃCZA OKTAEDR OLEŚNIK OŻAGLIĆ OMFACYT OMNOPON OPTOTYP ORSELKA ORTOLAN OSTROSZ OTOCJON OTOSKOP OUTDOOR OWOSKOP OWSISKO

Znaczenie

OBUZDAĆ
założyć uzdę

Odmiana

obuzdam, obuzdaj, obuzdany

Przedłużki

brak

Anagramy

OBUDZAĆ

Anagramy z blankiem

POBUDZAĆ UDZIOBAĆ ZBUDOW

Subanagramy

AD AU BA BO BU DA DO OD OZ UD ZA ABO BAĆ BAD BAZ BOA BOĆ BOD BUD BUZ BZU DAĆ DAO DBA DOZ DUO OAZ OBA OBU ODA OZU UDA UDO UZD ZAD ZDA BADU BAUD BAZO BODU BUDA BUDO BUZA BUZO DBAĆ DOBA DOZA OBUĆ OZUĆ UDAĆ UZDA UZDO ZADU ZDAĆ OBUDZA OBUZDA
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie