NABISTA NADZIAK NANERCZ NARADKA NARGILE NAWAŻKA NAZIMEK NEFELIN NEGATON NEOPREN NEREIDA NETSUKE NIMFEUM NIMONIK NIOBIAN NOKDAUN NOKTURN NOŻOZĄB NORKOWY NORKROS NOWOTEL NUNATAK NUROGĘŚ NYNORSK NYSANIN

Znaczenie

NIMFEUM
[łac. nymphaeum, z gr. nymphaίόn]

  1. w starożytnej Grecji: grota lub gaj z naturalnymi źródłami, gdzie czczono nimfy jako bóstwa wodne; z czasem architektoniczne ujęcie źródła lub fontanny w formie sztucznej groty, altany itp.
  2. w budownictwie starożytnego Rzymu: architektoniczne zamknięcie wodociągów w formie monumentalnej, bogato zdobionej budowli

Odmiana

rn. w lp nieodmienne, lm M. nimfea, D. nimfeów

Przedłużki

brak

Anagramy

brak

Anagramy z blankiem

MUFFINEM

Subanagramy

EF EM EN FE FI FU IM IN ME MI MU NI UF EMU FEN FIN FIU FUM MEN MIM MIN MUF MUN NEF NEM NIE NIM FENU FINE MEMU MENU MIMU MNIE MUNI NEFU NEMU NEUM NIFE NIMF UFNE UFNI UMIE UNIE FINEM FIUME FUMIE MUFIE MUMIE MUNEM MUNIE NIEMU UFNIE UMIEM MUNIEM
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie